HELSENORGE

Habilitering ved psykiske lidelser hos personer med moderat til dyp utviklingshemming

Personer med psykisk utviklingshemming kan utvikle alle former for psykisk lidelse.
Nyere studier peker mot at mennesker med psykisk utviklingshemming har høyere risiko for å utvikle alle typer psykiske lidelser, sammenliknet med normalbefolkningen. Det er også hevdet at mennesker med både psykisk utviklingshemming og autisme har en enda større sårbarhet for å utvikle psykiske vansker.