Habilitering - Psykisk utviklingshemming hos barn og unge

Psykisk utviklingshemming er som regel en medfødt tilstand som innebærer omfattende lærevansker, samt ulik grad av utfordringer med bevegelse, språk, samhandling og evne til å mestre dagligdagse aktiviteter. Det er vanlig å gradere diagnosen  psykisk utviklingshemming som lett, moderat, alvorlig eller dyp - avhengig av hvor store utfordringene er.