HELSENORGE

Befaring i Brønnøysund med Sykehusbygg

Enhet for drift og eiendom i Helgelandssykehuset og Sykehusbygg hadde sin siste runde med befaring da de besøkte sykehusets lokaler i Brønnøysund. De har tidligere vært innom både Sandnessjøen, Mosjøen og Mo i Rana.

Personer på befaring med gule vester og hjelm
F.v. Sturla Ditlefsen, Bjørn Bech-Hanssen og Trond Nilsen fra Helgelandssykehuset. Karin Steen og Reidun Skindlo fra Sykehusbygg og Ronny Thomasli fra Byggtech. Foto: Håkon Nilsen.

Det var befaring på Senter for psykisk helse og rus, Sør-Helgeland, i tillegg til fødestuen og dialysen. Til sist var det befaring og gjennomgang på det kommende DMS-bygget.

Stort flott inngangsparti

Stort flott inngangsparti i det nye DMS-et

DMS-bygget står ferdig i begynnelsen av november og Helgelandssykehuset leier arealet av Brønnøy kommune. Når bygget er ferdigstilt skal medisinteknisk utstyr monteres og settes i drift. Drift av poliklinisk virksomhet vil starte opp fra januar 2021. Bygget er et fleksibelt og fremtidsrettet bygg som dekker behovene for både kommunen og sykehuset og vil inneholde en rekke funksjonaliteter.

Reidun Skindlo og Karin Steen fra sykehusbygg geleidet rundt av byggeleder Ronny Thomasli fra Byggtech

Reidun Skindlo og Karin Steen fra sykehusbygg geleidet rundt av byggeleder Ronny Thomasli fra Byggtech

Sluse inn i til skadestue fra ambulansegarasjen

Sluse inn i til skadestue fra ambulansegarasjen

Bygget er per dags dato rominndelt og alle gjennomføringer i vegg er ferdigstilt. Det er påbegynt sparkling og maling, det arbeides videre med de tekniske gjennomføringene i himling. Fasadeplater blir påbegynt denne uken. Bygget vil huse både kommunal tilstedelegevakt, prehospital bilambulanse sine oppholdsfasiliteter og bilgarasje, i tillegg til poliklinisk virksomhet.

Les mer om DMS Sør-Helgeland