Vedtekter Helsefellesskap Helgeland

Helsefellesskapets formål er å skape sammenhengende og bærekraftige helse- og omsorgstjenester til pasienter som trenger tjenester både fra spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten.

Samarbeidet skal tuftes på gjensidig respekt, partnerskap og konsensus.

Vedtektene for Helsefellesskap Helgeland finner du her.

Fant du det du lette etter?