Samfunnsanalyse

Styret i Helgelandssykehuset har vedtatt at det skal gjennomføres en samfunnsanalyse. Analysen skal blant annet belyse de samfunnsmessige konsekvensene ved nyetablering, økning, reduksjon og avvikling av pasienttilbud. Analysen skal gjennomføres høsten 2019.

Nordland fylkeskommune og kommunene på Helgeland er invitert til å komme med innspill på hvilke tema en slik analyse bør inneholde, og hvilke struktur- og lokaliseringsalternativer som bør inngå.

Se invitasjon til kommuner og fylkeskommune. (pdf)

 Se innspill fra kommuner og fylkeskommune

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.