Samfunnsanalyse

Styret i Helgelandssykehuset har vedtatt at det skal gjennomføres en samfunnsanalyse. Analysen skal blant annet belyse de samfunnsmessige konsekvensene ved nyetablering, økning, reduksjon og avvikling av pasienttilbud.

Analysen skal gjennomføres av konsulentselskapet Menon høsten 2019. Det arrangeres to arbeidsmøter med kommuner, fylkeskommune og brukerutvalg. det første møtet var i Mo i Rana 4. september - les mer om det her. Det andre møtet er planlagt til 17. oktober, da i Mosjøen.

Menon Economics skal legge fram den endelige rapporten for styret 30. oktober.

Intervju med kommunene

Menon Economics gjennomfører intervju med representanter fra alle kommunene.

Her ser du hva intervjuene vil dreie seg om.

Innspill fra kommuner og fylkeskommune før kontrahering av konsulentselskap

Før kontraheringen av konsulenteselskap ble kommunene og fylkeskommunen ble invitert til å komme med innspill på hvilke  tema samfunnsanalysen skulle inneholde.

Se innspillene her

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.