HELSENORGE

Samhandlingsavdelingen

Samhandlingsavdelingen er Helgelandssykehuset kontaktpunkt mellom Helgelandssykehuset og kommunene på Helgeland. Avdelingen jobber for å sikre pasienter og pårørende trygge, forutsigbare og koordinerte pasientforløp fra hjem til hjem. 

Fant du det du lette etter?