Blodlapp mot spinalhodepine

Såkalt blodlapp er en behandling vi kan gi mot postspinal hodepine. Postspinal hodepine er hodepine som kan oppstå etter spinal- eller epiduralbedøvelse, og den kan være svært smertefull. Hodepinen bedrer seg ved å ligge i ro. De fleste spinalhodepinene går over av seg selv i løpet av 1-3 uker ved hjelp av smertestillende og tilstrekkelig væskeinntak. I noen tilfeller tilbyr vi pasientene en blodlapp, spesielt gjelder dette nybakte mødre som skal ta seg av et nyfødt barn.