Organisering

Styret i Helgelandssykehuset vedtok i styresak 41/2018 ny organisering av tidligfasen. Ei ekstern ressursgruppe ble satt ned. Oppgaven til gruppa var komme med ei anbefaling av struktur og lokalisering for framtidas Helgelandssykehus. Anbefalingen ble lagt fram 19. mars 2019.

Anbefalinga skal være en del av beslutningsgrunnlaget når styrene i Helgelandssykehuset og Helse Nord skal behandle saken. Prosjektinnrammingen gjøres i tråd med revidert tidligfaseveileder for sykehusprosjekter.

Det er Helgelandssykehuset ved adm. dir. som er prosjekteier. Sykehusbygg er prosjektleder

Prosjektplan

StyringsgruppeRessursgruppe

Intern prosjektstøtte

Beslutningskjeden

 1. Hulda Gunnlaugsdottir

  Administrerende direktør i Helgelandssykehuset legger saken fram for styret

  Hulda Gunnlaugsdottir
 2. Styret i Helgelandssykehuset gir tilrådning til styret i Helse Nord

  Disse sitter i styret i Helgelandssykehuset
 3. Styret i Helse Nord beslutter

  Disse sitter i styret i Helse Nord
 4. RHF-styrets beslutning godkjennes i foretaksmøte med helseministeren

  Bent Høie (HOD)
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.