Styret ønsker ett stort sykehus

Styret i Helgelandssykehuset har vedtatt å gi sin tilslutning til alternativ 2 a (2), dvs stort akuttsykehus i Sandnessjøen og omegn.

Styret avgir stemmer
Stemmegiving