HELSENORGE

Habilitering - Psykisk utviklingshemming/ kognitiv svikt hos voksne

Psykisk utviklingshemming og kognitiv svikt er som regel en medfødt tilstand som innebærer omfattende lærevansker, og ulike grader av utfordringer med bevegelse, språk, samhandling og evne til å mestre dagligdagse aktiviteter. Det er vanlig å gradere diagnosen som lett, moderat, alvorlig eller dyp - avhengig av hvor store utfordringene er.