Trafikkulykke i Reinforsheitunnelen i Rana kommune

ØVELSE, ØVELSE, ØVELSE

Pårørendetelefon 48 27 22 90

Det er opprettet pårørendekontor ved alle de sykehusene på Helgeland.

  • Pårørende i Rana kan møte på VOP Helgelandssykehuset Mo i Rana, Søsterveien 2.
  • Pårørende i Mosjøen kan møte i kantina på sykehuset.
  • Det er også opprettet pårørendekontor på sykehuset i Sandnessjøen.

Rana kommune har opprettet pårørendesenter på Meyergården hotell. Kommunens pårørendetelefon: 75 14 51 80

Kontaktnr. for media: kommunikasjonssjef Tore Bratt, 994 45 590

Pressekonferanse kl. 13.00. Pressen møter i 2. etasje i administrasjonsbygget, Helgelandssykehuset Mo i Rana