Er du sykepleier på jakt etter nye utfordringer?

Helgelandssykehuset har behov for å utdanne spesialsykepleiere innen fagområdene intensiv, operasjon, anestesi, kreft og jordmor. Du kan få innblikk i arbeidsoppgavene til en spesialsykepleier ved å hospitere på Mo, i Mosjøen eller i Sandnessjøen.

Operasjonssykepleiere Sandnessjøen
Operasjonssykepleiere og anestesisykepleier på en av de nye operasjonsstuene i Sandnessjøen. 

Vi trenger:

 • Operasjonssykepleiere
 • Anestesisykepleiere
 • Intensivsykepleiere
 • Kreftsykepleiere
 • Jordmødre

Hvis det høres fristende ut, ta kontakt med:

Mosjøen

 • Elin R. Grønvik, leder for anestesi/operasjonsavdelingen Mosjøen, tlf.: 75 11 51 76
 • Merete Aufles, leder ved intensivavdelingen Mosjøen, tlf.: 75 11 51 78

Mo

 • Trine Nordmark, leder ved operasjonsavdelingen Mo i Rana, tlf.: 75 12 51 99
 • Rolf E.T. Hansen, leder ved intensivavdelingen Mo i Rana, tlf.: 75 12 53 65
 • Lisbeth Eliassen, leder ved Kvinne- og fødepost Mo i Rana, tlf.: 75 12 52 00
 • Eirik Fagerli, leder ved dagenheten Mo i Rana, tlf.: 75 12 53 82

Sandnessjøen

 • Annabel Suarez, avdelingsleder medisinsk dagenhet og poliklikk Sandessjøen, tlf.: 75 06 51 40
 • Irene Angel Gjengaar, leder ved operasjon/anestesiavdelingen Sandnessjøen, tlf.: 75 06 52 69

Søk på utdanningene

Det tas ikke opp ABIOK-studenter ved Nord Universitet og UiT i 2019. Interesserte må derfor søke opptak ved andre universitet i landet. Du må selv søke på ønsket studieretning innen 15. april. 

Søk på utdanningsstilling ved Helgelandssykehuset

Du søker om utdanningsstilling hos Helgelandssykehuset samtidig, også med søknadsfrist 15. april. Hvis du blir tilbudt utdanningsstilling betyr det at du får 80 % lønn (ut fra din grunnlønn) under studiet. Du binder deg også til å jobbe noen uker, på avtalt avdeling, i studietiden. Du får bindingstid til sykehuset i to år etter endt utdanning.

Søk på stillingen via Webcruiter


For mer informasjon:

Kontakt rådgiver Anne Ingeborg Pedersen