Diabetes type 2

Diabetes type 2 er en sykdom hvor sukkerinnholdet i blodet er høyere enn normalt. Dette skyldes at mengden insulin som produseres i bukspyttkjertelen er for liten i forhold til behovet og at insulinet ikke virker så godt som det skal. Sykdommen debuterer gjerne hos voksne over 30 år, men også yngre mennesker får den. Forekomsten øker med alderen. Både arv, overvekt og inaktivitet spiller en rolle for utvikling av diabetes type 2.

Informasjon fra helsenorge.no

Les mer om Diabetes type 2

Diabetes type 2

Diabetes type 2 oppstår oftest hos voksne, men stadig flere unge får sykdommen. Arv er en viktig faktor. Dersom begge foreldrene dine har diabetes type 2, er det svært sannsynlig at du får sykdommen i løpet av livet.

Diabetes type 2 er en kronisk stoffskiftesykdom der kroppen ikke klarer å utnytte insulinet riktig. Insulin er et hormon som lages i bukspyttkjertelen og som sørger for at sukkerstoffer i maten du spiser kommer inn i kroppens celler og kan brukes som energi.

Diabetes type 2 er arvelig (mer arvelig enn diabetes type 1), men overvekt og usunne levevaner som ugunstig kosthold, lite mosjon og røyking gir økt risiko for å utvikle diabetes type 2.

Les mer om Diabetes type 2 (helsenorge.no)

Innledning

Henvisning og vurdering

Det er som regel fastlegen som oppdager at du har diabetes type 2. Fastlegen kan henvise deg til lærings- og mestringskurs om diabetes. Du finner mer informasjon om dette kurset nederst på denne siden, du vil også se når neste kurs arrangeres i Helgelandssykehuset.

Utredning

Utredning av diabetes type 2 skjer hos fastlegen din, og det er fastlegen som har hovedansvar for behandlingen.

Behandling

Lærings - og mestringskurs om diabetes 2 for pasienter og pårørende er en gruppeundervisning der du får informasjon om sykdommen og behandlingen fra lege, diabetessykepleier, klinisk ernæringsfysiolog, fysioterapeut med flere.

Det er også satt av tid til diskusjoner og tema som deltakerne vil ta opp.

Oppfølging

Oppfølging vil skje hos fastlegen din som kan henvise deg til sykehus ved behov. Dette kan for eksempel være ved endringer av behandlingen, som oppstart av insulin eller behov for hjelp til justering av insulindoser.

fastlege eller annen helsetjeneste overtar som primærkontakt

Kurs og opplæring

  • Mandag 23.11.
    Diabetes type 2-kurs

    Todagers lærings- og mestringskurs for deg som er voksen med diabetes type 2 og dine pårørende. Sammen om mestring, læring for livet.

Kontaktinformasjon

Relaterte artikler

Fant du det du lette etter?