Hva skjer før, under og etter behandling?

Utvalgte behandlinger fra A til Å

Nyheter

 • 21.04.2017
  Splitter ny operasjonsavdeling i Sandnessjøen

  Torsdag var det offisiell åpning av den nyrenoverte operasjonsavdelinga i Helgelandssykehuset Sandnessjøen. 46 millioner kroner er brukt på ei topp moderne operasjonsfasiliteter og ei etterlengta nødstrømsforsyning (se vide)

 • 19.04.2017
  Knut Roar Johnsen er ny samhandlingssjef

  Knut Roar Johnsen er ny samhandlingssjef i Helgelandssykehuset. - Utviklingen og eventuelle utfordringer innenfor den nye sykehusstrukturen på Helgeland ser jeg på som spennende, og jeg ønsker å være en bidragsyter og en del av dette arbeidet.

 • 06.04.2017
  Helgelandssykehuset mottok to forbedringspriser fra Helse Nord

  Forbedringsprisen deles ut av Helse Nord RHF tre ganger i året, og gir et diplom samt 250 000 kr for bruk til videre kvalitetsforbedring. Onsdag og torsdag ble to priser delt ut - til Helgelandssykehusets nærværsprosjekt "Økt nærvær for kva...

 • 31.03.2017
  Fulltreffer fra rause elever

  Med 31.000 kroner fra rause elever fra Storforshei ungdomsskole, kan Helgelandssykehuset og Rana kommune i samarbeid nå etablere et etterlengtet tilbud til barn og unge som er pårørende til kreftsyke.

 • 22.03.2017
  Ny dato for styrebehandling av planprogrammet

  Vi har lyttet til de innspillene som kom fra arbeidsgruppene og ser at vi trenger mer tid til å kvalitetssikre plandokumentet, sier administrerende direktør Per Martin Knutsen.

 • 17.03.2017
  Lokaliseringsspørsmålet blir aktuelt

  Hvilke særskilte grunner tilsier at Hemnes og Leirfjord skal være med i videre utredninger? Det var hovedspørsmålet da arbeidsgruppene i 2025-prosjektet møttes fredag.

 • 14.03.2017
  2025: Orienterte ansatte om status og framdrift

  I februar ble det holdt informasjonsmøter om status i 2025-prosjektet for ansatte på sykehusenhetene. Her kan du se budskapet adm. dir. delte med sine medarbeidere.

 • 08.03.2017
  Forsker på fødselsangst

  Carola Karl Urvik er jordmor ved Helgelandssykehuset Sandnessjøen, og forsker på et felt det finnes lite forskning på i Norge. Hun får nå støtte fra Helgelandssykehusets forskningsfond til å forske i dybden på fødselsangst.

 • 01.03.2017
  Ønsker at alle skal forstå

  Enkel tilgang til lettfattelig informasjon er ei forutsetning for å oppnå forståelse og størst mulig grad av aksept for de beslutningene som tas i 2025-prosjektet.

 • 28.02.2017
  Helse Nords forbedringspris til nærværsprosjekt på Helgelandssykehuset

  Prosjektet «Økt nærvær for kvalitet og arbeidsglede» vant forbedringsprisen fra Helse Nord på 250.000 kroner. Sykefravær er det viktigste satsingsområdet for Helgelandssykehuset. - Det viktigste kvalitetsarbeidet er å bidra til at faste fl...

 • 21.02.2017
  Viktige datoer i 2025-prosjektet

  Planprogrammet skal ut på høring og vedtas før sommeren. Her skaffer du deg en oversikt over de viktigste datoene i 2017.

 • 03.02.2017
  Fikk presentert stram tidsplan

  En utfordrende tidsplan og et stort informasjonsbehov. Det var kommunenes budskap på det første referansegruppemøtet i 2025-prosjektet.

 • 31.01.2017
  Antall alternativer reduseres

  Framtidas Helgelandssykehus er som et puslespill med uendelig mange brikker. I styremøtet 30. januar fikk styret informasjon om metodikken som brukes for å redusere antall alternativer som skal utredes.

 • 30.01.2017
  Nytt anbud på pasientreiser

  Helse Nord RHF har kunngjort anbudskonkurranse på pasientreiser med drosje/turvogn i Helse Nord.

 • 13.01.2017
  En av de beste i landet på responstid

  Trenger du hjelp fra AMK eller legevakt behøver du ikke vente lenge på svar. Ingen andre AMK-sentraler i landet besvarer henvendelser raskere enn det de gjør i Helgelandssykehuset.

 • 12.01.2017
  Planlegger innføring av ambulanseplan

  Onsdag denne uka startet arbeidet med å planlegge hvordan den nye ambulanseplanen på Helgeland skal innføres. Representanter for de berørte kommunene og Helgelandssykehuset møttes da for første gang i Sandnessjøen.

 • 10.01.2017
  Hva kan urinprøven fortelle om risiko for framtidig sykdom?

  Kan et bestemt stoff i urinen være et varsel om økt risiko for framtidig nyre- eller hjerte- og karsykdom? Runa Marie Andreassen har fått 3,44 millioner i støtte for å forske på det.

 • 09.01.2017
  Pasientens helsetjeneste på nett

  Da de offentlige sykehusene i Norge skulle lage nye nettsider, lyttet vi til den aller viktigste stemmen: pasientens. Det pasientene sa, bestemte hvordan nettsidene skulle bli.

 • 09.01.2017
  Når livet tar en omvei

  "Livet følger sjelden ei rett linje for noen av oss. Av og til tar det en omvei." Les adm. dir. Per Martins Knutsens kronikk om psykisk helsevern og rus. Kronikken sto på trykk i lokalavisene på Helgeland 7. januar.

 • 22.12.2016
  Gjør rent med nettbrett

  Renholderne på sykehuset i Sandnessjøen har begynt å jobbe digitalt. Sammen med mopp og klut har også nettbrettet inntatt vogna.

 • 20.12.2016
  Best på forbedring i Helse Nord - belønnes med en kvart million

  Målrettet satsing på arbeidsmiljø og pasientsikkerhet ved medisinsk avdeling i Helgelandssykehuset Sandnessjøen har båret frukter. Resultatene er så gode at avdelingen har fått Helse Nords forbedringspris.

 • 20.12.2016
  Hederlig omtale til blodbanken i Sandnessjøen

  Kompetanseheving og sertifisering av personell også utenfor sykehuset har vært et satsingsområde for blodbanken i Sandnessjøen, og prosjektet legges merke til i hele helseregionen.

 • 19.12.2016
  Workshop for arbeidsgruppene

  Mer enn 50 ansatte fra sykehus og primærhelsetjeneste møttes til workshop i Mosjøen 15. desember.

 • 19.12.2016
  ​Beate Aspdal blir ny enhetsdirektør

  Helgelandssykehuset har ansatt Beate Aspdal som ny direktør for sykehusenheten i Mo i Rana. Hun kommer til sykehuset fra stillingen som direktør i Nord universitet, Nord Trøndelag.

 • 12.12.2016
  Økt pasientsikkerhet med elektronisk legemiddelautomat

  Den nye legemiddelautomaten holder styr på hver enkelt tablett og ampulle ved sykehuset i Mosjøen. Skanning av medisinene øker sikkerheten for pasienten og gjør legemiddelhåndteringen tryggere for de ansatte.

 • 01.12.2016
  Kvinnslandutvalget foreslår å beholde helseregionene

  Et flertall i Kvinnslandutvalget, som har vurdert det statlige eierskapet til spesialisthelsetjenesten, går inn for et fortsatt regionalt beslutningsnivå i spesialisthelsetjenesten og å videreføre helseregionene slik de er i dag.

 • 21.11.2016
  Alt henger sammen med alt

  Ved utgangen av 2018 skal det tas ei beslutning om struktur og lokalisering for framtidas Helgelandssykehus. Fram til da skal det foregå et grundig utredningsarbeid, og medvirkningsseminaret 17. november viste med tydelighet at alt henger sammen med alt.

 • 16.11.2016
  Sykehuset midt imellom

  By eller land, sentrum eller perifieri. Lokalisering av et eventuelt nytt sykehus på Helgeland engasjerer. NRK Nordland har besøkt Sunderby i Sverige for å se på sykehuset som ble plassert midt imellom.

 • 16.11.2016
  Nye flyruter svekker tilbudet til pasienter på Helgeland

  De nye flyrutene som flyselskapet Widerøe skal innføre på Helgeland vil gi gjennomgående et dårligere rutetilbud for pasientene fra Helgeland. Redusert antall frekvenser inn og ut av Helgeland gir lengre dager for pasientene.

 • 11.11.2016
  Flott ramme rundt den første samhandlingskonferansen på Helgeland

  Endelig samhandlingskonferanse for klinisk personell og helseledere på Helgeland. 150 deltakere samlet seg i Mosjøen til to spennende og interessante dager.

 • 28.10.2016
  Vanskelig å prate, smile eller løfte armene? Ring 113!

  Har du mistanke om hjerneslag skal du ringe 113 med en gang. Kjenner du til symptomene kan du redde liv.

 • 13.10.2016
  Hederlig omtale for arbeid med legemiddelinformasjon i epikriser

  Godt samarbeid mellom farmasøytene og legene har forbedret kvaliteten på informasjonen om legemidler på epikrisene. For dette arbeidet ble Helgelandssykehuset tildelt diplomen "Hederlig Omtale" fra Helse Nord.

 • 04.10.2016
  Styret tok Helse Nord-vedtak til etterretning

  Styret i Helgelandssykehuset har tatt Helse Nords styrevedtak om hvilke lokaliseringsalternativer og strukturmodeller som skal utredes til etterrettning.

 • 30.09.2016
  Helgeland får kjernejournal

  1.oktober får alle innbyggere i Nordland og Finnmark sin kjernejournal. Blir du akutt syk, har helsepersonell rask og sikker tilgang til opplysningene i din kjernejournal.

 • 22.09.2016
  Enstemmig vedtak om utredning av tosykehusmodell

  Styret i Helse Nord vedtok i dag at alternativ 2b-1 (tosykehusmodellen) skal utredes videre. Styret vedtok også at Hemnes og Leirfjord skal utredes som eventuell lokalisering for nytt sykehusbygg.

 • 22.09.2016
  Regional konferanse om akuttbehandling av hjerneslag i Sandnessjøen

  Overlege Elisabeth Benum kan i dag ønske 85 deltagere velkommen til regional hjerneslagkonferanse i Sandnessjøen.

 • 19.09.2016
  Uten telefoni og nett i Brønnøysund

  Helgelandssykehusets avdeling i Brønnøysund er uten telefoni- og internett-forbindelse. Årsaken er svikt i teknisk utstyr. Feilen blir ikke rettet før tirsdag formiddag den 20.september.

 • 14.09.2016
  Helse Nord ber om at tosykehusmodellen utredes videre

  Styresakene til styremøtet i Helse Nord 22. september er offentliggjort. I sak 105/2016 ber det Helse Nord om at Helgelandssykehuset utreder alternativ 2b-1 videre.

 • 31.08.2016
  2025 - Hemnes og Leirfjord er med i videre utredning

  Styret for Helgelandssykehuset vedtok i dag å inkludere Hemnes og Leirfjord i det videre utredningsarbeidet knyttet til ny sykehusstruktur. Samtidig sa styret nei til å utrede en tosykehus-modell.

 • 30.08.2016
  Overgrepsmottak etableres i høst

  Helgelandssykehuset etablerer i løpet av høsten 2016 et overgrepsmottak ved sykehuset i Mo i Rana som et pilotprosjekt. Tilbudet skal evalueres innen 1. oktober 2017 for å kunne vurdere om det er behov for å etablere tilsvarende tilbud ved...

 • 30.08.2016
  Møtte ordførere

  Mange ordførere ønsket et møte med styreleder Frode Mellemvik før kriterier for valg av lokalisering og tomt samt strukturalternativene skulle behandles av styret.

 • 22.08.2016
  Nordlands beste sykepleier fra Mosjøen

  Intensivsykepleier Ingunn Skaland ved intensivavdelingen på Helgelandssykehuset Mosjøen får prisen Årets sykepleier i Nordland 2016 for sitt faglige engasjement.

 • 16.08.2016
  Ambulansen i Lurøy i drift igjen

  Ambulansetjenesten i Lurøy (Tonnes) er igjen i permanent drift. Ambulansestasjonen ble stengt på grunn av sykefravær 29. juli.

 • 05.08.2016
  På vakt med helseministeren

  Det ble ei rolig natt uten utrykninger da helseministeren hospiterte på båtambulansen på Vega. Besøket på Sør-Helgeland ga likevel et verdifullt innblikk i de oppgavene og utfordringene som ambulansearbeiderne møter i sin arbeidshverdag.

 • 02.08.2016
  Høie hospiterer på ambulansebåt

  Statsråd Bent Høie besøker Brønnøysund og Vega 3. og 4. august. Høie ønsker å få et innblikk i Helgelandssykehusets prehospitale tjenester, og skal hospitere på ambulansebåten «Eyr Bremstein».

 • 25.07.2016
  Tanja Pedersen ansatt som ny enhetsdirektør ved Helgelandssykehuset Mosjøen

  Tanja Pedersen (48) er ansatt som ny enhetsdirektør ved Helgelandssykehuset Mosjøen. Pedersen kommer fra jobben som enhetsleder for helsetjenesten i Vefsn kommune.

 • 19.07.2016
  Nasjonal pilot for bedre pasientsikkerhet

  Medisinsk og kirurgisk sengepost på Helgelandssykehuset Mo i Rana er pilot for et nasjonalt prosjekt innen pasientsikkerhet. Dette vil gi føringer for hvordan norske sykehus i fremtiden skal oppdage risikopasienter tidligere. 

 • 24.06.2016
  Helgelandssykehuset er flinkere på miljø

  Helgelandssykehuset har jobbet godt med miljø.  Vi har blitt flinkere til å dokumentere hva vi har gjort, til å følge opp våre mål og visjoner og vi har et godt grunnlag for å jobbe videre med miljø.

 • 15.06.2016
  Utlysning av resterende lokale forskningsmidler

  Det er nå mulig å søke på de resterende lokale forskningsmidlene for 2016 (ca. 150 000 kroner). Vi oppfordrer alle med gode ideer om å søke midler til å komme i gang med forskning eller videreutvikle prosjektene sine.

 • 14.06.2016
  Styret vedtok ny ambulanseplan

  Styret for Helgelandssykehuset vedtok i dag ny ambulanseplan. Vedtaket innebærer flytting av ambulansen i Hattfjelldal, Nesna og Konsvikosen.

Se alle nyhetene