Mandat

Oppdraget med å videreutvikle sykehustilbudet kom i oppdragsdokumentet i 2013. Det satte i gang arbeidet med en utviklingsplan for Helgelandssykehuset.

Helgelandssykehuset HF skal videreutvikle et godt lokalsykehustilbud og en desentralisert spesialisthelsetjeneste på Helgeland, i samarbeid med kommunene, samt styrke forskning, fagutvikling og utdanning.  

Oppdragsdokument 2013

Helse Nords styresak 136/2015 omhandler mandatet for idéfasen i Helgelandssykehuset 2025. I mandatet ber Helse Nord Helgelandssykehuset om å utrede videre alternativ 2 og 3 i Utviklingsplan 2025 (PDF). Idefasen skal avklare hvilke alternativer som er "liv laga". 

Alternativet skal være:

  • Relevant: Oppfylle de overordnede målene for helseforetaket.
  • Gjennomførbart: Kunne gjennomføres innen foretakets finansielle handlingsrom.
  • Levedyktig: Helseforetakets økonomiske bæreevne skal opprettholdes under hele prosjektets levetid.

Se mandatet (PDF)

Mandatet ble endret i Helse Nords styrevedtak 104 og 105/2016. Vedtakene sier noe om hvilke strukturalternativer og lokasjoner som skal utredes. 

Se redegjørelse i styresak 76/2016, Helgelandssykehuset (PDF)

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.