Avdelinger

Behandlingssteder og avdelinger

Finn avdeling

Akuttmottak, Mo i Ranahttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/kirurgi-og-akutt/akuttmottak-mo-i-ranaAkuttmottak, Mo i RanaA
Akuttmottak, Mosjøenhttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/kirurgi-og-akutt/akuttmottak-mosjoenAkuttmottak, MosjøenA
Akuttmottak, Sandnessjøenhttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/kirurgi-og-akutt/akuttmottak-sandnessjoenAkuttmottak, SandnessjøenA
Allmennpsykiatrisk døgnavdeling, voksne Mo i Ranahttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rus/allmennpsykiatrisk-dognavdeling-voksne-mo-i-ranaAllmennpsykiatrisk døgnavdeling, voksne Mo i RanaA
Allmennpsykiatrisk døgnavdeling, voksne Mosjøenhttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rus/allmennpsykiatrisk-dognavdeling-voksne-mosjoenAllmennpsykiatrisk døgnavdeling, voksne MosjøenA
Ambulanse - bil og båthttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/prehospitale-tjenester/ambulanseAmbulanse - bil og båtA
Ambulant akutteam, Brønnøysundhttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rus/ambulant-akutteam-hovedbase-mo-i-rana/ambulant-akutteam-bronnoysundAmbulant akutteam, BrønnøysundA
Ambulant akutteam, Mo i Ranahttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rus/ambulant-akutteam-hovedbase-mo-i-ranaAmbulant akutteam, Mo i RanaA
Ambulant akutteam, Mosjøenhttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rus/ambulant-akutteam-hovedbase-mo-i-rana/ambulant-akutteam-mosjoenAmbulant akutteam, MosjøenA
Ambulant akutteam, Sandnessjøenhttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rus/ambulant-akutteam-hovedbase-mo-i-rana/ambulant-akutteam-sandnessjoenAmbulant akutteam, SandnessjøenA
Ambulant rehabiliteringsteam (ART)https://helgelandssykehuset.no/avdelinger/medisinsk/fysikalsk-medisin-og-rehabilitering-fmr/ambulant-rehabiliteringsteam-artAmbulant rehabiliteringsteam (ART)A
AMK og luftambulansehttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/amk-og-luftambulanseAMK og luftambulanseA
Audiograf, Mo i Ranahttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/kirurgi-og-akutt/ore-nese-hals-sandnessjoen/horselaudiografi-mo-i-ranaAudiograf, Mo i RanaA
Audiograf, Mosjøenhttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/kirurgi-og-akutt/ore-nese-hals-sandnessjoen/horselaudiografi-mosjoenAudiograf, MosjøenA
Audiograf, Sandnessjøenhttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/kirurgi-og-akutt/ore-nese-hals-sandnessjoen/horselaudiografi-sandnessjoenAudiograf, SandnessjøenA
Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Brønnøysundhttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rus/barne-og-ungdomspsykiatrisk-poliklinikk-bronnoysundBarne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk BrønnøysundB
Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Mo i Ranahttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rus/barne-og-ungdomspsykiatrisk-poliklinikk-mo-i-ranaBarne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Mo i RanaB
Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Mosjøenhttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rus/barne-og-ungdomspsykiatrisk-poliklinikk-mosjoenBarne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk MosjøenB
Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Sandnessjøenhttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rus/barne-og-ungdomspsykiatrisk-poliklinikk-sandnessjoenBarne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk SandnessjøenB
Barnepoliklinikk Sandnessjøenhttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/medisinsk/barnepoliklinikk-sandnessjoenBarnepoliklinikk SandnessjøenB
Behandlingshjelpemidlerhttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/drift-og-eiendom/behandlingshjelpemidlerBehandlingshjelpemidlerB
Blodbanken, Mo i Ranahttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/medisinsk/laboratorietjenester/blodbanken-mo-i-ranaBlodbanken, Mo i RanaB
Blodbanken, Mosjøenhttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/medisinsk/laboratorietjenester/blodbanken-mosjoenBlodbanken, MosjøenB
Blodbanken, Sandnessjøenhttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/medisinsk/laboratorietjenester/blodbanken-sandnessjoenBlodbanken, SandnessjøenB
Dagkirurgi, Mo i Ranahttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/kirurgi-og-akutt/dagkirurgi-mo-i-ranaDagkirurgi, Mo i RanaD
Dagkirurgi, Sandnessjøenhttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/kirurgi-og-akutt/dagkirurgi-sandnessjoenDagkirurgi, SandnessjøenD
Dialyse, Brønnøysundhttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/medisinsk/dialyse-bronnoysundDialyse, BrønnøysundD
Dialyse, Mo i Ranahttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/medisinsk/dialyse-mo-i-ranaDialyse, Mo i RanaD
Dialyse, Mosjøenhttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/medisinsk/dialyse-mosjoenDialyse, MosjøenD
Dialyse, Sandnessjøenhttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/medisinsk/dialyse-sandnessjoenDialyse, SandnessjøenD
Drift og eiendomhttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/drift-og-eiendomDrift og eiendomD
Døgnavdeling for barn og ungdom Mosjøenhttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rus/dognavdeling-for-barn-og-ungdom-mosjoenDøgnavdeling for barn og ungdom MosjøenD
Familieavdeling Mosjøenhttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rus/familieavdeling-mosjoenFamilieavdeling MosjøenF
Felles poliklinikkhttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/felles-poliklinikkFelles poliklinikkF
Fysikalsk medisin og rehabilitering (FMR)https://helgelandssykehuset.no/avdelinger/medisinsk/fysikalsk-medisin-og-rehabilitering-fmrFysikalsk medisin og rehabilitering (FMR)F
Fysikalsk medisinsk poliklinikk, Sandnessjøenhttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/medisinsk/fysikalsk-medisin-og-rehabilitering-fmr/fysikalsk-medisinsk-poliklinikkFysikalsk medisinsk poliklinikk, SandnessjøenF
Føde - barsel poliklinikk, Mosjøenhttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/kirurgi-og-akutt/fode-barsel-poliklinikk-mosjoenFøde - barsel poliklinikk, MosjøenF
Føde- og barselstue, Brønnøysundhttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/kirurgi-og-akutt/fode-og-barselstue-bronnoysundFøde- og barselstue, BrønnøysundF
Fødetilbudhttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/kirurgi-og-akutt/fodetilbudFødetilbudF
Geriatrisk poliklinikk, Mo i Ranahttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/medisinsk/medisinsk-poliklinikk-mo-i-rana/geriatri-mo-i-ranaGeriatrisk poliklinikk, Mo i RanaG
Habiliteringstjeneste, voksne og barn Mo i Ranahttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rus/habiliteringstjenste-voksne-og-barn-mo-i-ranaHabiliteringstjeneste, voksne og barn Mo i RanaH
Habiliteringstjeneste, voksne og barn Mosjøenhttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rus/habiliteringstjenste-voksne-og-barn-mosjoenHabiliteringstjeneste, voksne og barn MosjøenH
Habiliteringstjeneste, voksne og barn Sandnessjøenhttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rus/habiliteringstjeneste-voksne-og-barn-sandnessjoenHabiliteringstjeneste, voksne og barn SandnessjøenH
Helgeland overgrepsmottakhttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/kirurgi-og-akutt/akuttmottak-mo-i-rana/helgeland-overgrepsmottakHelgeland overgrepsmottakH
Helse i arbeid-senterethttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/medisinsk/fysikalsk-medisin-og-rehabilitering-fmr/helse-i-arbeid-senteretHelse i arbeid-senteretH
Hud poliklinikk, Mosjøenhttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/kirurgi-og-akutt/hud-poliklinikk-mosjoenHud poliklinikk, MosjøenH
Intensiv sengepost, Mo i Ranahttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/kirurgi-og-akutt/intensiv-sengepost-mo-i-ranaIntensiv sengepost, Mo i RanaI
Intensiv sengepost, Mosjøenhttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/kirurgi-og-akutt/intensiv-sengepost-mosjoenIntensiv sengepost, MosjøenI
Intensiv sengepost, Sandnessjøenhttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/kirurgi-og-akutt/intensiv-sengepost-sandnessjoenIntensiv sengepost, SandnessjøenI
Kirurgi og akutthttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/kirurgi-og-akuttKirurgi og akuttK
Kirurgisk 5-dagers post med dagkirurgihttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/kirurgi-og-akutt/kirurgisk-5-dagers-post-med-dagkirurgi-mosjoenKirurgisk 5-dagers post med dagkirurgiK
Kirurgisk og gynekologisk poliklinikk, Sandnessjøenhttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/kirurgi-og-akutt/kirurgisk-poliklinikk-sandnessjoenKirurgisk og gynekologisk poliklinikk, SandnessjøenK
Kirurgisk, ortopedisk og gynekologisk poliklinikk, Mo i Ranahttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/kirurgi-og-akutt/kirurgisk-poliklinikk-mo-i-ranaKirurgisk, ortopedisk og gynekologisk poliklinikk, Mo i RanaK
Kirurgisk poliklinikk, Mosjøenhttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/kirurgi-og-akutt/kirurgisk-poliklinikk-mosjoenKirurgisk poliklinikk, MosjøenK
Kirurgisk sengepost, Mo i Ranahttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/kirurgi-og-akutt/kirurgisk-sengepost-mo-i-ranaKirurgisk sengepost, Mo i RanaK
Kirurgisk sengepost, Sandnessjøenhttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/kirurgi-og-akutt/kirurgisk-sengepost-sandnessjoenKirurgisk sengepost, SandnessjøenK
Kreft- og infusjonspoliklinikk Mo i Ranahttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/medisinsk/kreft-og-infusjonspoliklinikk-mo-i-ranaKreft- og infusjonspoliklinikk Mo i RanaK
Kreft- og infusjonspoliklinikk, Mosjøenhttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/medisinsk/kreft-og-infusjonspoliklinikk-mosjoenKreft- og infusjonspoliklinikk, MosjøenK
Kreft- og infusjonspoliklinikk Sandnessjøenhttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/medisinsk/kreft-og-infusjonspoliklinikk-sandnessjoenKreft- og infusjonspoliklinikk SandnessjøenK
Kvinne- og fødepost, Mo i Ranahttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/kirurgi-og-akutt/kvinne-og-fodepost-mo-i-ranaKvinne- og fødepost, Mo i RanaK
Kvinne- og fødepost, Sandnessjøenhttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/kirurgi-og-akutt/kvinne-og-fodepost-sandnessjoenKvinne- og fødepost, SandnessjøenK
Laboratoriet, Mo i Ranahttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/medisinsk/laboratorietjenester/laboratoriet-mo-i-ranaLaboratoriet, Mo i RanaL
Laboratoriet, Mosjøenhttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/medisinsk/laboratorietjenester/laboratoriet-mosjoenLaboratoriet, MosjøenL
Laboratoriet, Sandnessjøenhttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/medisinsk/laboratorietjenester/laboratoriet-sandnessjoenLaboratoriet, SandnessjøenL
Laboratorietjenesterhttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/medisinsk/laboratorietjenesterLaboratorietjenesterL
Lærings- og mestringssenterethttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/senter-for-samhandling/lering-og-mestringLærings- og mestringssenteretL
Medisinskhttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/medisinskMedisinskM
Medisinsk poliklinikk, Mo i Ranahttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/medisinsk/medisinsk-poliklinikk-mo-i-ranaMedisinsk poliklinikk, Mo i RanaM
Medisinsk poliklinikk, Mosjøenhttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/medisinsk/medisinsk-poliklinikk-mosjoenMedisinsk poliklinikk, MosjøenM
Medisinsk poliklinikk, Sandnessjøenhttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/medisinsk/medisinsk-poliklinikk-sandnessjoenMedisinsk poliklinikk, SandnessjøenM
Medisinsk sengepost, Mo i Ranahttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/medisinsk/medisinsk-sengepost-mo-i-ranaMedisinsk sengepost, Mo i RanaM
Medisinsk sengepost, Mosjøenhttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/medisinsk/medisinsk-sengepost-mosjoenMedisinsk sengepost, MosjøenM
Medisinsk sengepost, Sandnessjøenhttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/medisinsk/medisinsk-sengepost-sandnessjoenMedisinsk sengepost, SandnessjøenM
Nevrologisk poliklinikkhttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/medisinsk/nevrologisk-poliklinikk-mosjoenNevrologisk poliklinikkN
Nevropsykologisk avdeling Mosjøenhttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rus/nevropsykologisk-poliklinikk-mosjoenNevropsykologisk avdeling MosjøenN
Prehospitale tjenesterhttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/prehospitale-tjenesterPrehospitale tjenesterP
Psykisk helse og rushttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusPsykisk helse og rusP
Rehabiliteringsmedisinsk post, Sandnessjøenhttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/medisinsk/fysikalsk-medisin-og-rehabilitering-fmr/rehabiliteringsmedisinsk-postRehabiliteringsmedisinsk post, SandnessjøenR
Revmatologi, Mo i Ranahttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/medisinsk/medisinsk-poliklinikk-mo-i-rana/revmatologi-mo-i-ranaRevmatologi, Mo i RanaR
Rusavdelingen, Mo i Ranahttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rus/rusavdelingen-mo-i-ranaRusavdelingen, Mo i RanaR
Røntgen, Mo i Ranahttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/medisinsk/rontgen-mo-i-ranaRøntgen, Mo i RanaR
Røntgen, Mosjøenhttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/kirurgi-og-akutt/rontgen-mosjoenRøntgen, MosjøenR
Røntgen, Sandnessjøenhttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/medisinsk/rontgen-sandnessjoenRøntgen, SandnessjøenR
Senter for samhandlinghttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/senter-for-samhandlingSenter for samhandlingS
Voksenpsykiatrisk poliklinikk Brønnøysundhttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rus/voksenpsykiatrisk-poliklinikk-bronnoysundVoksenpsykiatrisk poliklinikk BrønnøysundV
Voksenpsykiatrisk poliklinikk Mo i Ranahttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rus/voksenpsykiatrisk-poliklinikk-mo-i-ranaVoksenpsykiatrisk poliklinikk Mo i RanaV
Voksenpsykiatrisk poliklinikk Mosjøenhttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rus/voksenpsykiatrisk-poliklinikk-mosjoenVoksenpsykiatrisk poliklinikk MosjøenV
Voksenpsykiatrisk poliklinikk Sandnessjøenhttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rus/voksenpsykiatrisk-poliklinikk-sandnessjoenVoksenpsykiatrisk poliklinikk SandnessjøenV
Øre-nese-hals poliklinikk, Sandnessjøenhttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/kirurgi-og-akutt/ore-nese-hals-sandnessjoenØre-nese-hals poliklinikk, SandnessjøenØ
Øye poliklinikk, Mosjøenhttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/kirurgi-og-akutt/oye-poliklinikk-mosjoenØye poliklinikk, MosjøenØ

Besøksadresser

Fødestue, dialyse og spesialistpoliklinikk, Brønnøysundhttps://helgelandssykehuset.no/steder/bronnoysundFødestue, dialyse og spesialistpoliklinikk, Brønnøysund
Helgelandssykehuset Mo i Ranahttps://helgelandssykehuset.no/steder/mo-i-ranaHelgelandssykehuset Mo i Rana
Helgelandssykehuset Mosjøenhttps://helgelandssykehuset.no/steder/mosjoenHelgelandssykehuset Mosjøen
Helgelandssykehuset Sandnessjøenhttps://helgelandssykehuset.no/steder/sandnessjoenHelgelandssykehuset Sandnessjøen
Saltfjellveien 14, Mo i Ranahttps://helgelandssykehuset.no/steder/audiograf-mo-i-ranaSaltfjellveien 14, Mo i Rana
Senter for psykisk helse og rus Mo i Ranahttps://helgelandssykehuset.no/steder/senter-for-psykisk-helse-og-rus-mo-i-ranaSenter for psykisk helse og rus Mo i Rana
Senter for psykisk helse og rus Mosjøenhttps://helgelandssykehuset.no/steder/senter-for-psykisk-helse-og-rus-mosjoenSenter for psykisk helse og rus Mosjøen
Senter for psykisk helse og rus Ytre Helgeland, Brønnøysundhttps://helgelandssykehuset.no/steder/senter-for-psykisk-helse-og-rus-ytre-helgeland-avd-bronnoysundSenter for psykisk helse og rus Ytre Helgeland, Brønnøysund
Senter for psykisk helse og rus Ytre Helgeland, Sandnessjøenhttps://helgelandssykehuset.no/steder/psykisk-helse-og-rus-sandnessjoenSenter for psykisk helse og rus Ytre Helgeland, Sandnessjøen
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) – poliklinikk, Mo i Ranahttps://helgelandssykehuset.no/steder/tverrfaglig-spesialisert-rusbehandling-tsb-poliklinikk-mo-i-ranaTverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) – poliklinikk, Mo i Rana

Fant du det du lette etter?