Overordnede , planleggings- og oppstarts-, gjennomførings- og avslutningsrutiner. Rutiner for forskningsetikk, databehandling og for forskningsutvalget

Planlegge forskningsprosjekt - del 4 - Sykehusets interne prosedyrer for forskning

En oversikt presenteres over hva som kreves for oppstart, gjennomføring og avslutning av forskningsprosjekter. Det gis også informasjon om andre rutiner relevant mot forskning.

Tilbake til Forskningstøtte oversikten


Fant du det du lette etter?