HELSENORGE

Utlysning av ny stilling som prosjektdirektør Nye Helgelandssykehuset

Prosjektdirektør (utvikling) må ha kompetanse innenfor virksomhetsutvikling og endringsledelse i større byggeprosjekter. I tillegg bør prosjektdirektør ha kompetanse innenfor prosjektmetodikk og gjennomføring av større byggeprosjekt, fortrinnsvis innenfor helsesektoren. Ansvaret for å utarbeide en gevinstrealiseringsplan ligger også til stillingen.
Ansatte ved fysikalsk avdeling i Sandnessjøen -  utsikt mot fjellet Dønnamannen fra De sju søstre. Foto: Guro Toppen
Foto: Guro Toppen