Helsenorge

Styreseminar om fødetilbudet streames

Tirsdag 30. april kl. 08.00-12.00 streamer vi styreseminaret der fødetilbudet er tema. Hva er mulig om 5-10 år? Hvordan er det mulig? Hvorfor er det mulig?

Baby

Møtet streames, sammen med styremøtet samme dag. 

Se streaming her


Sted: Brønnøysund, Norsk Havbrukssenter
Møteleder: Tore Bratt, kommunikasjonssjef Helgelandssykehuset

29. april får styret omvisning på fødestua i Brønnøysund, mens styreseminaret foregår 30. mai.


Agenda

08:00-08:05        Velkommen – styreleder Dag Hårstad

08:05-08:35

  1. Status for fødetilbudet i Helgelandssykehuset – svangerskap, fødsel, barsel

Ann-Åse Baustad, leder fødestua Brønnøysund, Sølvi Hestnes, avd. leder føden Sandnessjøen, Lisbeth Eliassen, avd. leder føden Mo i Rana

08:35-09:05

      2. Hva vil kjennetegne framtidens fødetilbud i spesialisthelsetjenesten

Pål Øian, professor og lege i fødselshjelp, UNN Tromsø

09:05-09:15 Pause

09:15-09:45

     3. Erfaringer og organisering ved fødestuen på Tynset

Astrid Skotte, avdelingssjef ved fødestuen Tynset, Sykehuset Innlandet 

09:45-10:15

    4. Hvordan samhandle om fødetilbud kommune-sykehus, statistikk og administrative utfordringer

Anne Grete Rones, fagleder og avdelingsjordmor, fødestua Midt-Troms Finnsnes

10:15-10:25 Pause

10:25-10:55

     5. Erfaringer fra fødetilbudet i AHUS og Alta – hvordan ser framtiden ut

Nina Schmidt, assisterende klinikkdirektør AHUS, tidligere leder Den norske jordmorforening

10:55-11:25

     6. Fødselsomsorg i Norge

Hilde Engjom, lege og PHD ved kvinneklinikken på Haukeland

11:25-11:45 Oppsummering