Røntgen Mo i Rana

Leverbiopsi, Mo i Rana

Leverbiopsi er en undersøkelse for å kartlegge leveren.Innledning

Grunnen til at det blir planlagt leverbiopsi er at blodprøver og andre undersøkelser (for eksempel ultralyd, CT eller MR) har gitt grunn til å mistenke sykdom i leveren din. For å kunne få ytterligere opplysninger om sykdommen er det nødvendig å ta en vevsprøve av leveren.Henvisning og vurdering

Alle henvisninger bør inneholde:
 • Aktuell sykehistorie
 • Relevante tidligere og nåværende sykdommer
 • Kliniske funn
 • Resultater av relevante tilleggsundersøkelser
 • Oppdatert medikamentoversikt

(Ved bruk av malen «den gode henvisning» som er integrert i de fleste elektroniske pasientjournalsystemene er overnevnte punkter dekket)

I henvisninger til psykiatrien er det i tillegg viktig med

 • tidligere psykiatrisk sykehistorie og ev tidligere behandling
 • rusanamnese
 • funksjonsnivå sosialt/familiært
 • omsorg for barn
 • arbeidssituasjon ev sykemelding/annen trygdeytelse
Henvisningsskjema barn og unge

Husk

 • Ved henvisning av barn eller av pasienter uten samtykkekompetanse - kontaktinformasjon til foresatte
 • Eventuelt tolkebehov

For mer informasjon og veiledning om henvisninger til spesialisthelsetjenesten se Nasjonal veileder for henvisninger til spesialisthelsetjenesten.Før

Du skal faste fra midnatt kvelden før undersøkelsen. Du kan drikke klare væsker (vann) inntil 4 timer før undersøkelsen.

Hvis du bruker blodfortynnende medisiner

 • Albyl E, Plavix, Dispril eller NSAID (medisiner som demper betennelse) må ikke brukes 5 dager før prosedyren
 • Hvis du bruker Marevan eller Dicumarol må du stoppe med medisinen 3 dager før innleggelsen. INR skal kontrolleres hos oss den dagen du blir innlagt, og blir vurdert individuelt.
 • Hvis du har en annen sykdom som krever at du bruker Marevan daglig (for eksempel kunstig hjerteklaff) må du ta kontakt med lege
 • Blodfortynnende medikamenter som Pradaxa, Xarelto og Eliquis skal ikke brukes de siste 2 dagene før leverbiopsi
 • Blodfortynnende sprøyter som Klexane eller Fragmin skal ikke brukes de siste 12 timene før prosedyren
Du skal ta blodprøver på forhånd. Du får en nål i armen (veneflon) som man kan gi væske eller medisiner gjennom. Noen ganger kan det være aktuelt å gi en avslappende medisin før selve prosedyren.

Du får låne sykehustøy og blir trillet i seng til ultralydlaben på røntgen som skal utføre leverbiopsien.


Under

Før selve undersøkelsen blir huden vasket og dekket til, og du får lokalbedøvelse i huden. Røntgenlegen fører en biopsinål inn i leveren og tar vevsprøve av det området som skal undersøkes.Under selve prosedyren blir du bedt om å holde pusten. Selve prøvetakingen tar bare et par sekunder.

Etter

Etter undersøkelsen vil du bli trillet i seng tilbake til sengeposten.

 • Du må ligge på høyre side i 2 timer etter inngrepet.
 • Deretter sengeleie i 2 timer til.
 • Du må faste i 2 timer etter inngrepet.
 • Det vil bli målt blodtrykk og puls hvert 15.minutt de 2 første timene, deretter hvert 30.minutt de neste 2 timene.
 • Hvis du får smerter i mage eller høyre skulder, kan du få Paracet.
 • Dersom alt har gått greit, kan du skrives ut samme kveld. Hvis du har lang reisevei kan det noen ganger være aktuelt å overnatte på sykehuset.

Resultatet av undersøkelsen

Vevsprøvene blir sendt til analyse hos patolog, og legen som har rekvirert undersøkelsen får skriftlig svar. Du får nærmere informasjon om resultatet og hvilke tiltak som eventuelt blir anbefalt. Dette vil skje enten ved at du blir innkalt til samtale, eller via brev eller telefon. Fastlegen din blir også orientert. 

Videre oppfølging

Videre oppfølging vil skje hos fastlege eller ved poliklinikk på sykehuset.


Blodfortynnende medisiner

Hvis du vanligvis bruker blodfortynnende medisiner som har vært pauset før leverbiopsien, avtaler du med legen når du kan ta disse igjen.

Vær oppmerksom

Etter inngrepet bør du unngå tunge løft de nærmeste dagene.

Ta kontakt med dersom du opplever:

 • Magesmerter
 • Feber
 • Blodtrykksfall
 • Tungpust eller brystsmerter
 • Blødning fra innstikkstedet
 • Betydelig slapphet

Kontaktinformasjon

​Pasientreiser – reise til og fra behandlingssted

Reiser du til eller fra offentlig godkjent behandling, har du rett til å få dekket nødvendige utgifter til reise. Vi har også egen buss, Helseekspressen.

Ring oss på ​​05515

Les mer om pasientreiser på Helgeland

Buss

Pasientreiser, ring 05515  ​

Helseekspressen, se rutetabell på helsenorge.no

Bussruter, se Reis Nordland.

Parkering

Foran hovedinngang må parkeringsavgift betales, til Europark. Du kan betale med mobiltelefon eller kort.

Du kan ellers parkere gratis på sykehusets område på anviste parkeringsplasser. Pasienter og besøkende som parkerer utenom anviste plasser kan få parkeringsbot.

Praktisk informasjon

Besøkstider Mo i Rana

​Besøkstider alle dager: 14.00 - 15.00 og 18.00 - 19.00. Gjelder sengeposter, og ikke poliklinikker. 

Internett

Gjestenettet heter HN-gjest, og krever ingen passord.

Kantine

Kantina ligger i underetasjen på sykehuset.

Ordinære åpningstider:

 • Mandag - fredag: 11.00-16.30 
 • Lørdag- søndag: 12.00-16.30

På hverdager serverer vi:

 • Lunsj: 11.00-14.00
 • Salatbuffet: 11.00-14.00
 • Middag (ikke fredag): 15.00 -16.30    

Velkommen.

Post- og fakturaadresse

​Se Kontakt oss nederst på siden.

Pårørende- og pasienthotell

Vi har tre dobbeltrom til leie for tilreisende på pasienthotell i kort gåavstand fra sykehuset. Pris per natt er 500 kr. Det er mulighet for å lage seg enkel mat på alle rom. Ta kontakt med personale på sengeposten hvis du har behov for overnatting, eller ring sentralbordet på 75 12 51 00.

Rullestol

​Rullestoler er å finne ved hovedinngangen.

Rutiner ved ankomst til Helgelandssykehuset

Det skal være trygt å komme til sykehusene våre, derfor har vi gode smittevernstiltak. 


Telefon og teleslynge

Mobiltelefon kan benyttes på de fleste avdelinger i sykehuset med unntak av på røntgenavdelingen og andre avdelinger med mye sensitivt utstyr. Se merking.

Teleslynge er tilgjengelig ved behov.

Fant du det du lette etter?