HELSENORGE

Kliniske servicefunksjoner

Kliniske servicefunksjoner består av faggruppene ergoterapeut, fysioterapeut og klinisk ernæringsfysiolog. Vi jobber med undersøkelser, behandling og videre oppfølging av både inneliggende og polikliniske pasienter. Vi server andre avdelinger på sykehuset og samarbeider tett med øvrig personal og andre samarbeidspartnere. Fagruppene har også undervisning for pasienter og pårørende på Lærings og mestringssenteret.

Fant du det du lette etter?