HELSENORGE

Kliniske servicefunksjoner (KSF)

Kliniske servicefunksjoner består av faggruppene ergoterapeut, fysioterapeut og klinisk ernæringsfysiolog. Vi jobber med undersøkelser, behandling og videre oppfølging av både inneliggende og polikliniske pasienter. Vi server andre avdelinger på sykehuset og samarbeider tett med øvrig personell og andre samarbeidspartnere. Fagruppene har også undervisning for pasienter og pårørende på Lærings- og mestringstilbud.

Fant du det du lette etter?