Helsenorge

Forskningsutvalget

Forskningsutvalgets hovedoppgave er å legge til rette for forskning i helseforetaket.

Fra januar 2021 er det følgende medlemmer:

Herald Reiersen, forsknings- og innovasjonssjef 

Mann med briller

Herald Reiersen

Herald Reiersen, leder av utvalget. Helgelandssykehuset HF.

Herald Reiersen har tidligere hatt forskjellige forsknings- og ledelsesstillinger innen bioteknologi og legemiddelindustri. Blant annet har han vært forsker, seniorforsker,  gruppeleder, innovasjons- og forskningsdirektør. 

Reiersen har jobbet både i flere oppstartsfirmaer og i større internasjonale konsern:  Fra farmasøytisk analyse i Nycomed Imaging via  utvikling av paramagnetiske mikrokuler (Ugelstadkuler) i Dynal Biotech, til å lage antistoffer mot kreftmolekyler i Affitech, som nå bl.a. videreutvikles av Roche.  I de siste årene har han ledet innovasjon og produktutvikling i et globalt bioteknologiselskap, Jiffy International. Han er Cand.Scient. i biokjemi fra Universitetet i Oslo og har en doktorgrad i bioteknologi fra University of Bath i England (Ph.D. 2000).  Reiersen er også Exec. Master of Management innen strategisk forretningsutvikling, innovasjonsledelse- og global entreprenørskap fra BI (Oslo, 2016-2020). Reiersen har publisert et tosifret antall publikasjoner og patenter.

Klinikkmedlem - vakantDag Utnes, brukerrepresentant


Eldre mann med briller og grått hår

Dag Utnes

Brukerrepresentant Dag Utnes

Dag Utnes har tidligere vært medlem av Brukerutvalget i Helgelandssykehuset og medlem og leder av Brukerutvalget i Sykehusapotek Nord HF. 

Han har utdannelse fra kokkeskole, stuertskole samt innen yrkespedagogikk. Han har kokkesertifikat, kokkefagbrev og fagbrev som terminalarbeider. Utnes har arbeidet som kokk,  byssegutt og messegutt på flere båter. Han har også vært kokk på Cafe Tipperrary Mosjøen og kjøkkensjef på Blindern Studenthjem. I tillegg har han jobbet som kjøttindustriarbeider ved Nord-Norges Salgslag i Mosjøen. 

Utnes har vært hovedtillitsvalgt og fagforeningsleder ved Nord Norges Salgslag Mosjøen gjennom Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN). I tillegg har han også vært medlem av Forhandlingsutvalget for Kjøttindustrien, og tidligere leder av LO i Mosjøen. Han har mange kurs og konferanser gjennom NNN og LO systemet med LO skolen trinn 1.

Venke A. Grane, nevropsykolog/fagrådgiver

Dame med briller og langt hår

Venke A. Grane

Venke A Grane, Helgelandssykehuset Mosjøen

Venke A Grane jobber som spesialist i nevropsykologi, fagrådgiver og forsker i Nevropsykologisk avdeling, Helgelandssykehuset Mosjøen, hvor hun har 50 % klinisk- og 50% forskerstilling. 

Grane har 26 års erfaring innenfor klinisk nevropsykologi. Etter 20 år ved Helgelandssykehuset, leder hun nå forskningsgruppen som gjør nevropsykologiske og elektrofysiologiske studier, for å bidra til å gjøre forskningsbasert kunnskap tilgjengelig i klinikken. De siste 12 år har hun sammen med sine kollegaer på Nevropsykologisk avdeling, samt med nasjonale- og internasjonale samarbeidspartnere, studert nevrokognitive og atferdsmessige aspekter ved ADHD hos voksne.  Grane er tilknyttet Universitetet i Oslo, Psykologisk institutt og forskningsgruppen FRONT Neurolab, samt tilknyttet UNN, R-FAAT og medlem av nevropsykiatrisk konsultasjonsteam for Nord-Norge. Grane har deltatt i arbeidet med felles prosedyre for utredning, diagnostisering, og behandling av ADHD i Helgelandssykehuset.

Anne Ingeborg Pedersen, rådgiver

Dame med halvlangt blondt hår

Anne Ingeborg Pedersen

Rådgiver Anne Ingeborg Pedersen, Helgelandssykehuset HF

Anne Ingeborg Pedersen er oppvokst i Mo i Rana. Hun ble utdannet sykepleier i Levanger i 1986 og jobbet på hjerteovervåkning og hjertekirurg i henholdsvis Levanger og Oslo, frem til hun flyttet tilbake til Mo i Rana i 1991. Her startet hun som avdelingssykepleier i akuttmottaket, bare avbrutt av videreutdanning i intensivsykepleie i Bodø. Deretter ble hun avdelingssjef for akuttavdelingene Mo i 2007. 

Pedersen har også økonomi og administrasjonsutdanning ved BI (Oslo) og Master of Public  Administrasjon, ved Høgskolen i Trondheim/NTNU/ Copenhagen business school (2007). Siden 2013 har Pedersen vært rådgiver i fagavdelingen Helgelandssykehuset. Oppgavene har vært utdanning av helsepersonell, medlem i forskningsutvalget, samarbeid med universitet og høgskoler, beredskap, pasientsikkerhet og hun har vært stedfortreder for leder i avdelingen. Hun stort engasjement for utdanning, pasientsikkerhet og  beredskap.


Svetlana Zykova, rådgiver/forsker UNN

Rådgiver/forsker Svetlana Zykova, Klinisk forskningsavdeling – UNN

Svetlana Zykova er utdannet lege (Cand.med.; summa cum laude, 1996)  og Dr.med. (2002). Hun har over 20-års erfaring innen translasjons-forskning, både i akademia og industri. 

Zykova har videreutviklet ideer fra Bench-to-Bedside. Hun har 27 publikasjoner (25 fagfellevurderte tidsskrifter, 2 bokkapitler). Zykova har vært avdelingsleder for Klinisk forskningsavdeling, Universitetssykehuset i Nord-Norge (2014-2019). Hun har også to års forskningsopphold ved Uppsala Universitet, Sverige og 2.5 år ved The University of Sydney, Australia. Nå arbeider Zykova som lege i spesialisering, Oslo universitetssykehus og rådgiver ved Klinisk forskningsavdeling, Universitetssykehuset i Nord-Norge.


Veronica Hovind, ass. lege

Ung kvinne med brilller og mørk blondt hår

Veronica Hovind

Ass. lege Veronica Hovind, Helgelandssykehuset Mo i Rana

Veronica Hovind arbeider som lege i spesialisering innen ortopedi ved Helgelandssykehuset Mo i Rana. 

Hun er også Ph.D.-student ved UiT Norges Arktiske Universitet og deltar i et stort regionalt forskningsprosjekt i regi av SKDE. Utdannet seg til lege i Tromsø og Bodø, og ble uteksaminert i 2013. Gjennomførte turnustjenesten ved Helgelandssykehuset og i Rana kommune. Ellers har hun erfaring fra arbeid i sykehjem og rehabiliteringstjeneste ved siden av studiene. Har nå jobbet i ortopedisk LIS-stilling siden 2016. I perioden 2016-2017 var hun tillitsvalgt for YLF ved enheten. Ble medlem av Forskningsutvalget i 2019. 

Knut Magne Augestad, overlege og kirurg 

Mann med gråblondt hår

Knut Magne Augestad

Knut Magne Augestad, UiO og Helgelandssykehuset Sandnessjøen.

Knut Magne Augestad er spesialist i generell og gastroenterologisk kirurgi, og tok doktorgraden sin i 2013 på kolorektal kreft behandling.
Augestad er overlege ved kirugisk avdeling i Sandnessjøen, men starter nå som Professor i kirurgi ved Ahus. Han vil fortsatt være tilknyttet Helgelandssykehuset på fast vikarbasis.
Han har arbeidet 2 år som hhv "research fellow" og "postdoctoral fellow" ved Department of Surgery, University Hospitals i Cleveland, USA. Augestad har publisert mer enn 80 vitenskapelige arbeid (førsteforfatter-medforfatter) og skrevet 5 bokkapitler. Hans vitenskapelige interesser favner områder som kirurgisk utdanning, behandling av kolorektal kreft, innføring av ny teknologi i helsevesenet og kvalitetsforbedring av kirugisk virksomhet.
Han er gjesteprofessor ved Department of Colorectal Surgery, Columbia University, New York.


 

Alle medlemmene kan kontaktes i forbindelse med spørsmål om forskning og utvikling.

Forskningsutvalget har følgende oppgaver:

  • Bidra til å bygge opp nettverk, infrastruktur og støttefunksjon rundt forskningsaktiviteten i foretaket.
  • Utarbeide strategiplan for forskning og utvikling i Helgelandssykehuset HF.
  • Etablere oversikt over forskningsaktiviteten i foretaket, herunder publiserte artikler, presentasjoner på kongresser og deltakelse i multisenterstudier.
  • Innstille for disponering av foretakets sentrale forskningsmidler.
  • Innstille for tildeling av stimulerings- og forskningspriser i foretaket.
  • Vurdere og gi råd i forbindelse med søknader om forskningspermisjoner i henhold til foretakets permisjonsreglement, jfr. "Utdanningspermisjoner, pkt. 6 - Forskningsarbeid".
  • Vurdere søknader om godkjenning av forskning med ekstern finansiering (samarbeidspartnere/industrisponsor m.v.). Foretaksdirektør skal godkjenne slike søknader.

Forskningsutvalget er et rådgivende utvalg i forskningssaker og rapporterer til medisinsk direktør Fred Mürer.

Søk støtte til forskningsmidler

Fant du det du lette etter?