Versjonsmerknader

Hva er nytt og endret i denne versjonen av Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten?

Fremtidige oppdateringer

Neste release er 4. juni 2018

Deretter i september og desember 2018. Endelig datoer kommer.


Gjeldende versjon


Deaktivering av nøkkelord

I uke 7 ble det kjørt en deaktivering av nøkkelord. Det betyr at vi har fått ryddet opp i mange nøkkelord som ikke er i bruk, men genereres av sharepoint når de legges inn i løsningen. Det er også lagt inn en ny funksjon ved innlegging av bilder, slik at denne type metadata ikke lenger blir lagret i løsningen. Vi fortsetter jobben med å gjennomgå nøkkelord og se om flere metadata kommer inn automatisk og om flere nøkkelord kan deaktiveres. Ingen nøkkelord slettes, og kan gjenfinnes dersom det har skjedd feil.


Ny funksjonalitet februar 2018

 • Felt på behandlingssider i fellesinnhold med tekst som vises lokalt i red-modus. Ment som raske meldinger til redaktører om f.eks å lenke til annet innhold mm.
 • Versjonshåndtering i felles - nytt felt for faglig godkjent. Dato for faglig godkjenning settes riktig. Dersom vi justerer eller gjør eier-endringer oppdateres ikke dato på siden. Oversikt finnes i oppgavelisten. Bedre løsning for å se hva som er hovedversjon og ev. språkversjon.
 • Nøkkelord som del av hovedmal - for nyhet-/artikkelutlistning. Mulighet til å legge inn nøkkelord rett i sidemalen. Trenger ikke lenger gå til egenskaper. Alle nøkkelord er også gjennomgått. Det er etablert en deaktivering av nøkkelord (laget et skript) som kan ta bort nøkkelord som generes automatisk, blant annet ved opplasting av bilder. Skriptet kjøres i etterkant av releasen. Skriptet kan kjøres ved jevne mellomrom.
 • Innhold som avviker fra fellesinnhold. Redaktørene kan nå gjøre en avhuking i egen behandling dersom det avviker fra fellesinnhold. Hva som avviker vises i en liste og redaktørene kan eksportere til excel og få en bedre oversikt over innhold i egen site. 
 • Endre maler for søkeboks på RHF, IKT og apotek og bannerbildet har blitt smalere. Bannerbilder på engelsksider er også endret.
 • Ny primærbehandling - nytt design med enklere oppsett, og bruk av funksjonalitet fra andre steder i løsningen. Bedret med tanke på UU-krav.  
 • Formatering av bilder i utskrift. Bildene har blitt svært store i utskrift tidligere. Bilde reduseres i utskrift slik at utskriftssidene ikke blir for lange.
 • Sitat med styling. I båndet kan du sette inn et sitat med forfatter. Blir foreløpig på egen linje. Tilgjengelig i alle riktekstfelt.

Andre justeringer eller rettede feil

 • Støtte til faktaboks i fellesinnhold
 • For lite luft over "fant du..."
 • Undertittel i behandlingsmalen feilet etter siste release.
 • Avsnitt "henvisning og vurderinger" vises for anonym - feilet for enkelte HF
 • Dato feilet i gjentakende når arrangementer ble lagt etter innført sommertid.
 • Tilbakemeldingsboksen ble indekset.
 • Flere UU-krav er rettet i denne releasen, blant annet for de som bruker taste-navigasjon
Brukerdokumentasjon for ny funkasjonalitet blir lagt ut. Det samme gjelder film fra demo.

Tidligere versjoner

Desember 2017

Feilrettig: Det gjennomføres en feilretting tirsdag 12. desember kl 11.
Det er ikke behov for nedetid på anonym, men redaktørgrensesnittet "låses", slik at ikke redaktører sitter og jobber med noe, og evt mister dette under oppdateringen.

Feilenes om rettes gjelder:

 • - Primærbehandling - funksjonsdeling
 • - Web-del - overskrift utlisting av nyheter eller artikler
 • - Utlisting kliniske studer.

Desember-leveranse (R.17-4) - ble gjennomført 5. desember 2017.

Vi er kjent med noen feil - som vil oppdatere seg i løpet av dagen:

 • Noen HF vil merke at antall på dokumenter (søkeresultatsiden) ikke vil vises
 • Noen HF vil merke at filtrering på arrangementer kan være ufullstendig på enkelte arrangementer

Ny funksjonalitet

Kliniske studier

 • Det er nå mulig å opprette sider for kliniske studier. Det jobbes med retningslinje for publisering. Trolig ferdig medio desember.

 • Vi også lagd en oversiktsside for kliniske studier, slik at du kan søke og filtrere blant alle studiene i landet

 • I behandlingsprogrammene kan brukere også se relaterte kliniske studier

Tilbakemeldingsfunksjon

 • Vi har lagt til rette for at anonyme brukere kan legge igjen tilbakemeldinger på sidene

 • Det er mulighet for å skru av funksjonen på enkeltsider 

 • I Områdeinnhold ligger det nå en liste som heter "Tilbakemeldinger", hvor alle tilbakemeldingene ligger

 • Skjemaet tar høyde for feilaktig innsendte personopplysninger, og sladder disse bort. Ny tekst til siden om personvern er under utarbeidelse.

Tidslinje

 • Vi har lagd en ny webdel som lar deg opprette tidslinjer

 • Hvert steg har støtte for bilder og lenker

 • Funksjonen kan også brukes til å formidle andre type prosesser

Søk har blitt forbedret

 • Ved søk på dokumenter, kan man nå se filtyper og -størrelser

 • Søkeresultater prioriterer nå resultater basert på tittel

 • Brukerne kan nå få søketips. Tekstene til søketipsene er redigerbare

 • Det er nå mulig å søke etter dokumenter på mobil

Forbedringer

 • Vi har lagt til rette for å opprette nye målinger av hendelser gjennom Google Tag Manager

 • Vi har gjort noen forbedringer rundt utskrifter, og blant annet fjernet unødvendig luft mellom avsnitt. Utsnitt på bilder må jobbes med til neste release.

 • I redaktørmodus kan man nå lage en forhåndsvisning av upubliserte sider 

 • Arrangementer har blitt utvidet med mulighet for å opprette gjentakende arrangementer

 • Vi har også lagd en webdel som lar deg opprette faktabokser

 • Lenke til sikker dialog under kontaktinformasjon på avdelingssider

 • Endret bredde på brødtekstfeltet i nyheter og artikler for anonym bruker

 • Tatt vekk bokstaver i alfabetisk utlisting når det er få elementer på siden

Feilretting

 • Bildeteksten forskyver seg

 • Paginering på dokumentsøk

 • Behandlingsprogram skoller ned på siden ved innlasting

 • Utskriftsikon manglet på sted-sider

Kjente feil

 • UU: Textarea i feedback-skjema mangler label 

 • UU: Sticky-meny på behandlingssider (utredning osv.) mangler h2-innhold

Oktober 2017

Leveranse (R.17.3.1): 26.09.2017

Hovedleveranse (R.17-3): 17.09.2017
Hovedprioritet: Forbedre søkeresultater og søkemuligheter fra forsiden.

Oppgraderinger etter hovedrelease, 3. oktober kl 0900:

Feilene som rettes er:

 • Webdel arrangement utlisting viser ikke frem sidene
 • Fellestekst for utredning - Velg behandling - Overskrift på Behandlingene blir stående på første foretak i listen
 • Feil ved retting av sider med to språk. Status vennlig url: Denne vennlige url-en eksisterer fra før.

Det planlegges med retting på dagtid, uten nedetid.

September 2017

Ny funksjonalitet

[133908] – Ny søkeresultatside. Behandlinger, Avdeling, Annet og Dokumenter
[131005] – En søkeboks på forsiden
[130851] – Menyknapp. Erstatning med ny hamburgermeny
[130805] – Støtte for synonymer i søkeresultat
[133816] - Delte nyheter og artikler - Navn på nettstedet vises ved siden av publiseringsdatoen
[134300] – Nytt forgrunns filter på hovedbilder
[138536] – Standardisering og forbedring av «markups» (lenker, ekspandere, navigasjon, kode for skjult innhold etc.)

Ny funksjonalitet for redaktører

[130854] - Lagt inn bakgrunns funksjonalitet (POC) for å kunne spore hendelser på nettsidene
[134030] - Promoterte søkeresultater på søkeresultat sidene
[134137] – Velge svart eller hvit tekst på sidetittel og introtekst på seksjonsside med bilde
[136653] – Webdel for utlisting av artikler og nyheter i nederst på behandlingsprogram eller behandlinger

Forbedringer/Endringer og Feilrettinger

Feilrettinger 17.3.1:
-Feltet "Utredning" viser ikke innhold for behandlinger og behandlingprogram i anonym [141843]
-Feltet "Henvisning og Vurdering" på behandlinger mangler i redaktør modus. [141936]
-Behandlinger, stedter og underliggende enheter i avdelinger listes ut på feil språk [141902]
-Arrangementsutlistning gir feilmelding i Internet Explorer  [141729]
Forbedringer 17.3:
120787 Fokusmarkering (markering av lenke)
121465 Støtte for tabeller i riktekstfelt II
122041 Automatisk utlisting av artikler/nyheter på behandlingssider
126984 Besøksadresser listes ikke alfabetisk ved valg av "Oversikt linjer" 
128840 Responsive ekspanderende overskrifter bør stå åpen ved tilbakeklikk (mobil)
128889 Aria live regioner på søkeresultat-siden må ikke avbryte hverandre
128933 Støtte "neste-knapp" i spesialtilpasset webdel med listevisning (OUS)
129715 Fjerne brødsmulestien i søkeresultat-elementene
129827 Antallet behandlinger overskrider webdel-begrensing
129851 Endre hjelpetekster i arrangementmalen
130326 Bilde på avdelingsside uten pasientinfo
130768 Videoer inni expander bør kunne åpnes i fullskjermmodus
130770 Informere bruker når nytt innhold lastes i Arrangements-søk
132874 Forklarende hjelpetekst på felter i "Promoboksinnhold"
132878 Gjøre Bilde- og lenkefeltet i Promoboksinnhold-elementer obligatoriske
133017 Øke limit på autosuggest 
133230 Promoboksinnhold: Linjeskift vises ikke
133712 Endre overskrifter på Arrangement-oversiktssiden
133818 Utskrift av flere sidemaler
134296 Endring på underoverskrifter i behandlinger i lokal modus
134862 UU - tilpasninger på global søkeresultatside
134947 Legge til "mente du" på søkeresultatsiden
136644 Legge til linje mellom søkeresultater
136930 Utvide størrelse tekst og søkeboks forside
91368 Bredere brødtekstfelt i nyheter og artikler i redaktørmodus
101775 Endre placeholder-tekst i Arrangementer-søkeboksen
107865 Gjenbruk av promobokser (innhold som kan brukes på nytt)
107898 Webdel for arrangementer: lik justering på faste og kommende arrangement
107899 Lenke for "Se alle arrangement" på Arrangement-webdel
108112 Mobile enheter: - overskriftenes størrelse endres
116781 Endre overskrift på Arrangement-oversiktssiden
117286 Layout + markup bugs
137564 Endre søkeboks på avdelings- og behandlingssøkesiden, samt på søkeresultatsiden
Feilrettinger 17.3:
120745 Finner ikke term
121161 Scroll ved kollaps av ekspanderbare elementer
122984 Overskriftstruktur på Arrangement-oversiktssiden inkluderer filtrerings-valgene
123456 Lenke med styling ser ikke pent ut i Rediger Egenskaper
125321 Haraldsplass får dupliserte områdenavigasjonstermer
129756 Kolonner under "kontakt" på avdelingssidene er ikke justert
129816 Alt-text advarsel på bilde i Tilbud og tjenester vises i anonym (når bildetekst er lagt på etter lagring)
129817 Lenkefeltet i Tilbud og tjenester fungerer ikke
130293 Brukes-av-listen indekseres i behandlingssøk i anonym
130609 FURL-validering har smutthull
130901 Mangler luft mellom transport og Kontakt-informasjon ved flere besøksadresser
130927 Brødsmulestien mangler under hovedmenyen i mobil-visning
131069 Utskrift - "Informasjon fra helsenorge" overlapper overskrift
131335 IE11: 1-col: UNN-logo skalerer feil i footer
131364 Forside: Promoboks legges under responsive expanders
131494 Responsive expander wrapper over andre expandere i enkelte webdelsoner
131736 Ressursfiler lastes ikke - innhold mangler (når page output cache er på)
131764 Bunnmenyen gir treff i søkeresultat
131892 Fallback virker ikke på utlisting av arrangement med innstilling "vis regionale" og "vis egne"
132292 Feil farge på lenker i brødsmulesti i header med bilde
132312 Expander inni expander bør stå åpen ved tilbakeklikk
132474 Utlisting av artikler/nyheter kuttes i 1- og 2-kolonnevisning
132499 CA1801 : Review unused parameters in NationalContentTaskEven...
132561 Sekundært søkeresultat feiler for IE og Edge
132562 Innhold i statuspanel i red indekseres
132576 Innhold fra flere utlistinger i sideinnholdsfelt vises som én liste
132754 Pasientreiser-lenke fungerer ikke i Chrome
134043 Visning av embedded Video under ekspanderende overskrift blir feil i IE og Chrome
136372 Manglende markup til sideheader
137074 CSS-feil i ekspanderende panel, mer om avdelingen. 
106256 SPReaderWriterLock named [LoadableLruCachedObject] waited
115847 Page Output Cache er skrudd av
117255 Portrettbilder i tilbud-og-tjenester skaleres opp
118148 Kan ikke endre/avslutte oppgave hvis oppgavetittel er endret underveis
118622 IE11: Kan ikke endre lenketekst når lenkestil er valgt
119675 Fellesinnhold: Piler er forskjøvet i båndet som vises i anonym
120563 Kan ikke åpne excel-ark pga manglende "klarert plassering"
138774 Rounded corners - searchbox on mobile
138993 Arrangementer oversiktsside: alle engangsarrangementer vises som eksterne
139039 Header ser ikke pen ut i Safari desktop
139051 Feil med 1px overflow i tiles 4-col-layout Safari er tilbake
137554 Feilgenerert markup på gammel-type hovedvalg
132779 SVG-Pil blir avskjært i IE
138061 Spesialisthelsetjenesten http 401

Begrensninger og feil

17.3.1:
-Overskrift til primærbehandling på "velg behandlingssted" i behandlingsprogram legger til første foretaksnavn [141959]
17.3:
137761 Feilmelding fra Chrome ved redigering
138366 Tastaturnavigasjon Behandlinger - fra "kontakt ikon"
138709 Utskrift gir for store fonter med IE og Edge
121972 Videospiller er vanskelig å navigere med tastatur
127307 Bilde i Seksjonsside med bilde legger seg over redigeringsboks i editmode
132778 "Praktisk informasjon" finnes flere enn én gang
132967 Autosuggest-forslagene mangler på startsiden ved søk i behandlinger
134371 Omdirigering av url - med norske karakterer
137334 Søkemotor - dato for publisering på enkeltbehandlinger (ikke program).
139006 Ekspanderende overskrift "bruker velger" skulle vist "blodprøve" - sekundærbehandling
139506 Bilde skalerer ikke ned til "fremhev bildet" feltet i red-modus.
140860 Tomme paragrafer i utlistinger
140861 Avstand (luft) mellom adresseinformasjon og tilbud og tjeneste element under
140881 Nøstet responsive expanding sections på Avdelinger-oversiktsside
140885 Nøstet responsive expanding sections på Avdelinger-oversiktsside
96303 Åpningstider på sted vises ikke i Schema
112447 Språkstøtte URL: Endre tittel fra Arrangementer til Arrangement
114489 Google Analytics: Hreflang-tagger med feil – ingen retur-tagger
138967 Søkeboks-ikon under meny på mobil (samsung android)

Mai 2017

Hovedleveranse R.17-2, levert 28.05.2017

Ny funksjonalitet

 • UTSKRIFT - ny utskriftsfunksjon for behandling, behandlingsprogram og avdelinger

Ny funksjonalitet for redaktører

 • Ekspanderende overskrift kan avsluttes uten å bruke en ny overskrift
 • Mulighet for å sortere faste arrangementer på arrangementer-utlistingssiden alfabetisk
 • Filtrere webdel for utlisting av arrangementer på sted.
 • Videoer blir responsive når man setter dem inn vha. "Video og lyd" > "Bygg inn" i båndet
 • "Velg behandlingssted" er tilbake på behandlingssider i fellesinnhold
 • Arrangementsmalen har fått felt for e-post og URL til bruk ved påmelding
 • Fellesinnhold: Kun behandlingsansvarlig har mulighet til å avslutte oppgave
 • Knapp og panel for å sende melding fra en side i red-mode i Fellesinnhold.
 • Oppgavelisten fellesinnhold: Se hvilket foretak den ansvarlige er tilknyttet
 • Etablere lukket område for nasjonalt systemeierforum
 • Sidebilde kan legges til på innholdstypen Artikkel
 • Sidebilde(r) kan legges til på avdelingsside-malen
 • Mulighet for å skrive egen overskrift på "Les mer om avdelingen"

Forbedringer og feilrettinger

 • Støttespråk: Gjør det mulig å klikke på lenker til engelske sider (for nettsteder med engelsk støttespråk)
 • Bildetekst stiles ikke korrekt på nyhet og på stedsmal med to bilder
 • Engelsk brødsmulesti
 • Fjerne fellesinnhold fra "Brukes-av-listen"
 • Alfabetisk sortering av besøksadresser på avdelingssider
 • Forbedre bryting av besøkstider når de går over flere linjer (Kontakt-web del)
 • Vise innhold av Artikler og Nyheter utlisting i EditMode
 • En del feilrettinger ifbm. UU (Uniformell Utforming)
 • Ekspanderende seksjoner står nå åpen ved tilbake klikk slik at bruker lettere finner tilbake til dit hen sluttet å lese
 • Egenskaper slettes ikke når man går fra Vis Egenskaper > Rediger egenskaper i IE
 • Utlisting av underliggende enheter (på avdelingssider) begrenses til å kun liste direkte underliggende enheter (altså kun første nivå av underliggende enheter)
 • Alfabetisk sortering av Praktisk informasjon og transport til stedet
 • Transport til stedet ligger nå under Kontakt-overskriften i mobilvisning
 • Endret lenkestil og ressurstekst på Kontakt-webdel på avdelingssider
 • Manuelt innsatt webdel "Praktisk informasjon" skal nå fungere
 • Endring av ressurstekster på nynorsk på Apotek/IKT/RHF-avdelingssider
 • Pil-ikoner på "Inngår i behandlingsprogrammet" og "brukes-av-listen" er endret
 • Safari: Hoved valg og bunnmeny vises i 4-kolonnebredde i fullskjerm (tidligere bug der den vistes med 3kolonnebredde i fullskjerm)
 • Lenke "se flere" på utlisting av artikler/nyheter ved valg av 1-4 er fikset

Begrensinger og feil

19.06: Rettet feil om at brukes-av-listen og statusfeltet for oppgaver på behandlingssider var søkbart i anonym visning. Disse gir ikke lenger treff i søk.

31.05: Internet Explorer: Feil med at innhold under "Kontakt" på avdelingssider tidvis var borte for anonyme besøkende ble rettet.

 • 06.06: Når flere utlistinger av samme type (webdel for utlisting av dokumenter, eller utlisting av sider) settes i samme sideinnholdsfelt blir innholdet vist som én liste, ikke flere separate. 
  Workaround: Utlistinger som ligger under separate ekspanderende overskrifter vil vise innholdet korrekt. 
 • 02.06: Utlisting av artikler/nyheter med flere enn 25 elementer får nederste del av utlistingen kuttet ved visning på mobil og nettbrett. 
 • 30.05: Anonym modus: Ved sidelasting flasher/vises siden i feil font før den blir erstattet med riktig. Spesielt framtredende i Internet Explorer.
 • Inntil videre frarådes bruk av webdelsonen "midtre sone" på Seksjonsside med bilde, fordi webdeler her vil oppføre seg ustabilt. 
 • Mobilvisning: Gjelder i hovedsak forsiden. Promobokser som ligger under en utlisting av arrrangementer, eller artikler/nyheter, vil legge seg under denne utlistingen. Med andre ord vil ikke promoboksen vises med mindre besøkende ekspanderer utlistingen. 
  Workaround: Utlistinger kan legges nederst i webdelsonen ved å justere Soneindeksen under "Rediger webdel". 
 • Brødsmulestien mangler under hovedmenyen i mobil-visning 
 • Utskrift - "informasjon fra helsenorge" overlapper sykdomsnavnet
 • IE11: Linjer (underline) mangler på enkelte elementer i webdelen Hovedvalg, i bunnmenyen og i hovedmenyen. 
 • Vennlig URL-validering har smutthull ("Sjekk inn"-knapp vises om man setter pekeren i et riktekstfelt, får dermed mulighet til å overskrive en eksisterende URL)
 • Avdelinger og behandlinger: Mangler luft mellom Transport til stedet og besøksadresser, når flere besøksadresser er satt
 • Mobilvisning: "Brukes-av"-lenke og "Inngår-i"-lenke på enkeltbehandlinger legger seg bak hovedmenyknappen.
 • Universell utforming: Mulig å gi brødsmulestien fokus når denne er skjult av print-panelet
 • Tekstflyt rundt bilder i sideinnhold: bildetekst på venstrestilte bilder glir inn i den rundtliggende teksten

April 2017

Mellomleveranse R17-1-1, levert 02.04.2017.

Ny funksjonalitet

 • Deling av artikler og nyheter på tvers av foretak

Ny funksjonalitet for redaktører

 • Nytt underområde for Nasjonalt redaksjonsråd

Forbedringer og feilrettinger

 • En lang rekke UU-saker, herunder:
  • I redaktørvisningen legges en advarsel på bilder som mangler alt-tekst
  • Støtte for tabeller i riktekstfelt
  • I Promoboks fjernes muligheten for at besøkende kan klikke hvor som helst i boksen for å sendes videre, nå må besøkende klikke enten på overksriften eller på lenken
  • Alt-tekst på "les mer"-knapper i utlistinger
 • Kan nå bryte arv på enkeltelementer på underområder
 • Promoboks har fått støtte for bildetekst og alt-tekst
 • Midtstille overskriftene "Faste" og "Kommende" på arrangement-oversiktssiden
 • Nyopprettede sider på sekundærspråk (Samisk) står som innsjekket
 • Hente RSS fra Vegvesen.no
 • "Inngår i behandlingsprogrammet" viser sider bare sider som er godkjent/publisert
 • Støttespråk: Gjør det mulig å klikke på lenker til engelske sider (for nettsteder med engelsk støttespråk)
 • Muliggjøre tekstflyt rundt bilder i riktekstfelt
 • Mulighet for å sortere faste arrangement alfabetisk
 • Fiks av at kortere tallstrenger enn 3 i telefonnummer-feltet på avdelingssiden ble tolket som telefonnummer
 • Ressursteksten på «Inngår i behandlingsprogrammet» er endret
 • Fiks av problem med at webdeler ble vist dobbelt på avdelingssider
 • Fiks av at plasseringsterm ble slettet ved editering av webdel for artikler/nyheter
 • Fiks av interne lenker i Helsenorge-sykdomsartikkel-tekst

Kjente feil i R.17-1-1

I tillegg til allerede loggede feil opptrer disse manglene:

 • Webdel for utlisting av artikler eller nyheter vises ikke "se flere artikler/nyheter"-lenken i fullskjermmodus når innstillingen "vis 1-4 avhengig av skjermbredde" er valgt
 • Safari: Hovedvalg og bunnmeny tolkes som 2 og 3 kolonner i fullskjermmodus i anonym visning
 • Lenke med styling vises vertikalt i "Rediger egenskaper"
 • Chrome: grupperte behandlinger mangler pil i red-visning
 • Chrome: tittel-felt på Sted-område-malen er ikke redigerbar
 • Bildetekst følger ikke bildets plassering når tekstflyt velges
 • "Inngår i behandlingsprogrammet" viser innhold fra webdeler (primær/sekundærbehandling) som ikke er publisert


Februar 2017

Hovedleveranse R17-1, levert 13.02.2017.

Ny funksjonalitet

 • Spørring på nøkkelord på utlisting av artikler og nyheter

Ny funksjonalitet for redaktører

 • Oversikt over hvilke foretak som benytter hvilke språkversjoner av en side
 • Oppgaver for arbeid med nye sider, oversettelser og endringer
 • Oppgaveliste - oversikt over Mine oppgaver og Alle oppgaver

Forbedringer og feilrettinger

 • Det er nå mulig å legge inn iframe-kode til YouTube video slik at video kan vises som fullskjerm
 • Fiks for lange ord i tittelen i mobilvisning

Kjente feil og mangler 

 • 116223: Plasseringsterm i webdel for arrangement-, artikkel eller nyhetsutlisting slettes hvis den ikke settes inn på nytt før lagring. 
  Vær OBS: Hvis plasseringsterm er brukt, må den settes inn hver gang en webdel for arrangementsutlisting, artikler eller nyheter endres på.
  Om man åpner en webdel for redigering, uten å trykke "Lagre", så vil plasseringstermen beholdes (selv om feltet ser tomt ut). Det er først når man trykker "Lagre"-knappen i webdelen at feltet faktisk tømmes hvis ikke plasseringsterm er satt på nytt. 
 • 119428: Velg behandlingssted vises ikke i fellesinnhold. Behandlinger med kobling skal vise lenke/info fra Velg Behanldingssted. I Fellesinnhold vises ikke denne infoen, men den vises riktig i lokale versjoner av behandlingen. 
 • 119333: Internet Explorer: Toppmeny og spørring forsvant i red-modus. Bruker opplevde at toppmenyen ble tømt for innhold ved visning i red-modus. 
  Vær OBS: Om dette skjer, vær vennlig å rapporter til teamfellesnettlosning@ehelse.no med nøyaktig tidspunkt feilen inntraff. 
 • 119429: Feil tekstformatering i mobilvisning av helsenorge-sykdomsartikkel. I mobil-visning har teksten i sykdomsartikkelen fra helsenorge.no (som vises på enkelte behandlingssider) feil tekststil. 
 • 115223: Internet Explorer: Underliggende enheter kollapses ikke initielt. Ved første besøk på avdelingsside vises underliggende enheter utslått. 

Desember 2016

Hovedrelease R16-4, oppdatert 05.12.2016.

Ny funksjonalitet

- Regionale og nasjonale kurstilbud

 • Kurs kan merkes som Lokale, Regionale eller Nasjonale tilbud
 • Det er innført et nytt valg for Målgruppe i tillegg til Type arrangement
 • Nøkkelord er tilgjengelig ved redigering, slik at arrangementene kan merkes med Tema
 • Behandlingssidene, både Behandlingsprogram og Enkeltbehandling, har forhåndskonfigurert egne utlistinger med regionale og nasjonale kurstilbud relevante for den aktuelle behandlingen
 • Utlistingen av eksterne kurs kan også settes inn og konfigureres manuelt på andre sider av redaktørene
 • Arrangementene kan listes ut på egne oversiktssider med filtreringsmuligheter som settes opp av redaktørene
 • Arrangementssidene har ny tekststiling under Når og hvor, og de er kodet i henhold til schema.org for søkemotoroptimalisering

Ny funksjonalitet for redaktører

 • Ny funksjonalitet for forhåndsvisning av url før publisering
 • Språkstøtte på termer ved bruk av egendefinerte egenskaper
 • Ny oversiktsside for konfigurering av dokumentutlistinger

Forbedringer og feilrettinger

 • Endringer i tekststilene med ekspanderbar H3 og bedre kontrast på H4
 • Endringer i bildehåndtering med bedre skalering i mobilvisning, og korrekt koding av bildetekst og alternativ tekst på bilder i sideinnholdsfelt
 • Det er nå lenker fra enkeltbehandlinger og undersøkelser til behandlingsprogrammene de inngår i

Endringer i kontaktinformasjonen på Avdeling og Sted

 • Ny stiling av tekst og lenker
 • Byttet rekkefølgen på ukedag og klokkeslett i telefon- og besøkstider
 • Lenker til telefonnummer
 • Besøkstider på Avdeling
 • E-postadresse på Sted
 • Advarselstekst om ikke å sende sensitiv informasjon i e-post

Kjente feil og mangler

Svakheter i tilgjengelighet og universell utforming med tanke på synlig fokus, rekkefølge, formål med lenker og oppdeling (parsing).


September 2016

Hovedrelease R16-3, oppdatert 12.09.2016, med feilrettinger i R16-3.1 fra 13.10.2016.

Ny funksjonalitet i R16-3

- Ventetider fra Velg behandlingssted
Behandlinger og undersøkelser med ventetider på Velg behandlingssted (helsenorge.no) har nå en lenke som går til den aktuelle behandlingen/undersøkelsen på Velg behandlingssted. Hvis nettsiden er satt opp med en kobling til ett av behandlingsstedene som rapporterer ventetider, vil også de aktuelle ventetidene presenteres direkte på siden.

- Strukturerte data og søkemotoroptimalisering
Enkeltbehandlinger, undersøkelser og behandlingssteder publiseres nå med strukturerte data i JSON-LD-format. Strukturen følger retningslinjene til Schema.org (schema.org - engelsk), og kan leses og tolkes av for eksempel søkemotorer som Google og Bing.

- Innhold A til Å
Det er nå støtte i løsningen for å vise innhold fra A til Å på en oversiktsside. Det er redaktørene på nettstedet som plukker ut hvilke sider som skal presenteres i den alfabetiske oversikten.

Ny funksjonalitet for redaktører i R16-3

 • Fellestekster til artikler og behandlingsbeskrivelser kan nå brukes på tvers av målform. Nettsteder med nynorsk som hovedmålform kan hente bokmålstekster, og motsatt
 • Det er to nye tekststiler tilgjengelig for lenker og lenkelister. Avhengig av hvor lenkene vises kan redaktøren velge mellom normal tekststørrelse og en liten pil, eller en større tekst med en sirkel rundt pilen. Pilen peker skrått opp til høyre hvis lenken går til et eksternt nettsted
 • Eksterne RSS-strømmer kan kobles opp og vises på sidene
 • Det er bedre støtte for deling av nyheter på sosiale medier. Det er en egen bildegjengivelse spesielt tilrettelagt for visning på Facebook

Forbedringer og feilrettinger i R16-3

 • Dokumenter i andre formater enn PDF kan legges ut og deles uten at det krever pålogging
 • Omdirigeringer fra tidligere adresser støtter nå flere filendelser og dypere struktur
 • Bilder i teksten skaleres nå ned på mindre skjermstørrelser og vises korrekt på mobil
 • Tekst under ekspanderende overskrifter og i Vær oppmerksom-feltet på enkeltbehandlinger og undersøkelser hentes nå inn og vises i de sammensatte behandlingsprogrammene
 • Utlistinger av stedssider og artikler vises ikke lenger fullt ekspandert når man kommer på siden med Internet Explorer
 • Brødsmulestien til en side er nå tilgjengelig i menyen på mobil
 • Rettinger av visuelle feil og skrivefeil, samt rydding og feilretting i redaktørgrensesnittet

Kjente feil og mangler i R16-3

 • Det er ikke språkstøtte på lenker til steds- og avdelingssider
 • Utlistinger av nyheter, artikler og arrangementer er tidvis tomme
 • Når man klikker på en bokstav i de alfabetiske utlistingene reduseres visningen fra 200 til 50 elementer om gangen
 • Lange ord i titler har ikke tekstbryting og vil ikke passe i mobilvisning

13.10.2016 - Feilrettinger i patch R16-3.1

 • Ytelsesforbedringer i redaktørgrensesnittet
 • Lagt til støtte for visning av RSS-strømmer fra interne lister
 • Feilretting på lenker som inneholder store bokstaver
 • Mindre feilrettinger for å redusere antallet feilmeldinger i logger

 

Mai 2016

Hovedrelease R16-2, oppdatert 30.05.2016.

Ny funksjonalitet i R16-2

- Lenke til avdelingsside med RESH-id
Avdelingssidene kan nås med lenker til avdelingens RESH-id (Register over enheter i spesialisthelsetjenesten). Det gjør det mulig å ha faste lenker til avdelingssidene som er uavhengige av omorganiseringer.

Lenkene skrives på formen //nettsted.no/avdeling?resh-id=000000

- Gruppering av like behandlinger
Den samme behandlingen eller undersøkelsen kan tilbys på flere avdelinger i et helseforetak. Hver av behandlingene beskrives på en egen side. I oversikten over behandlinger fra A til Å slås like behandlinger sammen slik at det er lettere å få oversikt over behandlingstilbudet.

- RSS
Det er støtte for å abonnere på RSS-strømmer fra løsningen. Redaktørene kan sette opp strømmer for nye sider eller elementer i ulike lister. RSS-ene er tilgjengelige som lenker.

Ny funksjonalitet for redaktører i R16-2

 • Omdirigeringer fra gamle adresser (URL-er) administreres i en egen liste
 • Utlistinger av dokumenter kan settes opp med søk og filtrering
 • Word- og Powerpoint-filer som lastes opp i et dokumentbibliotek får automatisk en kopi i PDF-format.
 • Utlistinger av sider kan settes opp med søk og filtrering tilsvarende dokumentutlistingen
 • Det er nye roller for innholdsprodusenter og fagansvarlige som ikke kan publisere sider uten godkjenning
 • Redaktører får varsel om manglende oppdatering av innhold
 • Bilder, dokumenter og sider om et bestemt tema kan samles i et eget underområde, hvor sidene får URL-er på samme måte som tidligere

Forbedringer og feilrettinger i R16-2

 • Store bilder vises med en grå gradering og et mønster
 • Små versjoner av logoer (favicon) vises på snarveier i nettleseren
 • Utlistingen av nyheter sorteres på publiseringsdato
 • Alle sider og dokumenter har en egen utlistingsingress
 • Sidene søkemotoroptimaliseres slik at "Meta Description" hentes automatisk fra ingressen hvis den mangler, og foretaksnavnet legges til i nettlesertittelen
 • Språkstøtten er forbedret med flere oversettelser på søkesidene

03.06.2016 - Feilrettinger i patch R16-2.1

Fikset automatisk utlisting av Praktisk informasjon på avdelingssider

Februar 2016

Hovedrelease R16-1, oppdatert 09.02.2016.

Ny funksjonalitet i R16-1

- Søk mens du skriver-funksjon
Søkefeltene for behandlinger og avdelinger og steder har fått støtte for søk mens du skriver (autocomplete), slik at det blir enklere å finne riktig side.

- Valg av enkeltbehandlinger i behandlingsprogram
Behandlingsprogram med tekst fra fellesinnhold kan inkludere koblinger til enkeltbehandlinger eller undersøkelser. Den samme enkeltbehandlingen kan ha flere varianter på nettstedet til et helseforetak, avhengig av behandlingssted og ansvarlig avdeling. Nå er det mulig for redaktøren å velge hvilken av de forskjellige variantene som skal vises og lenkes til. Med støtte for funksjonsfordelig er det også mulig å velge enkeltbehandlinger og undersøkelser fra andre helseforetak og sette dem inn i behandlingsprogram på eget nettsted.

- Utlisting av arrangementer
Utlistingen av kurs,aktiviteter, møter og andre hendelser på behandlings- og avdelingssidene samler nå kommende og faste arrangementer, slik at vi unngår ulogiske overskrifter.

- Språkstøtte
Det er forberedt for likestilte språk og målformer i løsningen, noe som har mest å si for håndteringen av samisk på Finnmarkssykehuset. Der er det blant annet forbedringer i utlistingen av tilbud og tjenester.

Vi har nå mulighet for å sette opp støttespråk med et utvalg av sider på et annet språk. Det viktigste kortsiktige målet er å få engelsk som språkvalg på St. Olavs Hospital.

Kjente feil og mangler i R16-1

- Visuelle feil
Det er en rekke kjente feil knyttet til grafisk design. Dette inkluderer ledetekster som mangler, ikke skjules når de skal, vises dobbelt eller mangler oversettelser. Det er en del avstander mellom elementer på siden som er for liten eller for stor, og visningen av behandlingssider er ikke optimal på stående nettbrett.

- Begrensninger i ny funksjonalitet

Kombinasjonen av språkstøtte og valg av enkeltbehandlinger i behandlingsprogram har noen kjente begrensninger. Det er ikke mulig å bruke fellestekst i behandlingsbeskrivelser på støttespråk. Det er ikke mulig å hente inn enkeltbehandlinger fra helseforetak med annen målform. Det går an å opprette duplikater på ønsket språk/målform, men de vil da listes ut sammen med behandlingsbeskrivelsene på hovedmålformen.

29.03.2016 - Feilrettinger i patch R16-1.1

Retting av feil på utlisting av praktisk informasjon

Visningen av praktisk informasjon (Tilbud og tjenester) er endret på steds-, avdelings- og behandlingssider. Utlistingen tar nå hensyn til hvilken avdeling Tilbud og tjenester-elementet er koblet til.

November 2015

Hovedrelease R15-4, oppdatert 02.11.2015.

​Ny funk​​sjonalitet​ i R15-4

Det viktigste nye i denne versjonen av løsningen er koblinger fra behandlingssidene til sykdomsartikler på helsnorge.no, støtte for lenker fra Velg behandlingssted til behandlingssidene i hvert helseforetak og mulighet for fellestekster i vanlige artikkelsider.

​​Kjente feil og mangler i R15-4

Denne versjonen har kjente feil og mangler. Feilrettingen vil prioriteres opp mot utviklingen av ny funksjonalitet frem til neste oppdatering i februar 2016. De fleste feilene er knyttet til hvordan sidene ser ut og oppfører seg for redaktører.

Det er visuelle mangler og unøyaktigheter på flere av sidene. Enkelte av feilene oppstår bare i enkelte nettlesere og i enkelte skjermstørrelser.​ Det er forventet noen ukjente feil i mobilvisning på grunn av manglende testdekning.

06.11.2015 - Feilrettinger i patch R15-4.1

- Kodeendringer

 • A-Å filter i anonym visning filtrerer resultatet og tillater nå over 15 mulige aktive knapper
 • Kontaktwebdel på arrangement oppretter lenke til avdeling på korrekt språk
 • Artikkelside, oppdatert dato-/tidsformat til dd.mm.åååå
 • Seksjonsside, oppdatert dato-/tidsformat til dd.mm.åååå
 • Behandlinger på avdeling lister nå også ut behandlingsprogram (med den kjente feilen at det ligger to webdeler på siden; den øverste må slettes redaksjonelt)
 • Søkesenteret tar hensyn til hva som skrives i søkeboksen
 • Avdelingssøkesiden gir også treff på steder
 • Det er paging på utlisting av /avdelinger og /behandlinger
 • Søkeboksen på /avdelinger sender søket til /sok/avdelinger
 • Søkeboksen på /behandlinger sender søket til /sok/behandlinger
 • Promoboks i webdelsonen "Webdelsone for utredning" i behandlingsprogram får riktig bredde
 • Rettet url for anonym visning av nettsteder i region nord

   

Manuelle justeringer etter produksjonssetting

 • Feil med klikk på forsørrelsesglass i søk etter behandlinger på forsiden er fikset med kode i en webdel for scripting

 • Multiple søkebokser på søkesidene for /avdelinger og /behandlinger er slettet redaksjonelt

02.12.2015 - Feilrettinger i patch R15-4.2

Retting av visningsfeil på mobil.

 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.