Høringssvar - planprogram

Her finner du alle høringssvar som vi har mottatt  i forbindelse med forslag til planprogram. Høringsfristen gikk ut 3. november. Svarene vil bli sammenstilt i en høringsrapport.

Høringsuttalelse_Grane pensjonistforening - innkommet etter fristen.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/Helgelandssykehuset2025/Documents/Høringssvar/Høringsuttalelse_Grane pensjonistforening - innkommet etter fristen.pdfHøringsuttalelse_Grane pensjonistforening - innkommet etter fristen.pdf
Høringsuttalelse_ Leirfjord kommune.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/Helgelandssykehuset2025/Documents/Høringssvar/Høringsuttalelse_ Leirfjord kommune.pdfHøringsuttalelse_ Leirfjord kommune.pdf
Høringsuttalelse_Dønna kommune.PDFhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/Helgelandssykehuset2025/Documents/Høringssvar/Høringsuttalelse_Dønna kommune.PDFHøringsuttalelse_Dønna kommune.PDF
Høringsuttalelse_Lurøy kommune.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/Helgelandssykehuset2025/Documents/Høringssvar/Høringsuttalelse_Lurøy kommune.pdfHøringsuttalelse_Lurøy kommune.pdf
Høringsuttalelse_Fagforbundet.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/Helgelandssykehuset2025/Documents/Høringssvar/Høringsuttalelse_Fagforbundet.pdfHøringsuttalelse_Fagforbundet.pdf
Høringsuttalelse_Sømna kommune.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/Helgelandssykehuset2025/Documents/Høringssvar/Høringsuttalelse_Sømna kommune.pdfHøringsuttalelse_Sømna kommune.pdf
Høringsuttalelse_ Mosjøen Næringsforening .pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/Helgelandssykehuset2025/Documents/Høringssvar/Høringsuttalelse_ Mosjøen Næringsforening .pdfHøringsuttalelse_ Mosjøen Næringsforening .pdf
Høringsuttalelse_Nordland fylkeskommune.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/Helgelandssykehuset2025/Documents/Høringssvar/Høringsuttalelse_Nordland fylkeskommune.pdfHøringsuttalelse_Nordland fylkeskommune.pdf
Høringsuttalelse_Rana kommune.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/Helgelandssykehuset2025/Documents/Høringssvar/Høringsuttalelse_Rana kommune.pdfHøringsuttalelse_Rana kommune.pdf
Høringsuttalelse_Vega kommune.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/Helgelandssykehuset2025/Documents/Høringssvar/Høringsuttalelse_Vega kommune.pdfHøringsuttalelse_Vega kommune.pdf
Høringsuttalelse_Sør-Helgeland Regionråd.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/Helgelandssykehuset2025/Documents/Høringssvar/Høringsuttalelse_Sør-Helgeland Regionråd.pdfHøringsuttalelse_Sør-Helgeland Regionråd.pdf
Høringsuttalelse_Hemnes kommune.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/Helgelandssykehuset2025/Documents/Høringssvar/Høringsuttalelse_Hemnes kommune.pdfHøringsuttalelse_Hemnes kommune.pdf
Høringsuttalelse_Ranaregionens Næringeforening.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/Helgelandssykehuset2025/Documents/Høringssvar/Høringsuttalelse_Ranaregionens Næringeforening.pdfHøringsuttalelse_Ranaregionens Næringeforening.pdf
Høringsuttalelse_Alstahaug kommune.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/Helgelandssykehuset2025/Documents/Høringssvar/Høringsuttalelse_Alstahaug kommune.pdfHøringsuttalelse_Alstahaug kommune.pdf
Høringsuttalelse Brønnøy kommune.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/Helgelandssykehuset2025/Documents/Høringssvar/Høringsuttalelse Brønnøy kommune.pdfHøringsuttalelse Brønnøy kommune.pdf
Høringsuttalelese_Velvelstad kommune.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/Helgelandssykehuset2025/Documents/Høringssvar/Høringsuttalelese_Velvelstad kommune.pdfHøringsuttalelese_Velvelstad kommune.pdf
Høringsuttalelse_Harald Nyberg (2).pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/Helgelandssykehuset2025/Documents/Høringssvar/Høringsuttalelse_Harald Nyberg (2).pdfHøringsuttalelse_Harald Nyberg (2).pdf
Høringsuttalelse_Harald Nyberg.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/Helgelandssykehuset2025/Documents/Høringssvar/Høringsuttalelse_Harald Nyberg.pdfHøringsuttalelse_Harald Nyberg.pdf
Høringsuttalelse_ Folkeaksjonen for Sandnessjøen Sykehus.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/Helgelandssykehuset2025/Documents/Høringssvar/Høringsuttalelse_ Folkeaksjonen for Sandnessjøen Sykehus.pdfHøringsuttalelse_ Folkeaksjonen for Sandnessjøen Sykehus.pdf
Høringsuttalelse_Fagrådet for Legevaktsentralen på Helgeland.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/Helgelandssykehuset2025/Documents/Høringssvar/Høringsuttalelse_Fagrådet for Legevaktsentralen på Helgeland.pdfHøringsuttalelse_Fagrådet for Legevaktsentralen på Helgeland.pdf
Høringsuttalelse-Kommuneoverlegeforum Helgeland.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/Helgelandssykehuset2025/Documents/Høringssvar/Høringsuttalelse-Kommuneoverlegeforum Helgeland.pdfHøringsuttalelse-Kommuneoverlegeforum Helgeland.pdf
Høringsuttalelse_Fagforbundet Brønnøy og Vevelstad.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/Helgelandssykehuset2025/Documents/Høringssvar/Høringsuttalelse_Fagforbundet Brønnøy og Vevelstad.pdfHøringsuttalelse_Fagforbundet Brønnøy og Vevelstad.pdf
Høringsuttalelse_rådet for eldre og funksjonshemmede_Herøy.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/Helgelandssykehuset2025/Documents/Høringssvar/Høringsuttalelse_rådet for eldre og funksjonshemmede_Herøy.pdfHøringsuttalelse_rådet for eldre og funksjonshemmede_Herøy.pdf
Høringsuttalelse_Herøy kommune.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/Helgelandssykehuset2025/Documents/Høringssvar/Høringsuttalelse_Herøy kommune.pdfHøringsuttalelse_Herøy kommune.pdf
Høringsuttalelse fra eldrerådene i HALD - Herøy, Alstahaug, Dønna og Leirfjord.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/Helgelandssykehuset2025/Documents/Høringssvar/Høringsuttalelse fra eldrerådene i HALD - Herøy, Alstahaug, Dønna og Leirfjord.pdfHøringsuttalelse fra eldrerådene i HALD - Herøy, Alstahaug, Dønna og Leirfjord.pdf
Høringsuttalelse Grane kommune.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/Helgelandssykehuset2025/Documents/Høringssvar/Høringsuttalelse Grane kommune.pdfHøringsuttalelse Grane kommune.pdf
Høringsuttalelse_Rana kommune Vedlegg 1.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/Helgelandssykehuset2025/Documents/Høringssvar/Høringsuttalelse_Rana kommune Vedlegg 1.pdfHøringsuttalelse_Rana kommune Vedlegg 1.pdf
Høringsuttalelse Hattfjelldal kommune.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/Helgelandssykehuset2025/Documents/Høringssvar/Høringsuttalelse Hattfjelldal kommune.pdfHøringsuttalelse Hattfjelldal kommune.pdf
Høringsuttalelse_Rana kommune_vedlegg 2.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/Helgelandssykehuset2025/Documents/Høringssvar/Høringsuttalelse_Rana kommune_vedlegg 2.pdfHøringsuttalelse_Rana kommune_vedlegg 2.pdf
Høringsuttalelse_Rana kommune vedlegg 3.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/Helgelandssykehuset2025/Documents/Høringssvar/Høringsuttalelse_Rana kommune vedlegg 3.pdfHøringsuttalelse_Rana kommune vedlegg 3.pdf
Høringsuttalelse Vefsn, Alstahaug og Leirfjord.PDFhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/Helgelandssykehuset2025/Documents/Høringssvar/Høringsuttalelse Vefsn, Alstahaug og Leirfjord.PDFHøringsuttalelse Vefsn, Alstahaug og Leirfjord.PDF
Høringsuttalelse_Vefsn kommune.PDFhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/Helgelandssykehuset2025/Documents/Høringssvar/Høringsuttalelse_Vefsn kommune.PDFHøringsuttalelse_Vefsn kommune.PDF
Høringsuttalelse Brukerutvalget i Helgelandssykehuset.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/Helgelandssykehuset2025/Documents/Høringssvar/Høringsuttalelse Brukerutvalget i Helgelandssykehuset.pdfHøringsuttalelse Brukerutvalget i Helgelandssykehuset.pdf
Høringsuttalelse Rødøy kommune.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/Helgelandssykehuset2025/Documents/Høringssvar/Høringsuttalelse Rødøy kommune.pdfHøringsuttalelse Rødøy kommune.pdf
Høringsuttalelse Statens vegvesen.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/Helgelandssykehuset2025/Documents/Høringssvar/Høringsuttalelse Statens vegvesen.pdfHøringsuttalelse Statens vegvesen.pdf

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.