HELSENORGE

Forskningsprosessen trinn 2

Godkjenninger (REK, SLV, NSD/PVO, etc.)

(8) Prosjektleder er ansvarlig for å få på plass godkjenninger før oppstart. Søknad og svarbrev bør også registreres i Helgelandssykehusets administrative systemer (Elements).

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Godkjenninger som må innhentes for prosjektet.

Dette er avhengig av type prosjekt. Alle forskningsprosjekter som involverer mennesker, humant biologisk materiale eller helseopplysninger forutsetter en eller annen form for godkjenning.
Prosjektet kan ikke starte før Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) har gitt sin godkjenning (dersom studien er fremleggingspliktig). REK skal gjøre en etisk forhåndsvurdering av prosjektet ditt dersom du skal bruke personidentifiserbare helsedata for medisinsk forskning, men ikke for kun bruk av anonymiserte data. Tips: Reduser mengden av variabler så mye som muligDet er meldeplikt til Personvernombudet (PVO) og Norsk Senter for forskningsdata (NSD) for alle prosjekter som omhandler personvernopplysninger.  Melding til personvernombudet skal sendes etter godkjenning fra REK og før oppstart av prosjektet. Se også flere lenker under, også til interne godkjenninger.


Lenker for ekstern godkjenning:


Lenker for intern godkjenning:

 • Personvernombudet (PVO) og (for prosjekter som faller utenfor REKs mandat)
 • Elektronisk registrering av ALLE IKT-, kvalitets- og forskningsprosjekter (ikke medisinteknisk utstyr) i Redcap.
 • Lenke til overordnede dokumenter fra DocMap:
  • Oppstart og Forankring (Docmap PR48144)
  • Oppstart av multisenterstudier (Docmap PR48146)
  • Oppstart av studentoppgaver (DocMap PR48145)
  • Meldeskjema forskning og kvalitetssikringsprosjekter (Docmap PR47242)
  • Forskningsdeltakers rettigheter (Docmap PR48147)
  • Informert samtykke i forskning (Docmap PR44649)
  • Innmelding av forskningsprosjekt til ALB (Docmap PR11870)
  •  Skjema for innmelding av forskningsprøver (docmap SJ1115)
 • Se også UNNs prosedyrer og retningslinjer for forskning. De kan finnes på følgende lenke: Rutiner for helseforskning - Helsefak og UNN

Andre nyttige lenker

Forskningsprosessen


Fant du det du lette etter?