HELSENORGE

Behandlingshjelpemidler

Behandlingshjelpemidler er medisinsk utstyr og forbruksmateriell som benyttes utenfor sykehus, oftest i hjemmet. Utstyret blir lånt ut etter søknad fra behandler.
Fant du det du lette etter?