Vedtaket i fylkestinget i 1997

​Spørsmål fra ressursgruppa:

Fylkestinget i 1997 valgte Sandnessjøen som hovedsykehus, men at dette ble omgjort i forbindelse med den statlige overtagelsen av sykehusene i 2002.  Hva var begrunnelsen for dette?

Svar fra Helgelandssykehuset:

Det er korrekt at fylkestinget i Nordland vedtok 25. april 1997 at hovedsykehuset i Helgelandsykehuset skulle være lokalisert i Sandnessjøen. De to andre sykehusene skulle ha redusert akuttberedskap. Dette vedtaket kom imidlertid omtrent samtidig med at Stortinget forberedte behandlingen av Stortingsmelding 24 (1996-97) : Tilgjengelighet og faglighet – Om sykehus og annen spesialisthelsetjeneste. Denne stortingsbehandlingen skjedde i juni 1997 og da ba Stortinget om en konsekvensutredning av eventuelle endringer i akuttberedskapen ved landets lokalsykehus.
Dette førte til   oppnevning at Utvalg for utredning av faglige krav til akuttmedisinsk beredskap (Haga-utvalget), ble oppnevnt av Sosial- og helsedepartementet i brev av 8. september 1997.
Utvalget la i juni 1998 fram NOU 1998:9 Hvis  det haster – faglige krav til akuttmedisinsk beredskap.   

Som følge av Stortingets behandling av stortingsmelding 24 valgte fylkestinget å utsette iverksettelse av vedtaket fra 25.04. Fylkestinget fikk saken til ny behandling i desember 1998, men da var det ikke flertall for å starte noen ny utredning eller iverksette det gamle vedtaket.

I årene fram til 2002 ble ikke strukturvedtaket fra 1997 gjenopptatt, og diskusjonene var mer fokusert på ressursfordeling og funksjonsfordeling mellom sykehusene.

Det var nok av betydning for valg av Mo i Rana som hovedkontor i det nye helseforetaket at sykehuset hadde det største nedslagsfeltet, den største virksomheten og beliggenhet  i den største byen. Av betydning var det nok også at sykehuset i Mo i Rana var blant landets mest effektive sykehus de siste årene før 2002, men vi har ikke dokumentasjon på hva som ble vektlagt. Det finne muligens i forarbeidet i helseforetaksreformen. Tidsangivelsene i dette svaret er delvis basert på Tor Jacobsens bok «Fra sneppert til skalpell – Sykehushistorie i Rana gjennom hundre år» fra 2001.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.