Felles poliklinikk

Pasienter som skal til felles poliklinikk melder seg i ekspedisjon, og ledes derfra til rett oppmøtested.

Kontakt