Hjertetreningsgruppe

Fysikalsk medisin og rehabilitering (FMR)

Har du fått påvist kransåresykdom, etablert hjertesvikt eller gjennomgått hjerteoperasjon er trening en viktig del av behandlingen.

Innledning

Regelmessig trening vil gi deg bedre fysisk form, bedre hjerte- og blodårefunksjon og økt livskvalitet. Treningsgruppene ledes av fysioterapeuter med lang erfaring og høy kompetanse på hjerterehabilitering.

Treningen foregår i treningssalen i plan 1 (rom 150).

Henvisning og vurdering

Fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning. Du trenger henvisning fra lege for å delta på hjertetreningsgruppe.

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

De fleste inneliggende pasienter med hjertesykdom, blir spurt om de vil delta på hjertekurs og hjertetreningsgruppe når de er innlagt. De blir da henvist fra Medisinsk sengepost. For inneliggende pasienter kan henvisning sendes som epikrise med kopi til MED inntak.        

Fastlege kan også skrive henvisning til tilbudet. Henvisningen skal da merkes med «hjertetrening» og sendes til avdeling MED Helgelandssykehuset, seksjon hjerte, med lokalisering Sandnessjøen.

Før

Etter utblokking eller hjerteinfarkt kan du vanligvis starte trening en uke etter utskrivelse. Om du er hjerteoperert kan du starte i treningsgruppen fire til seks uker etter operasjonen.

Før-test/samtale:

Alle som får innvilget tilbud om hjertetrening vil bli innkalt til en konsultasjon i forkant av gruppedeltagelse. Du vil her bli testet i forhold til kondisjon, samt få en introduksjon i treningsprinsipper. Varighet, ca 60 min.

Under

Treningsgruppe:

Varighet 60 minutter. Vi tilbyr en times trening to ganger per uke.

Treningsgruppa tilbyr effektiv kondisjonstrening med høy intensitet etter intervallprinsippet (4 ganger 4 minutter). I tillegg vektlegges styrketrening og bevegelighetstrening. Treningen vil bli tilpasset individuelt ved bohov.

Hovedmål ved treningen:

  • Øke den fysiske arbeidskapasiteten og det generelle velvære 
  • Trygghet i forhold til egen yteevne 
  • Sosialt samvær med andre hjertepasienter i samme situasjon
  • Motivere til fortsatt fysisk aktivitet etter avsluttet trening hos oss

Etter

Avsluttende test/samtale:

Etter endt treningsperiode vil hver pasient som har gjennomgått trening i gruppe bli innkalt til en sluttevaluering, hvor du igjen vil bli testet i forhold til kondisjon, samt få informasjon om det kommunale tilbudet for hjertepasienter i din kommune. Varighet, ca 60 min.

Etter du har deltatt på hjertetreningsgruppe, skal du være i stand til å ivareta trening i egen regi.

Dersom du vil fortsette med liknende hjertetreningsgruppe som på sykehuset, kan du få utdelt skriftlig informasjon om kommunale og private grupper for hjertepasienter som du kan delta i.

Arrangementer

Kontaktinformasjon

Fant du det du lette etter?