HELSENORGE

Innovasjonspris

Vi vil fremme innovasjon ved Helgelandssykehuset og utdeler pris hvert annet år, for å utvikle gode innovasjonsmiljø.  Alle ansatte og organisatoriske enheter kan nominere kandidater (personer og grupper) til prisen.

Prisen ble delt ut første gang i 2021 (for året 2020).  Neste gang blir 2023 for årene 2021 og 2022.

Formål

Prisen har til formål å fremme innovasjon ved Helgelandssykehuset.  

Prisens karakter

Prisen skal stimulere til utmerket innovasjon samt til utvikling av gode innovasjonsmiljø. Prisen er en ærespris til ansatte ved Helgelandssykehuset som i løpet av det kalenderåret prisen gjelder for har utmerket seg med innovasjonsarbeid på lokalt, nasjonalt eller internasjonalt nivå.  
​​
Prisen kan tildeles både til enkelte ansatte eller grupper ved Helgelandssykehuset.

Prisen består av et stipend på 20 000 NOK og et særskilt diplom.

Forslagsrett

Alle ansatte og organisatoriske enheter ved Helgelandssykehuset kan nominere kandidater til prisen. 
Forslagene må begrunnes og dokumenteres i form av: 
  • Kandidatens innovasjonsvirksomhet – både på sykehuset, lokalt eller nasjonalt
  • Andre synlige uttrykk for kandidatens anseelse, status og gjennomslagskraft når det gjelder innovasjon
  • Kandidatens betydning for å fremme og inspirere til innovasjon på Helgelandssykehuset og i lokalsamfunnet.

Behandling av forslag 

Kandidater vurderes av en jury bestående av medisinsk direktør ved Helgelandssykehuset og to eksterne medlemmer fra lokalt næringsliv, kommuner eller kunnskapsaktører. 

Juryen kan i tillegg suppleres med ytterligere eksterne representanter ved behov. Disse kan godt komme fra andre regioner i Norge. Dette avgjøres i forkant av saksbehandlingen av medisinsk direktør dersom de andre funksjonene i juryen ikke er dekket, eller om det er behov for annen kompetanse.
​​​
Juryen foretar den endelige utpeking av prisvinner.​

Forsknings- og innovasjonssjefen er sekretær for juryen. Navnet på prisvinneren gjøres først offentlig under selve prisutdelingen. 

Se DocMap funksjonsbeskrivelse FB2488 (Funksjon og mandat til juryer for forskningspris og innovasjonspris​) for nærmere beskrivelse av juryen og dens saksbehandling.

Prisutdeling

Prisen deles ut av adm. direktør ved Helgelandssykehuset ved en egnet anledning. 

Frist for nominasjon for forskningsårene 2021-2022 er satt til 1. mai 2023 (utsatt frist)

​Tidligere prisvinnere:


Fant du det du lette etter?