Spørsmål og svar - ressursgruppa

Ressursgruppa skal i hovedsak drøfte og gjøre sine vurderinger basert på eksisterende utredninger og dokumentasjon. Når gruppa har behov for supplerende dokumentasjon etterlyser den det fra Helgelandssykehuset og andre. Her finner du en oversikt over supplerende dokumentasjon som ressursgruppa har bestilt fra fagmiljøene.

Transport og prehospital aktivitet

Spørsmål fra ressursgruppa Helgelandssykehuset:

 1. Oversikt over ambulansestasjoner på Helgelandssykehuset – bil/båt/helikopter/fly
 2. Oversikt over antall transportoppdrag i 2017 (ev. 2016)
 3. Oversikt over responstider (fra alarm til ankomst pasient)
 4. Oversikt over transporttider (fra avreise pasient til ankomst sykehus)
 5. Oversikt over påvirkning av værforhold – hvor mange oppdrag kan ikke gjennomføres med
  planlagt transportmiddel pga. vær?

Svar fra prehospital enhet i Helgelandssykehuset:

Pasienttransport på Helgeland - akutte transporter og planlagte reiser, 1. juni 2018

Vedlegg 1 Transport
Vedlegg 2 Transport
Vedlegg 3 Transport
Vedlegg 4 Transport
Vedlegg 5 Transport
Vedlegg 6 Transport
Vedlegg 7 Transport
Vedlegg 8 Transport
Vedlegg 9 Transport

Rekruttering

Spørsmål fra ressursgruppa:

Hvordan er rekrutteringssituasjonen på de enkelte sykehusene for:

 • Legespesialister?
 • LIS?
 • Spesialsykepleiere?
 • Sykepleiere?
 • Vansker med å rekruttere støttepersonell?
 • Hvordan vurderes fremtidig rekruttering?

Svar fra HR og Senter for fag og forskning i Helgelandssykehuset:

Rekrutteringssituasjonen i Helgelandssykehuset pr. 25. mai 2018
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.