HELSENORGE
Psykologspesialist Martine

Psykolog og psykologspesialist

Klinikk psykisk helse og rus i Helgelandssykehuset består av poliklinikker og døgntilbud innen psykisk helsevern for barn og unge, psykisk helsevern for voksne, tverrfaglig spesialisert rusbehandling og habilitering. 

Våre poliklinikker er lokalisert i Brønnøysund, Sandnessjøen, Mosjøen og Mo i Rana. Døgntilbudene er lokalisert til Mosjøen og Mo i Rana.

Klinikk psykisk helse og rus er opptatt av å være faglig oppdatert og tilbyr en rekke ulike behandlingstilbud. 

Vi har etablert FACT-team og FACT-lignende team der dette er naturlig, spe- og småbarnsteam er etablert i alle poliklinikkene. AAT er også etablert på alle steder. Vi er nå i gang med økt prioritering på TSB-feltet med egne rusteam eller egen poliklinikk.

 

​Hei du som studerer til å bli psykolog

Har du sjekket ut mulighetene for deg i nord, nærmere bestemt på Helgeland?

Vi kan legge til rette slik at hele spesialiseringsforløpet for psykologer kan dekkes i foretaket. Dette gjelder innenfor barn og unge, voksne, nevropsykologi og habilitering. Vi har mange dyktige psykologer og psykologspesialister som vil ta godt imot nye kollegaer. Vi har også god erfaring med å ta imot studenter i hovedpraksis.

Setter stor pris på en god prat, så ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål eller ønsker en uhøytidelig samtale.

 
Kontakt områdesjefene våre hvis du ønsker mer informasjon.


 – Jeg er glad i psykiatrimiljøet på Helgeland, og er glad for at jeg valgte å jobbe her.

Martine Sivertsen, psykolog i spesialisering
 

Fant du det du lette etter?