Øre-nese-hals, Sandnessjøen

Nesemuslingforminsking med radiobølgeteknikk, Sandnessjøen

Operasjonen vert kalla conchotomi med radiobølgjeenergi, og i det ligg det at ein skrumpar inn nasemuslingen ved hjelp av radiobølgjer. Dette vert gjort på pasientar som har ein- eller tosidig nasetettheit grunna ein stor nasemusling.

Ventetider

Innleiing

Tilvising og vurdering

Helsepersonell

Sjekkliste for tilvisning - Fastlege eller anna helseteneste som tilviser til utgreiing

Helsepersonell

Fastlege eller anna helseteneste som tilviser til utgreiing

Før

Du treng ikkje vere fastande. Dersom du har noko form for piercing i andlet/tunge, må denne fjernast før inngrepet. Du kan ha på øyredobbar.

Under

Operasjonen vert utført som dagkirurgi og tek om lag 20-30 minutt. Du vert bedøvd lokalt i nasa. Først med bedøving på ein bomullsdott som du sit med i nokre minutt, og deretter får du bedøving med sprøyte i sjølve nasemuslingen.

Til operasjonen vert det brukt eit spesielt utstyr/nål som sender radiobølgjestråler (varme) inn under slimhinna i nasemuslingen, og får dermed slimhinna til å trekke seg saman/skrumpe. Slik vert det betre plass til å puste gjennom nasa.

Sjølve inngrepet tek berre nokre minutt.

Dei fleste opplever lite ubehag under inngrepet, men enkelte kan oppleve lokale smerter og/eller bløding.

Etter

Du kan reise heim etter operasjonen. Du kan køyre eigen bil.

Eventuell kontroll vert avtalt individuelt.

Du vil få informasjon om skyljing av nasa med saltvatn og eventuell spraying med sesamolje i 2-3 veker. I same periode kan enkelte oppleve forverring av nasetettheit og lokalt trykk/ubehag samt blødingar over nokre dagar. Dette skuldast reaktiv heving i slimhinna etter behandlinga, samt tendens til skorper i nasa av same grunn. Dersom du er usikker på om plagene du har etter operasjonen er innanfor det normale, ta kontakt med oss på ØNH- poliklinikk, eventuelt eigen lege.

Smertestillande:
Det er oftast lite eller inga smerte etterpå. Om du skulle få smerter, kan du bruke Paracetalmol tablettar.

Sjukmelding:
Du treng i utgangspunktet ikkje sjukmelding, men du bør vere heime frå arbeid operasjonsdagen, avhengig av type arbeid. Konferer med operatør når du kjem til operasjon.

Ver merksam

Kontaktinformasjon

​Pasientreiser – reise til og fra behandlingssted

Reiser du til eller fra offentlig godkjent behandling, har du rett til å få dekket nødvendige utgifter til reise. Vi har også egen buss, Helseekspressen. Les mer om pasientreiser på Helgeland.

Buss og taxi

Taxi, ring 07550

Helseekspressen Se rute under Pasientreiser

Bussruter på Mo og på Helgeland, se Reis Nordland.​

Parkering

Parkeringsplass ved sykehuset har avgiftsparkering.

Praktisk informasjon

Besøkstider Sandnessjøen

​Besøkstid alle dager: 14.00 - 15.00 og 19.00 - 20.00. Gjelder sengeposter, og ikke poliklinikker. 

Internett og PC

Vi har trådløst nett som pasienter og pårørende kan bruke.

Kantine og kiosk

Kantine er på plan 2

Kantina har alltid et godt utvalg, med varm lunsj og middag.

Åpent:

  • Hverdager 09.00 - 14.30
  • Lørdag/søndag stengt 

Kiosken (midlertidig stengt)

Kiosken finner du ved hovedinngangen (plan 3).

Åpent:

  • Hverdager: 10.00 - 16.30
  • Lørdager: 11.00 - 15.00 
  • Søndager: Stengt

Portør og rullestol

​Sykehuset har portør for de som trenger assistanse for å komme seg til avdelingene. Rullestoler er å finne ved hovedinngangen.

Postadresser

​Administrativ post sendes til:

Helgelandssykehuset HF

Postboks 601
8607 Mo i Rana

_______________________________________

 

Henvisninger, epikriser og prøvesvar sendes sykehusenhetene:

Helgelandssykehuset Mo i Rana

Postboks 601
8607 Mo i Rana

Helgelandssykehuset Mosjøen

Postboks 568
8651 Mosjøen

Helgelandssykehuset Sandnessjøen

Postboks 613
8801 Sandnessjøen

Senter for psykisk helse og rus Ytre Helgeland, avd. Brønnøysund

Skulesvei 14
8904 Brønnøysund

____________________________________________
Se KONTAKT nederst på siden for mer informasjon

Pårørendehus

Overnatting for pårørende av alvorlig syke.  

Huset er en eldre enebolig som er totalrenovert.  Huset har 4 doble soverom samt kjøkken, stuer, bad og garderober.  Prisen for leie er  kr. 300.- pr rom pr natt.  Bruken av huset er basert på «selvbetjening».

Pårørendehuset drives av en egen stiftelse.  Det er satt kriterier for hvem som får tilbud om overnatting. Ta kontakt med sengeposten hvis du har behov for overnatting. 

Rutiner ved ankomst til Helgelandssykehuset

Det skal være trygt å komme til sykehusene våre, derfor har vi gode smittevernstiltak. 

  • Vi ber alle som kan møte alene, om å møte alene. 
  • Husk munnbind og håndhygiene.​​​
  • ​Vi tar imot besøk kun i visittiden, med unntak  for barn, og alvorlig syke i livets sluttfase. 
  • Begrense antallet som kommer på besøk til samme pasient samtidig, fortrinnsvis 1 om gangen.​
  • Kontakt personalet før du går inn til pasienten.​
Les mer om rutiner for ankomst.

Telefon og teleslynge

Mobiltelefon kan benyttes på de fleste avdelinger i sykehuset med unntak av på røntgenavdelingen og andre avdelinger med mye sensitivt utstyr. Se merking.

Teleslynge er tilgjengelig ved behov.

Fant du det du lette etter?