Klinikk psykisk helse og rus

Klinikk psykisk helse og rus har ansvar for Helgelandssykehusets tilbud innen psykisk helsevern for barn og unge, psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.  Dette inkluderer både poliklinikker og døgntilbud. 

Poliklinikkene er lokalisert i Mo i Rana, Mosjøen, Sandnessjøen og Brønnøysund. Døgntilbudene er lagt til Mo i Rana og Mosjøen. Klinikken har også ansvar for tilbudet innen habilitering i Helgelandssykehuset, og har habiliteringsteam i Mo i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen.

Abstinensbehandlinghttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/abstinensbehandlingAbstinensbehandlingA
ADHD hos barn og ungehttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/adhd-hos-barn-og-ungeADHD hos barn og ungeA
ADHD hos voksnehttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/adhd-hos-voksneADHD hos voksneA
Alkohol og helsehttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/alkohol-og-helseAlkohol og helseA
Alkoholroblemer, rus og avhengighetsbehandlinghttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/alkoholroblemer-rus-og-avhengighetsbehandlingAlkoholroblemer, rus og avhengighetsbehandlingA
Angst hos barn og ungehttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/angst-hos-barn-og-ungeAngst hos barn og ungeA
Angstlidelser - fobiske og panikkangsthttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/angstlidelser-fobiske-og-panikkangstAngstlidelser - fobiske og panikkangstA
Angstlidelser hos voksne - generaliserthttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/angstlidelser-hos-voksne-generalisertAngstlidelser hos voksne - generalisertA
Asperger syndrom hos barnhttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/asperger-syndrom-hos-barnAsperger syndrom hos barnA
Atferdsvansker hos barn og ungehttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/atferdsvansker-hos-barn-og-ungeAtferdsvansker hos barn og ungeA
Autisme hos barnhttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/autisme-hos-barnAutisme hos barnA
Avrusning fra alkoholhttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/avrusning-fra-alkoholAvrusning fra alkoholA
Avrusning fra benzodiazepinerhttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/avrusning-fra-benzodiazepinerAvrusning fra benzodiazepinerA
Avrusning fra opioiderhttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/avrusning-fra-opioiderAvrusning fra opioiderA
Avrusning på institusjonhttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/avrusning-pa-institusjonAvrusning på institusjonA
Bipolar lidelsehttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/bipolar-lidelseBipolar lidelseB
Bipolar lidelse - medikamentell behandlinghttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/bipolar-lidelse-medikamentell-behandlingBipolar lidelse - medikamentell behandlingB
Bipolar lidelse - psykologisk behandlinghttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/bipolar-lidelse-psykologisk-behandlingBipolar lidelse - psykologisk behandlingB
Brukerstyrt plasshttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/brukerstyrt-plassBrukerstyrt plassB
Dagbehandling rushttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/dagbehandling-rusDagbehandling rusD
Depresjon hos barn og ungehttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/depresjon-hos-barn-og-ungeDepresjon hos barn og ungeD
Depresjon hos voksnehttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/depresjon-hos-voksneDepresjon hos voksneD
Dialektisk atferdsterapi (DBT), ungdomhttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/dialektisk-atferdsterapi-dbt-ungdomDialektisk atferdsterapi (DBT), ungdomD
Dialektisk atferdsterapi, voksnehttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/dialektisk-atferdsterapi-voksneDialektisk atferdsterapi, voksneD
Døgnbehandling av rusmiddelproblemerhttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/dognbehandling-av-rusmiddelproblemerDøgnbehandling av rusmiddelproblemerD
Elektrokonvulsiv terapihttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/elektrokonvulsiv-terapiElektrokonvulsiv terapiE
FACT (fleksibel aktiv oppsøkende behandling)https://helgelandssykehuset.no/behandlinger/fact-fleksibel-aktiv-oppsokende-behandlingFACT (fleksibel aktiv oppsøkende behandling)F
Familiegruppe med undervisnings- og samtaletilbudhttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/familiegruppe-med-undervisnings-og-samtaletilbudFamiliegruppe med undervisnings- og samtaletilbudF
Gruppeterapi i psykisk helsevernhttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/gruppeterapi-i-psykisk-helsevernGruppeterapi i psykisk helsevernG
Habilitering - Atferdsvansker hos barn og unge med funksjonsnedsettelsehttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/habilitering-atferdsvansker-hos-barn-og-unge-med-funksjonsnedsettelseHabilitering - Atferdsvansker hos barn og unge med funksjonsnedsettelseH
Habilitering - Autismespekterforstyrrelser hos barn og ungehttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/habilitering-autismespekterforstyrrelser-hos-barn-og-ungeHabilitering - Autismespekterforstyrrelser hos barn og ungeH
Habilitering - Autismespekterforstyrrelser hos voksnehttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/habilitering-autismespekterforstyrrelser-hos-voksneHabilitering - Autismespekterforstyrrelser hos voksneH
Habilitering - Downs syndrom hos barn og ungehttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/habilitering-downs-syndrom-hos-barn-og-ungeHabilitering - Downs syndrom hos barn og ungeH
Habilitering - Ervervet hjerneskade hos barn og ungehttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/habilitering-ervervet-hjerneskade-hos-barn-og-ungeHabilitering - Ervervet hjerneskade hos barn og ungeH
Habilitering - Forsinket generell utvikling hos barn og ungehttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/habilitering-forsinket-generell-utvikling-hos-barn-og-ungeHabilitering - Forsinket generell utvikling hos barn og ungeH
Habilitering - Forsinket motorisk utvikling hos barn og ungehttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/habilitering-forsinket-motorisk-utvikling-hos-barn-og-ungeHabilitering - Forsinket motorisk utvikling hos barn og ungeH
Habilitering - Funksjonstap hos barn og ungehttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/habilitering-funksjonstap-hos-barn-og-ungeHabilitering - Funksjonstap hos barn og ungeH
Habilitering - Kommunikasjons- og språkvansker hos barn og unge med funksjonsnedsettelsehttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/habilitering-kommunikasjons-og-sprakvansker-hos-barn-og-unge-med-funksjonsnedsettelseHabilitering - Kommunikasjons- og språkvansker hos barn og unge med funksjonsnedsettelseH
Habilitering - Kommunikasjons- og språkvansker hos voksne med funksjonsnedsettelsehttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/habilitering-kommunikasjons-og-sprakvansker-hos-voksne-med-funksjonsnedsettelseHabilitering - Kommunikasjons- og språkvansker hos voksne med funksjonsnedsettelseH
Habilitering - Kommunikasjonstiltak, barn - alternative og supplerendehttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/habilitering-kommunikasjonstiltak-barn-alternative-og-supplerendeHabilitering - Kommunikasjonstiltak, barn - alternative og supplerendeH
Habilitering - Mistanke om demens i målgruppe for habilitering av voksnehttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/habilitering-mistanke-om-demens-i-malgruppe-for-habilitering-av-voksneHabilitering - Mistanke om demens i målgruppe for habilitering av voksneH
Habilitering - Multifunksjonshemming hos barn og ungehttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/habilitering-multifunksjonshemming-hos-barn-og-ungeHabilitering - Multifunksjonshemming hos barn og ungeH
Habilitering - Multifunksjonshemming hos voksnehttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/habilitering-multifunksjonshemming-hos-voksneHabilitering - Multifunksjonshemming hos voksneH
Habilitering - Psykisk utviklingshemming hos barn og ungehttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/habilitering-psykisk-utviklingshemming-hos-barn-og-ungeHabilitering - Psykisk utviklingshemming hos barn og ungeH
Habilitering - Psykisk utviklingshemming/ kognitiv svikt hos voksnehttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/habilitering-psykisk-utviklingshemming-kognitiv-svikt-hos-voksneHabilitering - Psykisk utviklingshemming/ kognitiv svikt hos voksneH
Habilitering - Ryggmargsbrokk hos barn og ungehttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/habilitering-ryggmargsbrokk-hos-barn-og-ungeHabilitering - Ryggmargsbrokk hos barn og ungeH
Habilitering - Spise- og ernæringsvansker hos voksne med funksjonsnedsettelsehttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/habilitering-spise-og-erneringsvansker-hos-voksne-med-funksjonsnedsettelseHabilitering - Spise- og ernæringsvansker hos voksne med funksjonsnedsettelseH
Habilitering - Syndromer hos barn og unge som påvirker funksjon og utviklinghttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/habilitering-syndromer-hos-barn-og-unge-som-pavirker-funksjon-og-utviklingHabilitering - Syndromer hos barn og unge som påvirker funksjon og utviklingH
Habilitering - Syndromer som påvirker funksjon og utvikling hos voksnehttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/habilitering-syndromer-som-pavirker-funksjon-og-utvikling-hos-voksneHabilitering - Syndromer som påvirker funksjon og utvikling hos voksneH
Habilitering - Tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemminghttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/habilitering-tvang-og-makt-overfor-personer-med-psykisk-utviklingshemmingHabilitering - Tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemmingH

Fant du det du lette etter?