Pasientreiser på Helgeland

05515

Reiser du til og fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett til å få dekket reiseutgifter.

   

Søk om å få dekket reiseutgifter

På helsenorge.no kan du søke om å få dekket reiseutgifter. Søknadsskjema på papir finner du hos din behandler eller på helsenorge.no. Husk å søke innen seks måneder etter at reisen er gjennomført.

Regler for pasientreiser

Hovedregelen er at du får dekket reisen din med en standardsats per kilometer, uansett hvilket transportmiddel du har brukt. Reisen må være lenger enn ti kilometer hver vei, og koste mer enn billett til lokal minstetakst med offentlig transport. 

For reiser over 300 kilometer dekkes utgifter tilsvarende billigste offentlige transport på strekningen. 

Dokumentasjonskrav

Søker du som pasient, trenger du i utgangspunktet ikke å legge med oppmøtebekreftelse fra behandler når du søker. Ved behov for å bruke bil av helsemessige årsaker, må ansvarlig behandler dokumentere dette behovet. Har du behov for bruk av bil av trafikale årsaker, er det pasientreisekontoret som skal bekrefte behovet. Da kan du få dekket tilleggsutgifter som parkering, bom eller ferge.

Behov for tilrettelagt transport?

Er det helsemessige årsaker til at du ikke kan gjennomføre reisen på egenhånd, må behandleren din bestille transport. Når du trenger hjelp med reisen på en strekning der det ikke finnes rutegående transport, ta kontakt med ditt lokale pasientreisekontor.

Kontakt Pasientreiser

Har du spørsmål, trenger du hjelp til utfylling av søknad eller bestilling av reise? Ring pasientreiser på telefon 05515.

Du finner mer informasjon om pasientreiser og dine rettigheter på helsenorge.no.

Helsepersonell og andre fagpersoner finner mer informasjon om pasientreiser på pasientreiser.no 

Helseekspressen

Helseekspressen kjører mellom Brønnøysund og Mo i Rana hver ukedag. Ruta går via Sandnessjøen og Drevja, og det er overgang for pasienter som skal til Mosjøen.

Ring 05515 for å bestille plass på bussen. Du må bestille plass seinest kl.1300 siste virkedag før du skal reise.

Helseekspressen
Ambulansefagarbeider Kristian Albertsen (t.v) og sjåfør Trond Eirik Johansen sørger for at pasientene som er på reise mellom hjem og behandlingssted får en så komfortabel reise som mulig.

Helseekspressen er en kombinasjon av turbuss og ambulanse. Bussen er beregnet på pasienter som ikke har behov for ambulanse eller spesiell fagkompetanse under transport. Fremst i bussen er det regulerbare seter med god beinplass, mens det bakerst i bussen er plass til to bårer og rullestol. Har du frikort reiser du gratis, og du behøver ikke skrive reiseregning i etterkant.

Pasientreiser Helgelandssykehuset

Pasientreiser Helgelandssykehuset har kontorer i Mosjøen, og har også ansvar for avregning av reiseregninger for hele Nord-Norge (Helse Nord).

E-post: pasientreiser@helgelandssykehuset.no

Ring oss på 05515

Reisemuligheter på Helgeland


177 Nordland er ruteopplysningen for Nordland. Her finner du rutetabeller for buss, hurtigrute og ferge.

177 Nordland   

Togruter finner du hos

NSB

Skal du reiser med drosje eller turvogn (buss, minibuss eller lignende med turvognløyve som ikke kjøres i rutegående trafikk), må du beregne noe ventetid. Vi forsøker også å samordne reisene slik at flere reiser sammen. Se også informasjon om Helseekspressen lenger opp på siden.

Melding om transportproblemer

Vi vil gjerne få melding når det har vært hendelser knyttet til pasienttransport. Kontakt:

Arve Smedseng