Psykologspesialist BUP Sandnessjøen

Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) i Sandnessjøen søker psykologspesialist eller psykolog i spesialisering 5. året. 

Martine


Søk på stillingen via Webcruiter

Hvem er du?

 • Du er en person som trives på et mindre sted. En som kanskje savner kysten, havet og alt et slik landskap har å tilby. 
 • Du ønsker et mindre kollegium, som er oversiktlig, og hvor dine kunnskaper og evner vil være høyt verdsatte og ha stor betydning.
 • Du liker å ha varierte oppgaver, og er vant til å ta ansvar, samtidig som arbeidsmengden oppleves som overkommelig. 
 • Du vurderer å reise fra storbyens kjas og mas, for å få kortere arbeidsreise, mer fritid, større nærhet og tilgjengelighet til det som for deg, betyr noe. Kanskje har du barn i skole eller barnehage, på fritidsaktiviteter eller annet, hvor reiseveien er lang?
 • Du savner at din stemme blir hørt og har gjennomslagskraft, grunnet et kollegium med mange spesialister og mange kolleger. 
 • Du ønsker påvirkningskraft på faglig profil, og liker å veilede kolleger. 
 • Du er dyktig og etterrettelig, og ønsker å jobbe i tråd med nasjonale retningslinjer og pakkeforløp. 
 • Du har sansen for kvalitet i alle behandlingsledd, og et brennende ønske om å bidra. Du ser løsninger, selv om det krever noe arbeid. 
 • Du brenner for faget, for barn og deres psykiske helse og som ønsker å stå i front og bidra til utviklingen av en faglig sterk BUP. 

Vi ønsker deg med erfaring fra klinisk arbeid i BUP, med norsk autorisasjon. Du må også beherske norsk eller annet nordisk språk både muntlig og skriftlig. 

Er det noe her som treffer deg eller gjør deg nysgjerrig? Ta kontakt med avdelingsleder for en hyggelig samtale:

Gunnar Holmvik
Telefon:  75 06 54 50
Mobil:  476 20 801
Epost

Søk på stillingen via Webcruiter

Dine arbeidsoppgaver som psykologspesialist hos oss:

 • Spesialistoppgaver så som veiledning av øvrig personale på sak, inntaksansvar, og oppfølging av behandlingsforløp; herunder godkjenning av diagnostiske vurderinger, planer og epikriser.
 • Tverrfaglig samarbeid internt og eksternt.
 • Bidra faglig gjennom veiledning, undervisning og i teamarbeid.
 • Delta i og styre faglig utviklingsarbeid og planlegging i samarbeid med leder og resten av teamet.
 • Utredning og behandling av pasienter.
Som spesialist hos oss, vil du bli tatt godt vare på. Du vil få jobbe i tett samarbeid med leder og øvrige medarbeidere, og få arbeidsoppgaver og utfordringer delegert av leder og gitt i kraft av gjeldende lovverk. Du vil være viktig og etterspurt, og bli sett på som en ressursperson i avdelingen. Faglige oppgaver vil være varierte og tidvis utfordrende. Det vil være gode muligheter for å utvikle sin faglige kompetanse; herunder kunnskaper og erfaringer, både i og utenfor klinikken.

Hvem er vi

BUP Sandnessjøen er en poliklinikk for psykisk helse barn og unge mellom 0-18 år, som henvises fra lege eller Barneverntjeneste grunnet mistanke om psykiske vansker eller rusproblemer. Alle henvisninger blir vurdert og gitt frist for helsehjelp innen 10 virkedager fra mottak hos oss. Vurderingen gjøres av spesialist i psykologi eller psykiatri, og første time skal tilbys etter vedtak innen fristen som settes. Vi jobber evidensbasert og i tråd med nasjonale føringer for god praksis. 

Vi er en av fem avdelinger i Senter for psykisk helse og rus, ytre Helgeland. Vårt nedslagsfelt er primært befolkningen i Alstahaug, Leirfjord, Dønna, Herøy, Lurøy og Træna, men vi får også tidvis henvisninger fra andre kommuner nær sykehuset.

Vi er åtte ansatte, som jobber individuelt og i team. Vi har fagbakgrunn som psykolog, sosionom, barnevernspedagog og pedagog; noen med spesialisering innen barne- og ungdomspsykiatri og andre med videreutdanning i psykisk helsearbeid eller lignende.  

Vår poliklinikk skårer høyt på de årlige medarbeiderundersøkelsene på alle tema hva arbeidsmiljø angår. Trivsel, pasienter og kvalitet i alle ledd står i hovedfokus; året rundt. Det er "høyt under taket"; her blir du sett, hørt, og tatt på alvor. Du får god opplæring i et oversiktlig miljø.

Hva gjør vi

Vår hovedoppgave er å kartlegge, utrede og behandle psykiske lidelser eller vansker hos barn og unge. Vi samarbeider etter behov tett med foresatte/ foreldre, barneverntjeneste, PPT, skole, barnehage, fastlege, helsesøster, kommunal psykiatritjeneste eller andre for å finne løsninger og igangsette tiltak der dette er påkrevd for å lindre eller løse de vansker barnet/ ungdommen måtte ha.

I noen saker er det etter utredning naturlig å henvise barnet/ ungdommen til andre instanser for videre utredning, behandling eller oppfølging. Eksempler på instanser i så måte er nevropsykologisk avdeling, familieavdeling og klinikkavdeling ved enhet Mosjøen, habiliteringsteamet ved enhet Sandnessjøen eller Autismeteamet ved Nordlandssykehuset Bodø.

Vi tilbyr også veiledning til våre samarbeidspartnere i kommunene i nedslagsfeltet, enten av fast karakter eller via telefonvakt.

Hva kan vi

Alle våre behandlere har kunnskap om og erfaring med kognitiv terapi, og vil kunne tilby en slik tilnærming i behandling av mange typer psykiske lidelser eller plager.

Vi kan tilby behandling i form av dialektisk atferdsterapi; en terapiform som kan passe hvor det er mye selvmordsproblematikk, selvskading og grad av kaos i og rundt ungdommen.

Vi tilbyr traumebehandling gjennom programmet TF-CBT og metoden EMDR.

Vi har eget sped- og småbarnsteam, som inngår i småbarnsnettverket i Helgelandssykehuset. Behandlere i teamet har utdanning i COS-programmet.

Vi kjører grupper for foreldre med barn med diagnosen ADHD. Vi har også et eget gruppetilbud for foreldre, hvor samspillet med barna oppleves som utfordrende. Disse tilbys deltakelse i det manualbaserte programmet «De utrolige årene» (Webster Stratton).

Vi er per høsten 2019 i gang med å utdanne behandlere i «Bergensmodellen» (B4DT), som innebærer intensiv angstbehandling over fire dager. Behandlingen har vist seg signifikant mer effektiv enn regulær poliklinisk behandling.

Alle våre behandlere har kunnskap om rus og rusmisbruk, om traumer og kriser, om familie- og nettverksarbeid, om overgrep, vold og omsorgssvikt og om konsekvensene av dette.

Vi besitter ellers gode kunnskaper og erfaring med de vanligste psykiske lidelser eller plager barn og unge kan ha, og vet mye om hva som kan gjøres for å lindre eller løse disse plagene. 

Vi følger nasjonale helsemyndigheters føringer med hensyn til utredning, diagnostikk og behandling. Det innebærer at vi bestreber oss på å jobbe etter prinsippet beste praksis hvor utgangspunktet er nasjonale veiledere og kliniske retningslinjer, og hvor en konkretisering av forsvarlighetsbegrepet står sentralt. Vår virksomhet holder et godt faglig nivå, og det satses på kompetanseutvikling.

Brukermedvirkning

BUP Sandnessjøen har et høyt fokus på brukermedvirkning, og er opptatt av å tilrettelegge for et godt samarbeidsklima med de som henvises hit. Utredning og behandling utføres med høy grad av åpenhet og krav om aktiv deltakelse fra både barnet/ungdommen, deres foreldre og eventuelle andre samarbeidspartnere. 

Brukermedvirkningen skal gå som en rød tråd gjennom behandlingsforløpet, og forventninger, også rettigheter og plikter, tematiseres allerede i førstegangssamtalen.

– Jeg er glad i psykiatrimiljøet på Helgeland, og er glad for at jeg valgte å jobbe her.

Martine Sivertsen, psykolog i spesialisering, Sandnessjøen


Sandnessjøen

Sandnessjøen ligger i Alstahaug kommune på Helgelandskysten i Nordland fylke; så å si midt i Norge. Tettstedet er sentralt plassert i forhold til landets desidert største arkipelag av øyer, holmer og skjær, og må sies å være en typisk kystby. 

Kommunen har ca. 7400 innbyggere, og ligger ved foten av det kjente landemerket fjellkjeden "De syv søstre". Nærmeste nabobyer er Mosjøen, Mo i Rana og Brønnøysund.


Les mer om Helgeland på "Heile Helgeland"

Fant du det du lette etter?