Fysikalsk medisin og rehabilitering (FMR)

Hjertetreningsgruppe

Har du fått påvist kransåresykdom, etablert hjertesvikt eller gjennomgått hjerteoperasjon er trening en viktig del av behandlingen.

Ventetider

Innledning

Regelmessig trening vil gi deg bedre fysisk form, bedre hjerte- og blodårefunksjon og økt livskvalitet. Treningsgruppene ledes av fysioterapeuter med lang erfaring og høy kompetanse på hjerterehabilitering.

Treningen foregår i treningssalen i plan 1 (rom 150).

Henvisning og vurdering

Fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning. Du trenger henvisning fra lege for å delta på hjertetreningsgruppe.
Helsepersonell

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Helsepersonell

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

De fleste inneliggende pasienter med hjertesykdom, blir spurt om de vil delta på hjertekurs og hjertetreningsgruppe når de er innlagt. De blir da henvist fra Medisinsk sengepost. For inneliggende pasienter kan henvisning sendes som epikrise med kopi til MED inntak.         

Fastlege kan også skrive henvisning til tilbudet. Henvisningen skal da merkes med «hjertetrening» og sendes til avdeling MED Helgelandssykehuset, seksjon hjerte, med lokalisering Sandnessjøen.

Før

Forberedelse: 60 min

Etter utblokking eller hjerteinfarkt kan du vanligvis starte trening en uke etter utskrivelse. Om du er hjerteoperert kan du starte i treningsgruppen fire til seks uker etter operasjonen.

Før-test/samtale:

Alle som får innvilget tilbud om hjertetrening vil bli innkalt til en konsultasjon i forkant av gruppedeltagelse. Du vil her bli testet i forhold til kondisjon, samt få en introduksjon i treningsprinsipper. Varighet, ca 60 min.

Under

Varighet: 60 min x24

Treningsgruppe:

Varighet 60 minutter. Vi tilbyr en times trening to ganger per uke.

Treningsgruppa tilbyr effektiv kondisjonstrening med høy intensitet etter intervallprinsippet (4 ganger 4 minutter). I tillegg vektlegges styrketrening og bevegelighetstrening. Treningen vil bli tilpasset individuelt ved bohov.

Hovedmål ved treningen:

 • Øke den fysiske arbeidskapasiteten og det generelle velvære 
 • Trygghet i forhold til egen yteevne 
 • Sosialt samvær med andre hjertepasienter i samme situasjon
 • Motivere til fortsatt fysisk aktivitet etter avsluttet trening hos oss

Etter

Avsluttende test/samtale:

Etter endt treningsperiode vil hver pasient som har gjennomgått trening i gruppe bli innkalt til en sluttevaluering, hvor du igjen vil bli testet i forhold til kondisjon, samt få informasjon om det kommunale tilbudet for hjertepasienter i din kommune. Varighet, ca 60 min.

Etter at du har deltatt på hjertetreningsgruppe, er målet at du skal være i stand til å ivareta trening i egen regi.

Dersom du vil fortsette med liknende hjertetreningsgruppe som på sykehuset, kan du få utdelt skriftlig informasjon om kommunale og private grupper for hjertepasienter som du kan delta i.

Kontaktinformasjon

​Pasientreiser – reise til og fra behandlingssted

Reiser du til eller fra offentlig godkjent behandling, har du rett til å få dekket nødvendige utgifter til reise. Vi har også egen buss, Helseekspressen. Les mer om pasientreiser på Helgeland.

Buss og taxi

Taxi, ring 07550

Helseekspressen Se rute under Pasientreiser

Bussruter på Mo og på Helgeland, se Reis Nordland.​

Parkering

Parkeringsplass ved sykehuset har avgiftsparkering.

Praktisk informasjon

Besøkstider Sandnessjøen

​Besøkstid alle dager: 14.00 - 15.00 og 19.00 - 20.00. Gjelder sengeposter, og ikke poliklinikker. 

Internett og PC

Vi har trådløst nett som pasienter og pårørende kan bruke.

Kantine og kiosk

Kantine er på plan 2

Kantina har alltid et godt utvalg, med varm lunsj og middag.

Åpent:

 • Hverdager 09.00 - 14.30
 • Lørdag/søndag stengt 

Kiosken (midlertidig stengt)

Kiosken finner du ved hovedinngangen (plan 3).

Åpent:

 • Hverdager: 10.00 - 16.30
 • Lørdager: 11.00 - 15.00 
 • Søndager: Stengt

Portør og rullestol

​Sykehuset har portør for de som trenger assistanse for å komme seg til avdelingene. Rullestoler er å finne ved hovedinngangen.

Postadresser

​Administrativ post sendes til:

Helgelandssykehuset HF

Postboks 601
8607 Mo i Rana

_______________________________________

 

Henvisninger, epikriser og prøvesvar sendes sykehusenhetene:

Helgelandssykehuset Mo i Rana

Postboks 601
8607 Mo i Rana

Helgelandssykehuset Mosjøen

Postboks 568
8651 Mosjøen

Helgelandssykehuset Sandnessjøen

Postboks 613
8801 Sandnessjøen

Senter for psykisk helse og rus Ytre Helgeland, avd. Brønnøysund

Skulesvei 14
8904 Brønnøysund

____________________________________________
Se KONTAKT nederst på siden for mer informasjon

Pårørendehus

Overnatting for pårørende av alvorlig syke.  

Huset er en eldre enebolig som er totalrenovert.  Huset har 4 doble soverom samt kjøkken, stuer, bad og garderober.  Prisen for leie er  kr. 300.- pr rom pr natt.  Bruken av huset er basert på «selvbetjening».

Pårørendehuset drives av en egen stiftelse.  Det er satt kriterier for hvem som får tilbud om overnatting. Ta kontakt med sengeposten hvis du har behov for overnatting. 

Rutiner ved ankomst til Helgelandssykehuset

Det skal være trygt å komme til sykehusene våre, derfor har vi gode smittevernstiltak. 

 • Vi ber alle som kan møte alene, om å møte alene. 
 • Husk munnbind og håndhygiene.​​​
 • ​Vi tar imot besøk kun i visittiden, med unntak  for barn, og alvorlig syke i livets sluttfase. 
 • Begrense antallet som kommer på besøk til samme pasient samtidig, fortrinnsvis 1 om gangen.​
 • Kontakt personalet før du går inn til pasienten.​
Les mer om rutiner for ankomst.

Telefon og teleslynge

Mobiltelefon kan benyttes på de fleste avdelinger i sykehuset med unntak av på røntgenavdelingen og andre avdelinger med mye sensitivt utstyr. Se merking.

Teleslynge er tilgjengelig ved behov.

Fant du det du lette etter?