Er du sykepleier på jakt etter nye utfordringer?

Helgelandssykehuset har behov for å utdanne spesialsykepleiere innen fagområdene intensiv, operasjon, anestesi, kreft og jordmor. Du kan få innblikk i arbeidsoppgavene til en spesialsykepleier ved å hospitere på Mo, i Mosjøen eller i Sandessjøen.

Operasjonssykepleiere Sandnessjøen
Operasjonssykepleiere og anestesisykepleier på en av de nye operasjonsstuene i Sandnessjøen. 

Vi trenger:

 • Operasjonssykepleiere
 • Anestesisykepleiere
 • Intensivsykepleiere
 • Kreftsykepleiere
 • Jordmødre

Hvis det høres fristende ut, ta kontakt med:

Mosjøen

 • Elin R. Grønvik, leder for anestesi/operasjonsavdelingen Mosjøen, tlf.: 75 11 51 76
 • Merete Aufles, leder ved intensivavdelingen Mosjøen, tlf.: 75 11 51 78

Mo

 • Trine Nordmark, leder ved operasjonsavdelingen Mo i Rana, tlf.: 75 12 51 99
 • Rolf E.T. Hansen, leder ved intensivavdelingen Mo i Rana, tlf.: 75 12 53 65
 • Lisbeth Eliassen, leder ved Kvinne- og fødepost Mo i Rana, tlf.: 75 12 52 00
 • Eirik Fagerli, leder ved dagenheten Mo i Rana, tlf.: 75 12 53 82

Sandnessjøen

 • Lene H.Torgersen, leder ved anestesi/operasjonsavdelingen Sandnessjøen, tlf.: 75 06 52 69
 • May Brit Larsen, leder ved intensivavdelingen Sandnessjøen, tlf.: 75 06 53 01
 • Sølvi Hestnes, leder ved Kvinne- og fødepost Sandnessjøen, tlf.: 75 01 24 40
 • Ann-Iren Melstein, leder ved kirurgisk avdeling Sandnessjøen, tlf.: 75 06 53 19

Søk på utdanningene

Nord Universitet, UiT og andre universitet tar opp studenter til videreutdanning innen ABIOK (anestesi, barn, intensiv, operasjon og kreft) høsten 2018. Søknadsfrist på studiet er 15. april eller 1. mars for jordmorutdanningen ved UIT. Du må selv søke på ønsket studieretning.

Søk på utdanningsstilling ved Helgelandssykehuset

Du søker om utdanningsstilling hos Helgelandssykehuset samtidig, også med søknadsfrist 15. april. Hvis du blir tilbudt utdanningsstilling betyr det at du får 80 % lønn (ut fra din grunnlønn) under studiet. Du binder deg også til å jobbe noen uker, på avtalt avdeling, i studietiden. Du får bindingstid til sykehuset i to år etter endt utdanning.

Søk på stillingen via Webcruiter


For mer informasjon:

Kontakt rådgiver Anne Ingeborg Pedersen