Igangsetting av fødsel

Igangsetting av fødselen (induksjon) blir alltid gjort på bakgrunn av en grundig vurdering, og blir bare gjort når dette blir vurdert som den beste behandlingen for mor og/eller barn.

 

Kvinner som tidligere har født ved keisersnitt, skal igangsettes (induseres) ved Kvinneklinikk.

Her blir de overflyttet til Nordlandssykehuset i Bodø, for igangsetting, dersom de ikke har født innen uke 42.0