Dette har vi i Helgelandssykehuset

Velkommen til Rusavdelingen!

Visste du at Helgelandssykehuset har en Rusavdeling med sengeplasser? Tilbudet er så populært at de har søkere fra hele Nordland. 

Avdelingsleder ved Rusavdelingen og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), Morten Forslund.
Avdelingsleder ved Rusavdelingen og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), Morten Forslund.

Rusavdelingen har 21,7 årsverk fordelt på 27 stillinger, og behandler cirka 100 pasienter hvert år. ​

- Her kan pasientene få tilbud om utredning, kartlegging, avrusning og korttidsbehandling i inntil 12 uker, sier avdelingsleder ved Rusavdelingen og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), Morten Forslund.  

Hvem kan komme til Rusavdelingen?

For å få komme til Rusavdelingen må man ha henvisning fra fastlege eller andre rustjenester. 
- Vi er en del av fritt sykehusvalg, og har derfor ikke bare pasienter fra Helgeland, men også fra andre steder i landet. En av grunnene til at så mange pasienter søker seg hit er nok at vi er en forholdsvis liten avdeling med bare åtte sengeplasser. Dette gjør at pasientene fort får oversikt over avdelingen og de ansatte, og raskt føler seg trygge her, forklarer Forslund. 
For å få plass ved Rusavdelingen, må man være over 18 år. 

Hva gjør man på Rusavdelingen?

- Behandlingen starter med en utredning hvor vi, i tillegg til rusbruk og rusens funksjon, også kartlegger pasientenes jobb, familie, psykiske utfordringer med mere, og legger deretter opp et individuelt tilpasset behandlingstilbud, forteller assisterende avdelingsleder på Rusavdelingen, Lena Stensland. 
- Dette er en frivillig innleggelse. Det gjør at de fleste er motiverte til å få hjelp, noe som er viktig for behandlingen.  

Dagene består av både individualterapi og gruppeterapi. 
- Våre pasienter har ofte sammensatte problemer når de kommer hit. I tillegg til avhengighetsproblematikk, sliter mange av våre pasienter også med traumer, angst og depresjon. Skillet mellom psykiatrien og rusbehandlingen er liten, og alle pasientene har derfor et tverrfaglig sammensatt behandlingsteam bestående av medisinfaglig, psykologfaglig og sosialfaglig kompetanse. Samarbeid med andre hjelpeinstanser og familie/nettverk er også sentralt i behandlingen, forklarer Stensland.

- Selv om det blir utarbeidet et individuelt opplegg for den enkelte pasient, har vi en del strukturer som er obligatoriske og felles for alle pasientene våre. Dette gjelder blant annet måltider, rusgruppene, trening og turer. Vi forsøker å utnytte den fine naturen vi har, og er ofte på turer i helgene der vi tar med oss mat, tenner bål, setter opp lavvo, både ved sjøen og på fjellet. Vi har en del turutstyr som vi kan låne ut for de pasientene som mangler slikt. 

Pasientene deltar også i den daglige driften av avdelingen. De vasker egne klær og lager mat. De har et medansvar for det sosiale miljøet på avdelinga. De har også mulighet til å avtale permisjoner for å dra hjem til familie og barn. 
- Nettverk er veldig viktig, og vi prøver å involvere dem så mye som mulig der dette er hensiktsmessig, sier Stensland. ​

Høyintensitetstrening

I tillegg må pasientene gjennom 4x4 intervalltrening, tre ganger per uke. 
- Det er noe vi er veldig stolte av å kunne tilby, og vi har så stor tro på effekten av denne treningsformen, og at dette er obligatorisk for våre pasienter. 
St. Olavs hospital i Trondheim, ved Grete Flemmen, har forsket på ruspasienters somatiske helse og høyintensitetstrening som medisin, og det er etablert et nasjonalt nettverk for å fremme denne behandlingsformen innen psykisk helse og rus. Poenget med behandlingsformen er å bedre rus- og psykiatripasienters somatiske helse, og redusere risiko for livsstilssykdommer og for tidlig død.
- Vi måler aktivt pasientenes puls både før og etter treninga, og de får virkelig mestringsfølelse etter endt økt. Dette har blitt godt mottatt av pasientene, og langt over 90 prosent fullfører hele treningsopplegget. 
Ved Rusavdelinga er pasientene alltid involverte og har stor medvirkning i sin behandling. 
- Vår primære oppgave er å legge til rette slik at pasientene får mulighet til å jobbe med egen utvikling og forandring, sier Forslund.  

Sekvensielle opphold

For mange som sliter med avhengighet og psykiske problemer, vil ikke 8 til 12 ukers behandling være nok. Rusavdelingen tilbyr derfor muligheten for sekvensielle opphold i nært samarbeid med pasienten selv, kommunehelsetjenesten eller andre samarbeidsinstanser. 
- Vi kan med andre ord tilby behandling over tid selv om ikke all behandlingen foregår mens pasientene er innlagt ved rusavdelingen. Dette tenker vi både gir rom for å behandle flere pasienter samtidig som kvaliteten i tilbudet blir styrket, sier Forslund 
- Vi har et nært samarbeid med ruspoliklinikkene på Helgeland som ligger i Mo i Rana, Brønnøysund, Sandnessjøen og Mosjøen, samt tilbudet om «Legemiddelassistert rusbehandling».  

Populær rusavdeling

Helgelandssykehusets Rusavdeling har i perioder litt ventetid. 
- Det betyr at enkelte pasienter vil få tilbud om behandling ved andre rusinstitusjoner dersom ventetiden blir for lang. Ordningen med «fritt sykehus valg» gir imidlertid pasientene mulighet til å velge å stå på venteliste for å få komme til den institusjonen de ønsker å benytte så lenge dette er forsvarlig, forklarer Forslund. 
I tillegg til de ordinære sengeplassene, kan avdelingen også tilby en brukerstyrt seng. 
- Det betyr at pasienten har en kontrakt med oss, der de selv kan ta kontakt for å få en kort innleggelse når de føler behov for dette. Slike opphold har en varighet på inntil fem dager. Tilbudet er ment som en støtte i den videre behandlingen etter et ordinært opphold, og at pasientene får mere styring og ansvar for egen behandling. 
- Vi tilrettelegger og vi heier på pasientene våre. Det er mange solskinnshistorier fra Rusavdelingen, og våre pasienter får en helt spesiell plass i hjertene våre, avslutter Stensland.