Innovasjonspris

Vi vil fremme innovasjon ved Helgelandssykehuset og utdeler en årlig pris, for å utvikle gode innovasjonsmiljø.  Alle ansatte og organisatoriske enheter kan nominere kandidater til prisen.

Merk at første gang denne prisen deles ut er i 2021, for innovasjonsinnsats i 2020.

Formål

Prisen har til formål å fremme innovasjon ved Helgelandssykehuset.  


Prisens karakter
Prisen skal stimulere til utmerket innovasjon samt til utvikling av gode innovasjonsmiljø. Prisen er en ærespris til ansatte ved Helgelandssykehuset som i løpet av det kalenderåret prisen gjelder for har utmerket seg med innovasjonsarbeid på lokalt, nasjonalt eller internasjonalt nivå. 
Prisen kan tildeles alle ansatte ved Helgelandssykehuset. 
Prisen består av et stipend på 20 000 NOK og et særskilt diplom.


Forslagsrett
Alle ansatte og organisatoriske enheter ved Helgelandssykehuset kan nominere kandidater til prisen. 
Nomineringen av kandidater til prisen skjer normalt innen 1. februar i det påfølgende kalenderår prisen gjelder for. 
Forslagene må begrunnes og dokumenteres i form av: 
  • Kandidatens innovasjonsvirksomhet – både på sykehuset, lokalt eller nasjonalt
  • Andre synlige uttrykk for kandidatens anseelse, status og gjennomslagskraft når det gjelder innovasjon
  • Kandidatens betydning for å fremme og inspirere til innovasjon på Helgelandssykehuset og i lokalsamfunnet.

Behandling av forslag 
Kandidater vurderes av en jury bestående av medisinsk direktør ved Helgelandssykehuset og to eksterne medlemmer fra lokalt næringsliv, kommuner eller kunnskapsaktører, der også kystfylkene er representert. Juryen kan i tillegg suppleres med ytterligere eksterne representanter ved behov. Juryen foretar den endelige utpeking av prisvinner. 
Forsknings- og innovasjonssjefen er sekretær for juryen. Navnet på prisvinneren gjøres først offentlig under selve prisutdelingen. 

Prisutdeling

Prisen deles ut av adm. direktør ved Helgelandssykehuset ved en egnet anledning. Sendes til innovasjonsutvalget ved Forsknings- og innovasjonssjefen.

Frist for nominasjon for innovasjonsåret 2020 er satt til 1. Februar 2021
Fant du det du lette etter?