Organisering og framdrift

Styret i Helgelandssykehuset vedtok i styresak 41/2018 ny organisering av tidligfasen. Ei ekstern ressursgruppe skal komme med ei anbefaling av struktur og lokalisering for framtidas Helgelandssykehuset i løpet av våren 2019.

Anbefalinga skal være en del av beslutningsgrunnlaget når styrene i Helgelandssykehuset og Helse Nord skal behandle saken. Prosjektinnrammingen gjøres i tråd med revidert tidligfaseveileder for sykehusprosjekter.

Det er Helgelandssykehuset ved adm. dir. som er prosjekteier. Sykehusbygg er prosjektleder

Prosjektplan

Framdriftsplan

StyringsgruppeRessursgruppe

Intern prosjektstøtte

Beslutningskjeden

 1. Hulda Gunnlaugsdottir

  Administrerende direktør i Helgelandssykehuset legger saken fram for styret

  Hulda Gunnlaugsdottir
 2. Styret i Helgelandssykehuset gir tilrådning til styret i Helse Nord

  Disse sitter i styret i Helgelandssykehuset
 3. Styret i Helse Nord beslutter

  Disse sitter i styret i Helse Nord
 4. RHF-styrets beslutning godkjennes i foretaksmøte med helseministeren

  Bent Høie (HOD)
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.