HELSENORGE

Samordning av pasienter i taxi

Vi har siden mars 2020 kjørt pasienter en og en i taxi til og fra behandling. Dette som et tiltak for å redusere smitterisikoen blant befolkningen. Fra om med 1. november vil vi igjen utnytte kapasiteten i de kjøretøyene vi bruker til pasienttransport og pasienter vil som hovedregel transporteres sammen med andre. Dette vil si inntil tre pasienter sammen i en vanlig personbil.

taxi
Vi avvikler også ordningen om generelt bruk av munnbind for sjåfører under kjøring for Pasientreiser.

Pasienter som fortsatt trenger særlig beskyttelse mot koronasmitte vil kunne få «alenebil» etter rekvisisjon fra rekvirenten. Som transportør må det under disse transportene tas særlig hensyn. Blant annet anbefaler vi at sjåføren bruker munnbind under disse transportene.


Pasientreiser dekker ikke transport til og fra vaksinering​ 

Influensasesongen nærmer seg og vaksineringen er i full gang. Vi minner om at transport til og fra vaksinering ikke dekkes av pasientreiseforskriften. Det betyr at det ikke kan rekvireres taxi til de som skal vaksinere seg. Pasienten må selv ordne og koste transport.