Innsyn i pasientjournal

Rett til innsyn i egen pasientjournal

Som pasienter har du rett til innsyn i din pasientjournal. Du har rett til innsyn i hvilke dokumenter pasientjournalen din består av og hvem som har sett på dem. 

Du kan se din egen sykehusjournal på internett digitalt via Min Helse på helsenorge.no. Her publiseres journaldokumenter som er skrevet fra og med 21. september 2015.

Les mer og logg deg inn på Min Helse

Du kan få innsyn i pasientjournalen din selv om du ikke vil gjøre det digitalt, og via lenken under får du vite hvordan og hvem du kan kontakte for å få hjelp. Du kan også reservere deg, eller be om endringer.

Hjelp for innsyn i pasientjournal