Nyheter

 • 18.10.2018 Helse Nord RHF
  Ny spesialistutdanning skal gi bedre pasientbehandling

  Et knapt halvår gjenstår før den nye spesialistutdanningen for leger innføres i alle helseforetakene. – Foretakene i nord er rimelig i rute, sier Elin Skog i regionalt utdanningssenter ved UNN.

 • 15.10.2018 Helse Nord RHF
  Time på Helgelandssykehuset? Nå kan du sjekke inn selv

  16. oktober tar Helgelandssykehuset i bruk innsjekksautomater, der pasienter selv kan registrere sin ankomst på sykehuset. Bedre køhåndtering og bedre oversikt for helsepersonell vil bidra til å korte ned ventetida for pasienter ved poliklinikk.

 • 13.09.2018 Helse Nord RHF
  Pakkeforløp innføres for psykisk syke og rusavhengige

  – Vi trenger trygghet og forutsigbarhet når sykdom rammer, sa helseminister Bent Høie under lanseringen av pakkeforløpene for psykisk helse og rus. De første pasientene kan henvises fra 1. januar 2019.

 • 11.09.2018
  Dialogkonferanse I 25. september

  Kommunene på Helgeland inviteres til å stille med inntil fem representanter hver når den første dialogkonferansen arrangeres i Mo i Rana 25. september.