HELSENORGE

Akuttmottak, Mosjøen

Akuttmottaket i Mosjøen tar i mot både kirurgiske traumepasienter for vurdering og stabilisering før videre transport til annet sykehus som har akuttkirurgi.

Fant du det du lette etter?