HELSENORGE

Ambulant rehabiliteringsteam (ART)

Ambulant rehabiliteringsteam (ART) kan gi oppfølging av personer i yrkesaktiv alder, som har langvarige og sammensatte rehabiliteringsbehov pga. sykdom eller skade. Vi kan bidra til å kartlegge behov for tjenester og fremme pasientens mål, og vi kan reise ut der pasienten bor for å bistå pasient, pårørende og hjelpeapparat. Vi bidrar til tverrfaglig samarbeid på tvers av profesjon, etat og sektor. 

Fant du det du lette etter?