Depresjon hos voksne

Depresjon er en av de vanligste psykiske lidelsene. Heldigvis er dette en lidelse som har god prognose, de fleste med depresjon blir helt friske.