HELSENORGE

Organisering

Adm.dir. Hulda Gunnlaugsdottir er prosjekteier.

Styringsgruppen

Styringsgruppen ledes av administrerende direktør ved Helgelandssykehuset, Hulda Gunnlaugsdottir. Gunnlaugsdottir er prosjekteier og Sykehusbygg er prosjektleder. 

Intern prosjektstøtte

Intern prosjektstøtte er bindeleddet mellom administrerende direktør, prosjektledelsen og ressursgruppen. Intern prosjektstøtteressurser utfører administrative oppgaver, og følger opp Sykehusbygg, oppgir etterspurt informasjon og dokumentasjon, drifter kommunikasjonskanaler og tilrettelegger for arbeidsmøter og dialogkonferanser. Utvidet prosjektstøtte involveres i medisinskfaglige spørsmål. 

Ekstern ressursgruppe 2018-2019

Våren 2018 vedtok styret i Helgelandssykehuset at en ekstern ressursgruppe skulle opprettes. Ressursgruppens oppdrag var å komme med en velbegrunnet anbefaling for hvordan fremtidens sykehusstruktur på Helgeland burde bli. Den eksterne ressursgruppa ble satt sammen av medlemmer med ulik faglig bakgrunn og med erfaring fra andre, tilsvarende prosesser og sykehusprosjekter.

Ressursgruppens rapport skulle inneholde tre alternativer og en begrunnet anbefaling av det beste alternativet. Den endelige rapporten ble overlevert til Helgelandssykehuset 19. mars, 2019. Rapporten anbefalte alternativ 2a. Det innebærer ett stort sykehus på Helgeland plassert i Mo i Rana, alternativt i Sandnessjøen, støttet av inntil tre distriktsmedisinske sentre. Rapporten vil utgjøre en del av beslutningsgrunnlaget når styrene i Helgelandssykehuset og Helse Nord behandler saken og fatter en beslutning om det fremtidige helsetilbudet på Helgeland.

Beslutningskjeden

 1. Adm. dir: 28. november 2019

  Som administrerende direktør i Helgelandssykehuset, legger Hulda Gunnlaugsdottir saken frem for sitt styre.

  Styremøte 28. november 2019
 2. Styret gir anbefaling

  Styret i Helgelandssykehuset gir sin anbefaling til styret i Helse Nord.

  Disse sitter i styret i Helgelandssykehuset
 3. Helse Nord: 18. desember 2019

  Styret i Helse Nord tar en beslutning.

  Styremøte i Helse Nord 18. desember 2019
 4. Helseminister

  Beslutningen til styret i Helse Nord behandles av helseministeren, som fatter det endelige vedtaket.

  Bent Høie (HOD)
 5. Konseptfase

  Oppstart av konseptfase. I denne fasen skal innholdet i sykehuset defineres.

Fant du det du lette etter?