Helgelandssykehuset Mosjøen Hovedinngang

Helgelandssykehuset Mosjøen

Sykehuset i Mosjøen ligger like utenfor sentrum av Mosjøen og er lokalsykehus for Vefsn, Hattfjelldal og Grane. Tilbudet omfatter poliklinikker, generell kirurgi, operasjon, indremedisin, røntgen og føde-barsel poliklinikk. I Mosjøen har vi tilbud innen hud, øye, urologi, plastikk og nevrologi for pasienter fra hele Helgeland.

Vi har tilbud innen psykisk helse og rus, se egen side for Senter for psykisk helse og rus Mosjøen.

Kontakt

Oppmøtested

De fleste skal møte opp i ekspedisjonen i hovedinngangen. Husk å trekke kølapp. Se innkallingsbrev for oppmøtested.

Åpningstid ekspedisjon: 08.00 - 15.00
Besøkstider alle dager: 14.00 - 15.00 og 19.00 - 20.00

Besøksadresse
Vefsnvn 25/27 (Google maps)
8650 Mosjøen
Telefon
75 11 51 00
Forespørsel om pasienter: 08.00 - 15.00

​Pasientreiser – reise til og fra behandlingssted

Reiser du til eller fra offentlig godkjent behandling, har du rett til å få dekket nødvendige utgifter til reise. Les mer om pasientreiser på Helgeland.

Parkering

​Ved sykehuset er det to parkeringsområder. Parkering ved begge er gratis.

Praktisk informasjon

Besøkstider Mosjøen

​Besøkstider alle dager: 14.00 - 15.00 og 19.00 - 20.00

Internett

​Sykehuset har tilbud om internett på sengepostene.

Kantine

Kantina ligger i underetasjen og har åpent fra kl 09.30 – 14.00 hver dag unntatt lørdag og søndag.  Kantina har et godt utvalg av påsmurt mat , salatbar og en varmrett pr. dag. I tillegg selges litt kioskvarer. 

I tillegg finner du en automat  med kald drikke  i 1. etasje ved hovedinngangen.

Ønsker du flere kioskvarer er det en kiosk ved parkeringsplassen utenfor sykehuset.

Velkommen!

Portør og rullestol

​Sykehuset har portør for de som trenger assistanse for å komme seg til avdelingene. Rullestoler er å finne ved hovedinngangen.

Telefon og teleslynge

Mobiltelefon kan benyttes på de fleste avdelinger i sykehuset med unntak av på røntgenavdelingen og andre avdelinger med mye sensitivt utstyr. Se merking.

Teleslynge er tilgjengelig ved behov.

Akuttmottak, Mosjøenhttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/kirurgi-og-akutt/akuttmottak-mosjoenAkuttmottak, Mosjøen
Blodbanken, Mosjøenhttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/medisinsk/laboratorietjenester/blodbanken-mosjoenBlodbanken, Mosjøen
Dagkirurgi, Mosjøenhttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/kirurgi-og-akutt/dagkirurgi-mosjoenDagkirurgi, Mosjøen
Dialyse, Mosjøenhttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/medisinsk/dialyse-mosjoenDialyse, Mosjøen
Felles poliklinikkhttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/felles-poliklinikkFelles poliklinikk
Føde - barsel poliklinikk, Mosjøenhttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/kirurgi-og-akutt/fodetilbud/fode-barsel-poliklinikk-mosjoenFøde - barsel poliklinikk, Mosjøen
Hud poliklinikk, Mosjøenhttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/kirurgi-og-akutt/hud-poliklinikk-mosjoenHud poliklinikk, Mosjøen
Hørsel/audiograf, Mosjøenhttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/kirurgi-og-akutt/ore-nese-hals-sandnessjoen/horselaudiografi-mosjoenHørsel/audiograf, Mosjøen
Intensiv sengepost, Mosjøenhttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/kirurgi-og-akutt/intensiv-sengepost-mosjoenIntensiv sengepost, Mosjøen
Kirurgi og akutthttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/kirurgi-og-akuttKirurgi og akutt
Kirurgisk poliklinikk, Mosjøenhttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/kirurgi-og-akutt/kirurgisk-poliklinikk-mosjoenKirurgisk poliklinikk, Mosjøen
Kreft- og infusjonspoliklinikk, Mosjøenhttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/medisinsk/kreft-og-infusjonspoliklinikk-mosjoenKreft- og infusjonspoliklinikk, Mosjøen
Laboratoriet, Mosjøenhttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/medisinsk/laboratorietjenester/laboratoriet-mosjoenLaboratoriet, Mosjøen
Laboratorietjenesterhttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/medisinsk/laboratorietjenesterLaboratorietjenester
Medisinskhttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/medisinskMedisinsk
Medisinsk poliklinikk, Mosjøenhttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/medisinsk/medisinsk-poliklinikk-mosjoenMedisinsk poliklinikk, Mosjøen
Medisinsk sengepost, Mosjøenhttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/medisinsk/medisinsk-sengepost-mosjoenMedisinsk sengepost, Mosjøen
Nevrologisk poliklinikk, Mosjøenhttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/medisinsk/nevrologisk-poliklinikk-mosjoenNevrologisk poliklinikk, Mosjøen
Røntgen, Mosjøenhttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/kirurgi-og-akutt/rontgen-mosjoenRøntgen, Mosjøen
Øye poliklinikk, Mosjøenhttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/kirurgi-og-akutt/oye-poliklinikk-mosjoenØye poliklinikk, Mosjøen