Ultralyd av barn

Dette er en undersøkelse som benytter ultralyd til å stille diagnose eller kartlegge sykdom.

Ventetider

Innledning

Undersøkelsen foregår ved at legen benytter et utralydkamera (probe) med gele på det området som skal undersøkes. Dette er en skånsom undersøkelse.

Henvisning og vurdering

Henvisning sendes fra barnets lege.

Helsepersonell

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Helsepersonell

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Før

Det er viktig at barn og unge som skal til ultralyd er godt forberedt, og at du som forelder/foresatt snakker med barnet om undersøkelsen. Dette er informasjon du bør formidle videre til barn og unge som skal undersøkes med ultralyd. Informasjon og samtale bidrar til trygghet hos barnet.

Viktige forberedelser

Noen ultralydundersøkelser krever forberedelser, og det er viktig at disse følges for å få en god undersøkelse.

Ultralyd av nyrer og urinveier

Barnet kan drikke vanlig. Barnet skal helst ikke tisse siste timen før undersøkelsen.

Ultralyd av magen

Barn under 2 år skal ikke drikke eller spise de siste 2 timene før undersøkelsen. Barn over 2 år skal ikke spise de siste 4 timer før undersøkelsen, men kan gjerne drikke.


Øvrige ultralydundersøkelser

Ingen spesielle forberedelser. Undersøkelsen varer i 15-30 minutter.

Under

Ultralydundersøkelsen utføres i et ganske mørkt rom og barnet må ligge på en undersøkelsesbenk. Det brukes en gele mellom ultralydapparatet og huden for å lage ultralydbilder.

Vi tar flere bilder, og det er viktig at barnet ligger rolig slik at bildene blir gode og tydelige. Under hele undersøkelsen kan foreldre/foresatte være sammen med barnet. For å sikre ro og god kvalitet ser vi helst at søsken ikke følger med til undersøkelsen.

Vi har fokus på at alle barn blir sett og hørt hos oss.

Bilde av radiolog og barn som skal til ultralyd
Foto: Sykehuset Østfold

Ved ultralydundersøkelsen bruker vi en gelé og en ultralydprobe. Denne geleen varmes opp på forhånd, men kan føles litt våt og klissete på huden.

Ultralydprobe med gele
Foto: Sykehuset Østfold

Ved å føre denne ultralydproben over det området av kroppen vi ønsker å undersøke, får vi bilder på en skjerm som legen kan se på.

Jente med ultralydprobe på magen
Foto: Sykehuset Østfold

Dersom det er ønske om det, kan vi forklare litt om bildene underveis. 

Radiolog og barn - ultralydundersøkelse
Foto: Sykehuset Østfold

Foreldre/foresatte kan være med under hele undersøkelsen. Dette er en stor trygghet for barnet.

Radiolog forklarer bilde på skjerm
Foto: Sykehuset Østfold

Alle barn får med seg en liten premie etter at vi er ferdige.

Jente har fått premie etter undersøkelsen
Foto: Sykehuset Østfold

Etter

Når ultralydundersøkelsen er ferdig kan barnet reise hjem. Bildene blir beskrevet av en radiolog (røntgenlege) og svaret sendes henvisende lege.

Vær oppmerksom

Kontaktinformasjon

Fant du det du lette etter?