Styrets punkter

I styremøte 14. desember 2018 bestemte styret at det endelige beslutningsgrunnlaget om struktur og lokalisering av nytt Helgelandssykehuset skal omfatte vurderinger av forhold som fødetilbud, samhandling med kommunene, DMS etc.  Arbeidet med punktene pågår våren og høsten 2019.

Styret har bedt om ytterligere vurderinger av forhold som:

 • Psykisk helsevern og TSB
 • Fødetilbudet
 • Konsepter for desentralisert tilbud i DMS tilpasset forholdene på Helgeland, herunder tilbud til kronikere og skrøpelige eldre
 • Samhandling med kommunenes helsetjenester, herunder felles
  rekrutteringsutfordringer
 • Helhetlig helsetilbud i helseregionen
 • Konsepter for å ivareta øy befolkningens tilgjengelighet til tjenester
 • Vurderinger rundt utvikling av prehospital medisin, herunder muligheter for å flytte
  diagnostikk ut
 • Vurderinger av teknologisk utvikling, både ift transport med fly og helikopter,
  velferdsteknologi og fjerndiagnostikk
 • Alternativskillende økonomiske forhold

Se vedtaket i protokollen fra 14.12.19, sak 100

Se også styresak 5-2019, 15-2019, 38-2019 og 59-2019 for mer informasjon om arbeidet med styrets punkter


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.