Drift og eiendom

Drift og eiendom har ansvar for den samlede eiendomsmassen, teknisk drift, innkjøp, lager, behandlingshjelpemidler og IKT i Helgelandssykehuset.

Les mer om Drift og eiendom

Drift og eiendom

Helgelandssykehuset har en bygningsmasse på totalt 56.000 kvm. Bygningsmassen og de driftsrelaterte tjenester er en viktig ressurs og forutsetning for god og fremtidsrettet pasientbehandling. Disse tjenestene utvikles derfor kontinuerlig i tråd med dagens og framtidige krav.

Drift og eiendom har ansvaret for de ikke-medisinske tjenestene ved sykehusene som inkluderer drift og vedlikehold av tekniske anlegg, medisintekniske anlegg, kjøkken, renhold, innkjøp, lager, behandlingshjelpemidler og IKT i Helgelandssykehuset.

Enheten administrerer foretakets leieavtaler og har ansvaret for tildeling og vedlikehold av personalboliger.


Eiendomsdirektør Bjørn Bech-Hanssen

Kontaktinformasjon

Områdesjefer

Driftssjef Odd Arve Horsdal

Telefon: 75 12 53 24
Mobil: 975 30 370
E-post: odd.arve.horsdal@helgelandssykehuset.no
Arbeidssted: Mo i Rana


Innkjøp/logistikksjef Maria Saltirova Rausandaksel

Telefon: 75 12 57 11
Mobil: 481 27 856
E-post: maria.saltirova.rausandaksel@helgelandssykehuset.no
Arbeidssted: Mo i Rana


Utviklingsprosjekter

Utviklingsprosjekter innenfor fagområdet administreres av Drift og eiendom. Pågående prosjekter:

Renovering/ombygging Mosjøen

Prosjektet er initiert av et vedtak om å samorganisere medisinsk avdeling og intensiv/mottaksavdeling samt bygge bedre lokaler for øyeavdelingen og samlokalisere denne med dagkirurgisk avdeling.

Renovering/ombygging Sandnessjøen

Prosjektet omfatter alle arbeider med å installere nytt nødstrøms anlegg med nødstrømkilder, nødstrømsforsyning med infrastruktur. Oppgraderingen vil gi sykehuset 100 % driftssikkerhet mot strømutfall fra nettleverandør, og sikre virksomhetens drift. Videre skal operasjonsrom/stuer oppgraderes til dagens standarder, gjeldende forskriftskrav og retningslinjer fra Statens helsetilsyn. Dette prosjektet vil øke pasientsikkerheten, bedre arbeidsforholdene for de ansatte og modernisere sykehuset betraktelig.

Renovering/ombygging Mo i Rana

Renovering og økning av kapasitet ved operasjonsavdelingen. Operasjonsfløya og de tekniske anleggene skal renoveres (bygningsmassen er slitt). Som en del av dette utvides to av stuene for å øke antall ortopediske operasjoner og samtidig opprettholde kapasiteten på annen kirurgi.

Nye Helgelandssykehuset

Utredning av fremtidig sykehusstruktur på Helgeland.


Nye Helgelandssykehuset

Distriksmedisinsk senter Brønnøysund

Konseptfasen for prosjektet "Distriktsmedisinsk senter Brønnøysund" skal gi et beslutningsgrunnlag for forprosjekt. Et eventuelt forprosjekt og videre bygging vil bli ivaretatt av Brønnøy kommune.

Prosjektarbeid

Prosjektarbeid i Helgelandssykehuset

Kontaktinformasjon

Behandlingshjelpemidlerhttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/behandlingshjelpemidlerBehandlingshjelpemidler

Fant du det du lette etter?