Høringsinnspill på rapport fra ekstern ressursgruppe

Høring på foreløpig rapport fra ekstern ressursgruppe pågår i perioden 3. desember 2018 - 1. mars 2019. På denne siden publiserer vi fortløpende høringssvarene som kommer inn.

20190301 Høringsuttalelse Sømna kommune.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/Helgelandssykehuset2025/Documents/Høringssvar ekstern ressursgruppe/20190301 Høringsuttalelse Sømna kommune.pdf20190301 Høringsuttalelse Sømna kommune.pdf
20190301 Høringsuttalelse Magnar Bakksjø.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/Helgelandssykehuset2025/Documents/Høringssvar ekstern ressursgruppe/20190301 Høringsuttalelse Magnar Bakksjø.pdf20190301 Høringsuttalelse Magnar Bakksjø.pdf
20190301 Høringsuttalelse Institutt for klinisk medisin UiT.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/Helgelandssykehuset2025/Documents/Høringssvar ekstern ressursgruppe/20190301 Høringsuttalelse Institutt for klinisk medisin UiT.pdf20190301 Høringsuttalelse Institutt for klinisk medisin UiT.pdf
20190301 Høringsuttalelse Hanne Dyveke Søttar.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/Helgelandssykehuset2025/Documents/Høringssvar ekstern ressursgruppe/20190301 Høringsuttalelse Hanne Dyveke Søttar.pdf20190301 Høringsuttalelse Hanne Dyveke Søttar.pdf
20190301 Høringsuttalelse Fakultet for sykepleie og helsevitenskap og Nord universitet.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/Helgelandssykehuset2025/Documents/Høringssvar ekstern ressursgruppe/20190301 Høringsuttalelse Fakultet for sykepleie og helsevitenskap og Nord universitet.pdf20190301 Høringsuttalelse Fakultet for sykepleie og helsevitenskap og Nord universitet.pdf
20190301 Høringssvar Øystein Barth-Heyerdahl.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/Helgelandssykehuset2025/Documents/Høringssvar ekstern ressursgruppe/20190301 Høringssvar Øystein Barth-Heyerdahl.pdf20190301 Høringssvar Øystein Barth-Heyerdahl.pdf
20190301 Høringssvar fra avdelingsledere ved Helgelandssykehuset Sandnessjøen.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/Helgelandssykehuset2025/Documents/Høringssvar ekstern ressursgruppe/20190301 Høringssvar fra avdelingsledere ved Helgelandssykehuset Sandnessjøen.pdf20190301 Høringssvar fra avdelingsledere ved Helgelandssykehuset Sandnessjøen.pdf
20190301 Høringssvar Vega kommune.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/Helgelandssykehuset2025/Documents/Høringssvar ekstern ressursgruppe/20190301 Høringssvar Vega kommune.pdf20190301 Høringssvar Vega kommune.pdf
20190301 Høringssvar LetSea AS.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/Helgelandssykehuset2025/Documents/Høringssvar ekstern ressursgruppe/20190301 Høringssvar LetSea AS.pdf20190301 Høringssvar LetSea AS.pdf
20190301 Høringssvar Leirfjord kommune.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/Helgelandssykehuset2025/Documents/Høringssvar ekstern ressursgruppe/20190301 Høringssvar Leirfjord kommune.pdf20190301 Høringssvar Leirfjord kommune.pdf
20190301 Høringssvar Anette Fosse.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/Helgelandssykehuset2025/Documents/Høringssvar ekstern ressursgruppe/20190301 Høringssvar Anette Fosse.pdf20190301 Høringssvar Anette Fosse.pdf
20190301 Høringssvar Alstahaug Næringsforening.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/Helgelandssykehuset2025/Documents/Høringssvar ekstern ressursgruppe/20190301 Høringssvar Alstahaug Næringsforening.pdf20190301 Høringssvar Alstahaug Næringsforening.pdf
20190228 Tillegg til høringssvar fra Rana kommune.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/Helgelandssykehuset2025/Documents/Høringssvar ekstern ressursgruppe/20190228 Tillegg til høringssvar fra Rana kommune.pdf20190228 Tillegg til høringssvar fra Rana kommune.pdf
20190228 Hørinssvar Senter for psykisk helse og rus Helgelandssykehuset Mo i Rana.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/Helgelandssykehuset2025/Documents/Høringssvar ekstern ressursgruppe/20190228 Hørinssvar Senter for psykisk helse og rus Helgelandssykehuset Mo i Rana.pdf20190228 Hørinssvar Senter for psykisk helse og rus Helgelandssykehuset Mo i Rana.pdf
20190228 Høringsuttalelse fra legene ved Sandnessjøen legekontor.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/Helgelandssykehuset2025/Documents/Høringssvar ekstern ressursgruppe/20190228 Høringsuttalelse fra legene ved Sandnessjøen legekontor.pdf20190228 Høringsuttalelse fra legene ved Sandnessjøen legekontor.pdf
20190228 Høringsuttalelse fra fagrådet for legevaktsentralen på Helgeland.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/Helgelandssykehuset2025/Documents/Høringssvar ekstern ressursgruppe/20190228 Høringsuttalelse fra fagrådet for legevaktsentralen på Helgeland.pdf20190228 Høringsuttalelse fra fagrådet for legevaktsentralen på Helgeland.pdf
20190228 Høringsuttalelse fra avd. lederne ved Helgelandssykehuset Mosjøen, somatikk.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/Helgelandssykehuset2025/Documents/Høringssvar ekstern ressursgruppe/20190228 Høringsuttalelse fra avd. lederne ved Helgelandssykehuset Mosjøen, somatikk.pdf20190228 Høringsuttalelse fra avd. lederne ved Helgelandssykehuset Mosjøen, somatikk.pdf
20190228 Høringsuttalelse fra Nordland Fremskrittsparti.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/Helgelandssykehuset2025/Documents/Høringssvar ekstern ressursgruppe/20190228 Høringsuttalelse fra Nordland Fremskrittsparti.pdf20190228 Høringsuttalelse fra Nordland Fremskrittsparti.pdf
20190228 Høringsuttalelse fra Herøy og Dønna legevaktdistrikt.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/Helgelandssykehuset2025/Documents/Høringssvar ekstern ressursgruppe/20190228 Høringsuttalelse fra Herøy og Dønna legevaktdistrikt.pdf20190228 Høringsuttalelse fra Herøy og Dønna legevaktdistrikt.pdf
20190228 Høringsuttalelse fra Brønnøy næringsforum, Mosj. næringforening, Vega næringsf. og Norgesvinduet Svenningdal.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/Helgelandssykehuset2025/Documents/Høringssvar ekstern ressursgruppe/20190228 Høringsuttalelse fra Brønnøy næringsforum, Mosj. næringforening, Vega næringsf. og Norgesvinduet Svenningdal.pdf20190228 Høringsuttalelse fra Brønnøy næringsforum, Mosj. næringforening, Vega næringsf. og Norgesvinduet Svenningdal.pdf
20190228 Høringsuttalelse fra Brukerutvalget Helgelandssykehuset.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/Helgelandssykehuset2025/Documents/Høringssvar ekstern ressursgruppe/20190228 Høringsuttalelse fra Brukerutvalget Helgelandssykehuset.pdf20190228 Høringsuttalelse fra Brukerutvalget Helgelandssykehuset.pdf
20190228 Høringsuttalelse fra 42 politiske lokallag på Helgeland.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/Helgelandssykehuset2025/Documents/Høringssvar ekstern ressursgruppe/20190228 Høringsuttalelse fra 42 politiske lokallag på Helgeland.pdf20190228 Høringsuttalelse fra 42 politiske lokallag på Helgeland.pdf
20190228 Høringsuttalelse Støttegruppa for Sandnessjøen sykehus.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/Helgelandssykehuset2025/Documents/Høringssvar ekstern ressursgruppe/20190228 Høringsuttalelse Støttegruppa for Sandnessjøen sykehus.pdf20190228 Høringsuttalelse Støttegruppa for Sandnessjøen sykehus.pdf
20190228 Høringsuttalelse Leirfjord Senterparti.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/Helgelandssykehuset2025/Documents/Høringssvar ekstern ressursgruppe/20190228 Høringsuttalelse Leirfjord Senterparti.pdf20190228 Høringsuttalelse Leirfjord Senterparti.pdf
20190228 Høringsuttalelse Legeforeningen Sandnessjøen og Mosjøen.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/Helgelandssykehuset2025/Documents/Høringssvar ekstern ressursgruppe/20190228 Høringsuttalelse Legeforeningen Sandnessjøen og Mosjøen.pdf20190228 Høringsuttalelse Legeforeningen Sandnessjøen og Mosjøen.pdf
20190228 Høringsuttalelse Harald Nyberg.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/Helgelandssykehuset2025/Documents/Høringssvar ekstern ressursgruppe/20190228 Høringsuttalelse Harald Nyberg.pdf20190228 Høringsuttalelse Harald Nyberg.pdf
20190228 Høringsuttalelse HTV Fellesorganisasjon Helgelandssykehuset Sandnessjøen.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/Helgelandssykehuset2025/Documents/Høringssvar ekstern ressursgruppe/20190228 Høringsuttalelse HTV Fellesorganisasjon Helgelandssykehuset Sandnessjøen.pdf20190228 Høringsuttalelse HTV Fellesorganisasjon Helgelandssykehuset Sandnessjøen.pdf
20190228 Høringsuttalelse Fagforbundet Rana, Sømna, Hemnes, Lurøy, Vefsn, Alstahaug og Leirfjord.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/Helgelandssykehuset2025/Documents/Høringssvar ekstern ressursgruppe/20190228 Høringsuttalelse Fagforbundet Rana, Sømna, Hemnes, Lurøy, Vefsn, Alstahaug og Leirfjord.pdf20190228 Høringsuttalelse Fagforbundet Rana, Sømna, Hemnes, Lurøy, Vefsn, Alstahaug og Leirfjord.pdf
20190228 Høringsuttalelse Alstahaug Arbeiderparti.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/Helgelandssykehuset2025/Documents/Høringssvar ekstern ressursgruppe/20190228 Høringsuttalelse Alstahaug Arbeiderparti.pdf20190228 Høringsuttalelse Alstahaug Arbeiderparti.pdf
20190228 Høringssvar fra legegruppen Helgelandssykehuset Mo i Rana.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/Helgelandssykehuset2025/Documents/Høringssvar ekstern ressursgruppe/20190228 Høringssvar fra legegruppen Helgelandssykehuset Mo i Rana.pdf20190228 Høringssvar fra legegruppen Helgelandssykehuset Mo i Rana.pdf
20190228 Høringssvar fra industrien i Rana.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/Helgelandssykehuset2025/Documents/Høringssvar ekstern ressursgruppe/20190228 Høringssvar fra industrien i Rana.pdf20190228 Høringssvar fra industrien i Rana.pdf
20190228 Høringssvar fra akutte tjenester, Helgelandssykehuset Mo i Rana.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/Helgelandssykehuset2025/Documents/Høringssvar ekstern ressursgruppe/20190228 Høringssvar fra akutte tjenester, Helgelandssykehuset Mo i Rana.pdf20190228 Høringssvar fra akutte tjenester, Helgelandssykehuset Mo i Rana.pdf
20190228 Høringssvar fra Sandnessjøen Idrettslag.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/Helgelandssykehuset2025/Documents/Høringssvar ekstern ressursgruppe/20190228 Høringssvar fra Sandnessjøen Idrettslag.pdf20190228 Høringssvar fra Sandnessjøen Idrettslag.pdf
20190228 Høringssvar fra Nordland legeforening.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/Helgelandssykehuset2025/Documents/Høringssvar ekstern ressursgruppe/20190228 Høringssvar fra Nordland legeforening.pdf20190228 Høringssvar fra Nordland legeforening.pdf
20190228 Høringssvar fra Den norske jordmorforening ved Helgelandssykehuset Mo i Rana.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/Helgelandssykehuset2025/Documents/Høringssvar ekstern ressursgruppe/20190228 Høringssvar fra Den norske jordmorforening ved Helgelandssykehuset Mo i Rana.pdf20190228 Høringssvar fra Den norske jordmorforening ved Helgelandssykehuset Mo i Rana.pdf
20190228 Høringssvar fra Brønnøy kommune.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/Helgelandssykehuset2025/Documents/Høringssvar ekstern ressursgruppe/20190228 Høringssvar fra Brønnøy kommune.pdf20190228 Høringssvar fra Brønnøy kommune.pdf
20190228 Høringssvar Træna kommune.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/Helgelandssykehuset2025/Documents/Høringssvar ekstern ressursgruppe/20190228 Høringssvar Træna kommune.pdf20190228 Høringssvar Træna kommune.pdf
20190228 Høringssvar Rødøy kommune.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/Helgelandssykehuset2025/Documents/Høringssvar ekstern ressursgruppe/20190228 Høringssvar Rødøy kommune.pdf20190228 Høringssvar Rødøy kommune.pdf
20190228 Høringssvar Nordland fylkesting.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/Helgelandssykehuset2025/Documents/Høringssvar ekstern ressursgruppe/20190228 Høringssvar Nordland fylkesting.pdf20190228 Høringssvar Nordland fylkesting.pdf
20190228 Høringssvar Lurøy Kystparti, Lurøy KrF og Lurøy FrP.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/Helgelandssykehuset2025/Documents/Høringssvar ekstern ressursgruppe/20190228 Høringssvar Lurøy Kystparti, Lurøy KrF og Lurøy FrP.pdf20190228 Høringssvar Lurøy Kystparti, Lurøy KrF og Lurøy FrP.pdf
20190228 Høringssvar Kommuneoverlegeforum Helgeland.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/Helgelandssykehuset2025/Documents/Høringssvar ekstern ressursgruppe/20190228 Høringssvar Kommuneoverlegeforum Helgeland.pdf20190228 Høringssvar Kommuneoverlegeforum Helgeland.pdf
20190228 Høringssvar Jordmorforbundet NSF.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/Helgelandssykehuset2025/Documents/Høringssvar ekstern ressursgruppe/20190228 Høringssvar Jordmorforbundet NSF.pdf20190228 Høringssvar Jordmorforbundet NSF.pdf
20190228 Høringssvar Jordmorforbundet NSF i Nordland.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/Helgelandssykehuset2025/Documents/Høringssvar ekstern ressursgruppe/20190228 Høringssvar Jordmorforbundet NSF i Nordland.pdf20190228 Høringssvar Jordmorforbundet NSF i Nordland.pdf
20190228 Høringssvar Herøy kommune.PDFhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/Helgelandssykehuset2025/Documents/Høringssvar ekstern ressursgruppe/20190228 Høringssvar Herøy kommune.PDF20190228 Høringssvar Herøy kommune.PDF
20190228 Høringssvar Hattfjelldal kommune, Helseavdelingen.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/Helgelandssykehuset2025/Documents/Høringssvar ekstern ressursgruppe/20190228 Høringssvar Hattfjelldal kommune, Helseavdelingen.pdf20190228 Høringssvar Hattfjelldal kommune, Helseavdelingen.pdf
20190228 Høringssvar Grane kommune.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/Helgelandssykehuset2025/Documents/Høringssvar ekstern ressursgruppe/20190228 Høringssvar Grane kommune.pdf20190228 Høringssvar Grane kommune.pdf
20190228 Høringssvar Folkeaksjonen for Sandnessjøen Sykehus m.omegn.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/Helgelandssykehuset2025/Documents/Høringssvar ekstern ressursgruppe/20190228 Høringssvar Folkeaksjonen for Sandnessjøen Sykehus m.omegn.pdf20190228 Høringssvar Folkeaksjonen for Sandnessjøen Sykehus m.omegn.pdf
20190228 Høringssvar Den norske Jordmorforening v. Helgelandssykehuset Mosjøen, Sandenssjøen og Brønnøysund.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/Helgelandssykehuset2025/Documents/Høringssvar ekstern ressursgruppe/20190228 Høringssvar Den norske Jordmorforening v. Helgelandssykehuset Mosjøen, Sandenssjøen og Brønnøysund.pdf20190228 Høringssvar Den norske Jordmorforening v. Helgelandssykehuset Mosjøen, Sandenssjøen og Brønnøysund.pdf
20190228 Høringssvar Brønnøysund fødestue.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/Helgelandssykehuset2025/Documents/Høringssvar ekstern ressursgruppe/20190228 Høringssvar Brønnøysund fødestue.pdf20190228 Høringssvar Brønnøysund fødestue.pdf
20190228 Høringssvar Brønnøy Høyre.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/Helgelandssykehuset2025/Documents/Høringssvar ekstern ressursgruppe/20190228 Høringssvar Brønnøy Høyre.pdf20190228 Høringssvar Brønnøy Høyre.pdf

Fant du det du lette etter?